Afgelopen weken heeft u uw brief of email gekregen voor de actie Kerkbalans.

Kerkbalans dekt tweederde van de kosten van de kerk (gebouw, medewerkers, energie etc).


Dit jaar is een belangrijk jaar voor de kerkbalans:

  • Voor 2024: het is voor het eerst sinds jaren dat we een hogere opbrengst nodig hebben dan de jaren hiervoor. Dat is een logisch gevolg van de stijging van de kosten ten gevolge van de inflatie.
  • Voor 2026 en verder: omdat Jan van Baardwijk over 2 jaar met emeritaat gaat is het extra nodig financieel gezond te zijn én om voldoende betalende leden te hebben. Alleen dan kunnen we ons weer een fulltime predikant veroorloven.

Dat betekent dat wij u oproepen om uw bijdragen waar mogelijk te verhogen. En aan hen die de Bergkerk nog niet financieel steunen wil ik vriendelijk vragen om dat te gaan doen: een klein bedrag helpt ons namelijk doordat zo het aantal betalende leden vergroot.

Heeft u vragen of heeft u die brief of email niet ontvangen, schroom niet en stuur alstublieft een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Bas van ’t Eind en Paul Rijksen (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., mobiel: 06 53 19 46 86)

Hieronder treft u de begroting voor 2024 aan. Deze is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven die we tot nu toe hebben gezien in 2023.

Vrijwel gelijke inkomsten (+0,7% 2024 t.o.v. 2023): De actie Kerkbalans en de opbrengst uit verhuur zijn in 2023 lager uitgevallen dan in 2022. Dat kan nog iets verbeteren in december door laatste giften en verhuur, die nog niet in de cijfers waren meegenomen. Dat zullen we in het eerste kwartaal van 2024 definitief kunnen zeggen bij het sluiten van de boekhouding van 2023.

Stijgende uitgaven (+5% 2024 t.o.v. 2023): Het zal u niet verbazen dat de kosten oplopen, de energie voorop. Door zuinig te zijn hebben we de kosten in 2023 redelijk in de hand weten te houden, maar voor 2024 voorzien we een onvermijdelijke verhoging. Verdere besparing op energie zijn mogelijk maar vereisen investeringen. We blijven daar voortdurend naar zoeken. Suggesties van uw kant zijn welkom.

Voorzichtige begroting: we hebben ervoor gekozen voorzichtig te begroten, echter we zijn ons ervan bewust dat de inkomsten €15.000 tot €20.000 hoger moeten voor het veiligstellen van de toekomst van de Bergkerk. Dan hoeven we niet in te teren op ons vermogen. Voor het bepalen van de ruimte voor een aanstelling van een predikant wordt vooral gekeken naar het vermogen, de regelmatige opbrengst van de actie Kerkbalans en verhuur en het aantal betalende leden. De hogere inkomsten zullen uit de actie Kerkbalans en de verhuur van de zalen moeten komen.

Doelstelling: Met het oog op de nabije toekomst stellen we ons ten doel de opbrengst van de actie Kerkbalans te verhogen tot €190.000 (begroot €175.000) en de opbrengst van de verhuur te verhogen naar €70.000 (begroot €65.000). Deze verhoging van de inkomsten is een grote uitdaging voor ons allen, kosters, kerkrentmeesters en alle leden van de Bergkerk. Uw hulp is daarbij van levensbelang!

download pdf

Een overzicht van de financieringsstromen in de Bergkerk vindt u hier.

Staat van Baten en Lasten

De rekening voor 2021 & 2022 en de begroting voor 2023 vindt u hier.

ANBI

PKN-kerken zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Kerkelijk Bureau Amersfoort

Wijkkas

IBAN: NL22 INGB 0000 525946 t.n.v. Bergkerk Amersfoort

Diaconie Bergkerk

IBAN: NL77 INGB 0004 9582 44

Stichting Amersfoortse Bergkapel

IBAN: NL40 INGB 0008 241972

U wilt de Bergkerk financieel steunen én dit aftrekken van uw inkomsten bij uw belastingaangifte? Dat kan als u niet over de minimale (minder dan 1%) of maximale drempel (meer dan 10%) van uw belastbare inkomen gaat.

Doet u dat wel? Dan is een periodieke gift, met een periodieke schenkingsovereenkomst (PSO) de uitkomst om toch te profiteren van belastingvoordeel. Uw voordeel kan oplopen tot wel 52%!

Het is een overeenkomst die u aangaat voor minstens 5 jaar. Dan kunt u het hele bedrag dat u schenkt aftrekken van uw inkomsten bij de belastingaangifte. Voor meer details zie deze pagina van de belastingdienst.

Wat zijn de voor- en nadelen voor uw bijdrage aan de Bergkerk?

Voordeel: U kunt bijna altijd een hoger bedrag aftrekken van uw inkomsten, doordat de drempels wegvallen. Het voordeel is duidelijk: zo komt meer van uw geld aan bij de Bergkerk. Het extra geld kunt naar uw wens verdelen: u houdt het zelf of u geeft het geheel of gedeeltelijk aan de kerk door. Dat laatste zouden we als Bergkerk natuurlijk op prijs stellen: het verhoogt uw bijdrage en wij kunnen er 5 jaar op rekenen.

Nadeel: De PSO heeft een belangrijk nadeel: u zit er 5 jaar aan vast. Als u een vast inkomen heeft en u bent vastbesloten om de Bergkerk lang te blijven ondersteunen, dan is dat een overkomelijk bezwaar. Als u van een van deze twee zaken niet zeker bent dan is het verstandig om geen PSO aan te gaan.

Wat betekent dat financieel voor mij?

Hoe het uitwerkt is voor iedereen verschillend. Daarom Is het goed om bij de online rekenhulp van de PKN te kijken wat voor uw situatie werkt. Op de website van de PKN vindt u ook een folder met een heldere uitleg.

Hoe doen we dat praktisch?

Hier vindt u het formulier, gebruik dit om een overeenkomst aan te gaan met de Bergkerk. Deze vult u in en stuurt u naar het kerkelijk bureau van de PGA, per email of per post. Zij zorgen voor de ondertekening van onze kant en sturen het getekende exemplaar aan u terug voor uw administratie en belastingaangiften. Waar nodig nemen zij het op in de machtigingen voor betaling.

Benodigde gegevens:

· RSIN/fiscaalnummer van de Bergkerk: reeds ingevuld op het formulier (002584670)
· Email adres kerkelijk bureau PGA: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
· Post adres kerkelijk bureau PGA: Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort