Er zijn in de Bergkerk verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan een gesprekskring. Een goede mogelijkheid om mensen te leren kennen en om thema’s en onderwerpen rond spiritualiteit en levensvragen met elkaar te overdenken. Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen: zij kunnen u informeren of er in de betreffende kring plaats is voor nieuwe deelnemers.