Tijdelijk geen onderdak Als pastor voor en met ongedocumenteerden in Utrecht wordt Marieke Sillevis Smitt regelmatig geconfronteerd met jonge mannen en ook vrouwen (soms zelfs met babies of peuters) die tijdelijk geen onderdak hebben. De BBB (bedbadbrood) opvang “Toevlucht” voor mannen heeft een wachtlijst van drie maanden, evenals de vrouwenopvang Weerdsingel. Het rijk heeft een verplichting vrouwen met kinderen op te vangen. Helaas heeft de rijksopvang voor vrouwen met kinderen als doel uitzetting. Er zijn vrouwen die daarom de vlucht nemen.

Zondag 23 juni collecteren we weer voor ons PGA collecte doel Bantar Gebang.

Lees hier de nieuwsbrief

Hieronder een filmpje van Pastor Yusup die gemaakt is voor de PGA brede Jeugddienst van 12 mei: "Waar maak jij je druk om?"
https://youtu.be/_O7bjb0-I2w

Hierbij het jaarverslag van Schuldhulpmaatje Amersfoort.

In dit jaarverslag vindt u meer uitleg over de activiteiten die Schuldhulpmaatje Amersfoort in 2023 heeft gedaan.
We willen graag SHM Amersfoort breder onder de aandacht brengen in Amersfoort; op welke wijze kunnen wij hen die het nodig hebben, beter bereiken en beter ondersteunen.

Lees de nieuwsbrief van de diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink.