U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Diaconale collectes en internetdiensten

 

Let op: sinds 12 mei ondervinden wij technische problemen met de internetverbinding. Hierdoor is het niet mogelijk de dienst van 15 mei online te volgen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Er is pas 16 mei een monteur beschikbaar.

 

Zondag 15 mei, 5e van Pasen.

9.00 uur Dienst van Schrift en Tafel,
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Johannes 13,31-35, Voorganger ds Jan van Baardwijk

orde van dienst

Zondag 22 mei, 6e van Pasen.
9.00 uur Dienst van Schrift en Tafel,
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Johannes 14,23-29. Voorganger ds Jan van Baardwijk

Donderdag 26 mei, Hemelvaart, Veertigste dag na Pasen
Hemelvaart, feest van de troonsbestijging van Christus.
9.30 uur dienst van Schrift en Tafel . Voorganger ds Jan van Baardwijk

Zondag 29 mei, 7e van Pasen.
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
Lezing uit Ruth 1. Voorganger is ds André Fox
Dienst in de kapel vervalt deze zondag

Zondag 5 juni, Pinksteren Vijftigste Paasdag
Feest van ‘ruach’ adem, wind. “Uw adem vernieuwt het gezicht van de aarde” (Ps.104).
10 uur Dienst van Schift en Gebed . Voorganger Ds Jan van Baardwijk