In 2022 is het beleidsplan Cirkels van Verbondenheid II 2022-2027 vastgesteld door de kerkenraad. De publieksversie kunt u hier downloaden.