Kort voor half acht op woensdag luidt de klok voor het wekelijkse avondgebed in de kapel. U bent hartelijk welkom om het doorgaande gebed in de kapel mee te bidden.

Het avondgebed is een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar wordt er een lofzang gezongen. De psalmen worden onberijmd gezongen uit de bundel ‘Voor de liefste een lofzang – de psalmen uit de Naardense Bijbel’. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het rooster van Taizé. Het avondgebed biedt een moment van stilte om te mediteren en te overdenken. In de voorbeden klinken de namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzondere aandacht nodig hebben. Na de zegenbede gaan we in stilte uiteen en vervolgen onze weg.

In de maanden juli en augustus komt het avondgebed te vervallen.