Een overzicht van de financieringsstromen in de Bergkerk vindt u hier.

Staat van Baten en Lasten

De rekening voor 2021 & 2022 en de begroting voor 2023 vindt u hier.

ANBI

PKN-kerken zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Kerkelijk Bureau Amersfoort

Wijkkas

IBAN: NL22 INGB 0000 525946 t.n.v. Bergkerk Amersfoort

Diaconie Bergkerk

IBAN: NL77 INGB 0004 9582 44

Stichting Amersfoortse Bergkapel

IBAN: NL40 INGB 0008 241972