De zondag is het wekelijkse moment van samenkomen in de Bergkerk. Iedere zondag is er om 9:00 uur een dienst van schrift en tafel in de kapel van de Bergkerk. In de maanden juni, juli en augustus en op bijzondere zondagen komen deze kapeldiensten te vervallen.