Al voor het ontstaan van de Bergkerk is in 1931 de Stichting de Amersfoortse Bergkapel opgericht. Deze stichting bestaat nog steeds en heeft tot doel het uitdragen, stimuleren en ondersteunen van de activiteiten en de wijkfunctie van wijkgemeente de Bergkerk.

De middelen waarover de stichting beschikt worden in overleg met de wijkkerkenraad besteed aan activiteiten die zich richten op projecten die het gesprek rond levensbeschouwing en religie stimuleren, voor kerkelijk werk voor specifieke doelgroepen, voor het faciliteren van verbeteringen aan het gebouw en de inrichting van de Bergkerk. Het beleidsplan 2024-2026 kunt u hieronder vinden.

Stichting de Amersfoortse Bergkapel is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling voor algemeen nut (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

 

Naam: Stichting De Amersfoortse Bergkapel – SABK

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 815557693

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41188834

Adres:  Dr. Abraham Kuyperlaan 2 - 3818 JC Amersfoort

IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72

 

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van activiteiten van de Protestantse wijkgemeente de Bergkerk te Amersfoort.

De hoofdlijnen van het beleidsplan en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is hier te vinden:

Beleidsplan Stichting de Amersfoortse Bergkapel 2024-2026

 

Statutair bestuur:

  • Clarisse van Gorkom (voorzitter)
  • Henk Dikker Hupkes (secretaris)
  • Bas de Vries (penningmeester)
  • Peter Coenen (bestuurslid)
  • Bastiaan van Vliet (bestuurslid)
  • Jan van Baardwijk (adviseur)

 

Beloningsbeleid: de hierboven genoemde bestuursleden/adviseur ontvangen geen enkele vergoeding.

 

Financiële verantwoording: Balans- en resultatenrekening 2023

Het controleverslag van de kascommissie kunt u hier vinden: Kascontrole

 

Toelichting:

Stichting de Amersfoortse Bergkapel heeft het jaar 2023 afgesloten met een toename van het vermogen van € 6.722,43 ten opzichte van het vermogen van 31 december 2022. De uitgaven in 2023 werden gedaan in verband met projecten die tevens inkomsten genereerden en daarnaast is financieel bijgedragen aan de installatie van beeld en geluid in de Bergkapel voor het streamen van de kapeldiensten.

Met uitzondering van Muziek op de Berg en een zeer beperkt verlies op de lezing en de Job Passie waren alle projecten winstgevend. De afname van de Reserve Kerkmuziek is een gevolg van het verlieslatende karakter van het project Muziek op de Berg.

 

Namens het bestuur,

B. de Vries (penningmeester)