We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.
Naast het overmaken van collectes via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

 

Zondag 9 mei, ds D. van Loo
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

orde van dienst

Hemelvaartsdag, 13 mei, ds S. van der Woude
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 16 mei, mw. ds I. Otten
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Pinksteren, zondag 23 mei, ds J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 30 mei, ds J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 6 juni, ds J. van Baardwijk
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)