De Taakgroep Ouderen organiseert o.a. jaarlijks in het voorjaar en rond de adventstijd een bijeenkomst of attentie voor gemeenteleden van 85 jaar en ouder, waarbij een ieder die deze hoge leeftijd nog niet heeft bereikt uiteraard ook van harte welkom is.