Muziek op de Berg, onder leiding van Cees-Willem van Vliet, is een maandelijkse serie concerten of vieringen rondom oude en nieuwe kerkmuziek. Zo is er bijvoorbeeld elke maand een Choral Vespers, gezongen door het Bergkerk Vocaal Ensemble.

 

Bergkerk Vocaal Ensemble

De meeste uitvoeringen van Muziek op de Berg worden gezongen door het het Bergkerk Vocaal Ensemble, een gemengd koor dat te horen is in Choral Vespers, concerten en kerkdiensten.

» Kijk voor meer informatie op muziekopdeberg.nl

 

Cantor-organist Cees-Willem van Vliet

Het zingen en spelen in de liturgie wordt geïnitieerd en gedragen door de cantor-organist van de Bergkerk, Cees-Willem van Vliet. Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium van Utrecht en naderhand nog koordirectie, sociaal-artistieke muziekpraktijk en klavecimbel aan het conservatorium van Antwerpen. Voorts studeerde hij enige jaren theologie en heeft hij jarenlang als kerkmusicus gewerkt in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Naast zijn werk in de Bergkerk is hij cantor-organist in de stadskerk ‘Amersfoortse Zwaan’, heeft hij een drukke dirigeer- en concertpraktijk en hij is redactielid van het tijdschrift ‘Muziek & Liturgie’. Kijk voor meer info op www.cwvanvliet.nl

 

Werkgroep Kerkmuziek Bergkerk

De concerten op de Bergkerk en de andere muzikale activiteiten in en rond de liturgie worden gecoördineerd en ondersteund door de Werkgroep Kerkmuziek Bergkerk die valt onder de Stichting Amersfoortse Bergkapel. Als u de kerkmuziek in de Bergkerk wilt ondersteunen kan dat door een (aftrekbare) gift over te maken op rekeningnummer
NL 61 INGB 0008 7513 29 t.n.v. SABK Commissie Kerkmuziek. Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk!