EEN NIEUWE BERGKERKCANTORIJ

Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen. Maar de waarde van kerkmuziek blijft. Daarom is er in de Bergkerk een ‘nieuwe’ Bergkerkcantorij ontstaan. In verschillende formaties en naar de aard van ieders mogelijkheden wordt zo een lange traditie levend gehouden van vocale en instrumentale muziek in en vanuit de zondagse viering van de liturgie. Zo klinken zondag aan zondag motetten van de oude reformatorische meesters als Schein en Schutz, cantates van Bach, stoere Geneefse psalmen, harmonieuze ‘anglican chants’, authentieke gregoriaanse gezangen en werk van hedendaagse componisten als Pärt of Whitacre.

De Bergkerkcantorij kent een drietal vaste formaties, die beurtelings bijdragen aan de vieringen en soms meewerken aan een concert of een viering elders in de stad.

Basis is het ‘gemengd koor’, simpelweg ‘Bergkerkcantorij’ gedoopt. En daaruit voortkomend is er het ‘Bergkerk Vrouwen Vocaal’ en de ‘Schola Cantorum’. Die laatste groep legt zich vooral toe op het zingen van gregoriaans, een oude zangvorm die prachtig tot zijn recht komt in de verstilde en geconcentreerde ruimte van de Bergkerk en ons terugvoert naar de wortels van liturgie en kerkmuziek.

Naast deze drie vaste groepen worden af en toe koorprojecten met vrije inschrijving georganiseerd en is er, ten behoeve van de concertserie ‘Muziek op de Berg’ nog het ‘Bergkerk Vocaal Ensemble’. Op zondagen dat de cantorij niet zingt, leveren individuele gemeenteleden zingend of spelend een bijdrage aan de dienst, bijvoorbeeld als cantor bij de antwoordpsalm. En ‘last but not least’ werken op een aantal zondagen koren van ‘Vocaal Talent Nederland’ aan de diensten mee.

MUZIEK OP DE BERG

Klik hier voor meer informatie over de concertserie ‘Muziek op de Berg’.

INSTRUMENTALISTEN

Met name in de zomermaanden, als er 1 dienst per zondag is, is er de mogelijkheid voor (zeker ook jonge!) muzikanten om een bijdrage te leveren aan de kerkdiensten. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de cantor! 

STICHTING CANTORIJ BERGKERK

De Stichting Cantorij Bergkerk heeft tot doel het bevorderen van kerkmuziek in de Bergkerk in de ruimste zin van het woord. Daarmee wordt bedoeld het uitvoeren van de binnen de kerkelijke gemeenschap geëigende kerkmuziek, geënt op oude tradities, maar ook geïnspireerd door hedendaagse stromingen. De Stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het cantoraat. De Stichting maakt het o.a. financieel mogelijk dat er, op zondagen, een tweede organist is. Ook levert de Stichting een bijdrage aan het programma Muziek op de Berg.

Ieder gemeentelid kan dit alles meefinancieren door een donatie over te maken aan de Stichting Cantorij Bergkerk NL86 INGB 0001321746. Dankzij deze bijdrage van donateurs is het mogelijk de uitoefening van kerkmuziek in de Bergkerk mede te realiseren.