MUZIEK OP DE BERG

Muziek op de Berg is de maandelijkse serie vieringen en concerten vanuit de zondagse liturgie met het oog op een breed publiek uit wijk, stad en regio. 

Klik hier voor actuele informatie over de concertserie ‘Muziek op de Berg’. U vindt ons ook op www.facebook.com/muziekopdeberg

WERKGROEP KERKMUZIEK BERGKERK

De concerten op de Bergkerk en de andere muzikale activiteiten in en rond de liturgie worden gecoördineerd en ondersteund door de Werkgroep Kerkmuziek Bergkerk die valt onder de Stichting Amersfoortse Bergkapel. Als u de kerkmuziek in de Bergkerk wilt ondersteunen kan dat door een (aftrekbare) gift over te maken op rekeningnummer NL 61 INGB 0008 7513 29 t.n.v. SABK Commissie Kerkmuziek. Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk!

Cantor-organist

Bergkerk Vocaal Ensemble