Samenvatting uitkomsten van de bijeenkomst over de financiën van de Bergkerk op 16 augustus 2023. 

Aanwezig zijn ca 25 gemeenteleden 

De avond is belegd door de wijkkerkrentmeesters naar aanleiding van de bijeenkomst "Bijpraten met de kerkenraad” op 4 juni jl. In deze bijeenkomst was voorzien dat er te weinig tijd zou zijn om alle vragen op financieel terrein te beantwoorden en was vooraf door de kerkenraad al toegezegd in de Nieuwsbrief van 3 juni dat er een afzonderlijke avond over dit onderwerp gehouden zou worden. Deze heeft plaats gevonden op 16 augustus. De avond wordt geleid door Paul Rijksen. De posten op de jaarrekening 2022 worden toegelicht door de penningmeester Bas de Vries en vragen worden beantwoord. De jaarrekening is opgenomen op de website van de Bergkerk. 

De belangrijkste opmerkingen en bevindingen worden hier na vermeld: 

1. Er is een flink positief resultaat in 2022. Dit resultaat is aan de algehele wijkreserve toegevoegd. 

2. De post salarissen en vergoedingen. Deze post omvat naast de betaling aan de organisten, o.a. vergoedingen aan vrijwilligers. Paul zet uiteen dat zo’n twee à drie jaar geleden (in Coronatijd) is besloten om een extra vergoeding toe te kennen aan de coördinator vrijwilligers vanwege de taken en verantwoordelijkheden die verband houden met het verkrijgen van een goede omzet en het beschikken over een aanspreekpunt voor kosters en vrijwilligers. Dit besluit is destijds met het moderamen gedeeld; de uitvoering ervan is een zaak van de kerkrentmeesters. Paul zegt verder dat met de kennis van nu, een vermelding van deze beslissing in de nieuwsbrief op zijn plaats zou zijn geweest. 

3. De betaling van deze vergoeding is op een rechtmatige wijze geregeld. 

4. Het voorstel van Paul om jaarlijks de bespreking van de jaarrekening op een informatieavond met en voor gemeenteleden te houden wordt enthousiast ontvangen. 

5. Bas van 't Eind deelt mee dat er 220 brieven zijn verzonden om de giften aan kerkbalans te verhogen. Doel is om meer betalende leden te verkrijgen of betalende leden hopelijk te verleiden tot een hogere bijdrage. Dit met het oog op de stabiliteit van onze financiën, die er sinds de laatste jaren goed uitzien. 

6. Lukas Heijs vraagt aandacht voor proces van afhaken van gemeenteleden. De kerkenraad wil mede door groothuisbezoeken de verbinding tussen gemeenteleden versterken. 

7. Paul maakt i.v.m. de tijd een afspraak met Betto om vragen over de St Amersfoortse Bergkapel te bespreken. Na afloop van de avond is in tussen beiden afgesproken er een informatieavond zoals deze van te maken. 

8. Het algemene gevoel na afloop is goed dat deze avond gehouden is en blij met het verloop van de avond. 

MB Scriba 25082023

 

In kort bestek een overzicht van de geplande activiteiten en bijeenkomsten die in en om de Bergkerk worden georganiseerd in de komende periode.


Ontmoeten en samen eten

Meet and Greet, na afloop van de kerkdienst
Op zondag 1 oktober presentatie op informele wijze van de verschillende activiteiten van de Bergkerk. Ruimte voor ontmoeting en gesprek. Aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconale lunch - in de Week tegen de armoede
Op zondag 8 oktober organiseert de diaconie een lunch voor alle gemeenteleden. We willen aan het gebaar van "inzamelen en uitdelen" vormgeven door tijdens die lunch onze meegebrachte houdbare producten bij elkaar te leggen. Wilt u deelnemen, schrijft u zich dan in op het whiteboard in de hal.

Kerklunches
In het komende seizoen gaan we één keer per maand een lunch verzorgen voor gemeenteleden die het prettig vinden om elkaar te ontmoeten, bij te praten, samen te eten. De data zijn al vastgelegd; het gaat om de laatste woensdag van de maand, te beginnen op woensdag 25 oktober. Voor aanmelden, of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Beek, pastoraal ouderling, tel. 06-14944880.


Leren

Meelezen voor zondag
Wat hebben de woorden van de Bijbel ons te zeggen? Is het de moeite waard om deze oude teksten nog eens opnieuw te beluisteren? Daarom organiseren we maandelijks op woensdagavond ‘meelezen met de predikant’. In een geconcentreerd uur lezen we de teksten voor de komende zondag in verschillende vertalingen en leggen de link met de mogelijke betekenis van de tekst voor vandaag.
Een interactieve bijeenkomst waardoor je misschien op een andere en verrijkende manier gaat kijken naar de Bijbelverhalen.
Op woensdagavond, aansluitend op het avondgebed van 20.00 – 21.00 uur in de Bergkerk. Woensdagen: 4-10, 1-11, 6-12, 31-1, 6-3, 10-4, 15-5.
Wie mee wil doen schuift aan. Voor de eerste keer, woensdagavond 4 oktober, uw komst graag opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.in verband met het aantal te maken kopieën.

Cursus Kleine Liturgiek
Hoewel liturgie op de eerste plaats gevierd wil worden, is het goed voor een beter inzicht om in het leerhuis bezig te zijn met de achtergronden van de liturgie. De jaarlijks terugkerende cursus Kleine Liturgiek wil hierin een handreiking zijn. Praten over liturgie betekent dat een veelheid van onderwerpen aan de orde komt, van eigen ervaring en spiritualiteit tot dogmatiek en kerkgeschiedenis. Door goed te luisteren naar de teksten en naar elkaar, proberen we de verborgen lagen van de liturgie op het spoor te komen. Vorig jaar stond de viering van Pasen centraal, dit jaar willen we ons concentreren op de tijd van Advent. Twee woensdagavonden 22-11 en 29-11 aansluitend op het avondgebed van 20.00 – 22.00 uur in de Bergkerk. Welkom. In verband met het aantal kopieën graag uw komst opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belijdenis doen
In de Paasnacht bij de doopgedachtenis is het mogelijk om meer persoonlijk belijdenis te doen. Een persoonlijke stap ingebed in de liturgie om bewust te behoren bij de gemeente van Christus. Het kan een betekenisvolle stap zijn, om je doop te beamen en verantwoordelijkheid te nemen als lid van de Christelijke gemeente. Voorafgaand aan de belijdenis kunnen individueel of in een groep enkele voorbereidende gesprekken worden afgesproken. Aanmelding bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gesprek en ontmoeting

Groothuisbezoek
In november worden twee of drie bijeenkomsten Groothuisbezoek georganiseerd met als thema "Onderlinge ontmoeting en verbinding". Groothuisbezoeken zijn bijeenkomsten met andere Bergkerkers bij iemand thuis of in de Bergkerk om met elkaar in gesprek te gaan over hoe kennen we elkaar als leden van dezelfde geloofsgemeenschap. Gespreksleiding is aanwezig.
Met deze bijeenkomsten willen we ervaring opdoen voor de aanpak en ‘uitrol’ in het voorjaar 2024. U kunt zich opgeven bij de scriba om deel te nemen en tevens wanneer u een avond gastheer of gastvrouw wilt zijn (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Gesprekskringen
Gespreksgroep ‘coördinatie’ door Sija
Ongeveer één keer per maand komen we met een groep van 10 gemeenteleden op zondagavond bij elkaar. Uiteenlopende thema’s brengt u zelf in. Het is een goede manier om mensen uit uw kerk beter te leren kennen en u gekend te weten. Erg samenbindend. Omdat we het om de beurt bij elkaar thuis houden, is 10 mensen wel de maximale grootte van deze groep.
Hebt u interesse, laat het weten, dan kan er weer een nieuwe groep gestart worden. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gesprekgroep ‘coördinatie’ door Martijn
Bedoeld voor groepen mensen met een kerkelijke achtergrond bij wie geloofsonderwerpen centraal staan. Frequentie, avond en locatie bepaalt de groep naar eigen inzicht. Onderwerpen bedenkt de groep zelf. Achterliggende gedachte is met elkaar te delen wat er speelt. Informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gesprek in de morgen
Tweede woensdagochtend van de maand. Met name bedoeld voor ouderen. De kring wordt geleid door Joop Romijn en Hanneke van Meeteren. Informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Joop) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gespreksgroepen Levensverhalen
In kleine groepen van vier personen delen de deelnemers hun levensverhaal met elkaar. Met Pinksteren zijn twee nieuwe groepen gestart en er staat nog een groep in de steigers. De groep bepaalt zelf het moment en de locatie van samenkomst. Contactpersoon Martijn de Jong Tennekes. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatiebijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden.
Zondag 5 november na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Als u dit leest en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkent, weet u van harte welkom.Symposium

Symposium Onder de vijgeboom
"Omdat we van onszelf geen huis zijn". Datum 13 november 10.30 - 16.00 uur in de Bergkerk.
Vier inleiders komen aan het woord:
- Frits de Lange: Van dogmatiek naar dansen.
- Renée van Riessen: Huizen in het grensgebied, reflecties over de spiritualiteit van het ouder worden aan de hand van gedachten van Emmanuel Levinas en gedichten van Ida Gerhardt.
- Willem Jan Otten: Over het Christelijk geloof dat hij op een heldere manier niet probeert te begrijpen.
- Rabbijn Awraham Soetendorp: Levenslessen van hoop van een rabbijn. Info: www.bergkerk.nl


Exposities BK kwadraat

Exposities BK kwadraat (BK2)
Dit najaar verzorgt BK kwadraat twee tentoonstellingen.
Zondag 24 september t/m zondag 26 november 2023 Lieke Van Vliet, thema Bomen. Lieke is lid van onze kerk en schildert al zo’n 25 jaar bomen. Een thema dat haar nooit verveelt. “Een eenheid van onderwerp, maar zo verschillend tot uitdrukking gebracht. Heel mooi, het zien ervan werkte voor mij als een opening naar de stilte”, zo beschrijft een toeschouwster haar werk.

Zondag 3 december t/m zondag 14 januari 2024 Juke Hudig, thema Rondom engelen. Juke Hudig heeft al eerder geëxposeerd in de Bergkerk en in de tijd van Advent en Kerst laat zij haar Engelen zien.

Lezing
Op 15 december houdt kunstenares Juke Hudig een lezing ter gelegenheid van haar expositie in de Bergkerk met als thema Engelen. Aanvang 20 uur. Kosten € 10,--.
Juke schrijft over haar lezing:
      “We kennen allemaal het woord ‘engel’.
      Maar wat en wie zijn engelen eigenlijk?
      Engelen geven altijd boodschappen door vanuit een andere dimensie, een andere frequentie dan waarin wij meestal leven.
      Zij geven scheppingskracht, zij inspireren ons. (…)
      Engelen zijn het gelaat van God.
      Zij zijn een openbaring van het eeuwige licht.
      Zij zijn als een zuivere spiegel, die het schone, het goede en het ware, reflecteert.“


Film op de Berg Programma 2023-24
17 oktober 2023– Sous le sable, regie François Ozon, Frankrijk 2000, 96 min.
14 november 2023 – Cold War, regie Pawel Pawlikowski, Polen 2018, 84 min.
12 december 2023 – Jagten, regie Thomas Vinterberg, Den./Zweden 2012, 111 min.
9 januari 2024 – I, Daniel Blake, regie Ken Loach, VK 2016, 97 min.
13 februari 2024 – Like father, like son, regie Hirokazu Koreeda, Japan 2013, 120 min.
12 maart 2024 – The Return, regie Andrey Zvyagintsev, Rusland 2003, 106 min.
9 april 2024 – Manchester by the sea, regie Kenneth Lonergan, VS 2016, 135 min. Zie de website www.bergkerk.nl


Muziek op de Berg
Zondag 29 oktober. Concert Tomas de Victoria. Requiem a 6 (1605)
Zondag 26 november. Choral vespers Bach / Komm, Jesu komm.
Zondag 17 december. Advent Carol Service / Hymns & Carols, old and new

Middels bijgaande nieuwsbrief informeren wij u graag over ontwikkelingen/activiteiten rondom vluchtelingen en migranten in Amersfoort.

Namens de Taakgroep Kerk & Samenleving en de Werkgroep Kerk en Vluchteling,
Jennie Harmelink
Huib Klamer