Impressie van het symposium ‘Ouderdom: als staan in het einde’ gehouden op 29 november

Toen ik de Bergkerk binnen liep hing daar een opgewekte verwachtingsvolle sfeer. Ik was aan de late kant en bemerkte dat de zaal afgeladen-vol zat. Tweehonderdzeventig mensen, dus totaal uitverkocht!

Er waren vijf sprekers uitgenodigd, die de ouderdom op verschillende manieren belichtten. Wel was er bij ieder het accent van optimisme en toonden alle sprekers een vleugje humor en/of ontroering. De muziek waar wij tussen de sprekers door van mochten genieten was uitmuntend. Het was stemmig en er waren ook vrolijke klanken te horen. De muziek was mooi om naar te luisteren en gecomponeerd door mensen die wisten dat ze gingen sterven. De muziek was ook een goede manier om alles wat de spreker vertelde te laten bezinken. 

De sprekers

Er was een goede balans tussen het overdragen van kennis, het delen van mooie ervaringen en het inzichtelijk maken van de problematiek rond ouderdom.

Als eerste kwam Frits de Lange aan het woord. Hij had een aantal stellingen en hield aan de hand daarvan zijn verhaal. Van hem konden we veel leren. Uitspraken die hij deed waren: ‘Sterven doe je niet alleen. Doodgaan wel!’ ‘Bij de ouderdom is een leven niet voltooid.’ 

Vervolgens sprak Carel ter Linden ons toe. Hij putte uit zijn ervaringen met mensen waarvan de partner overleden was. Hij vertelde hoe je juist niet moet reageren en waar behoefte aan is. Er ging een golf van herkenning door de zaal.

De derde spreker Bert Keizer nam ons mee naar de hedendaagse geschiedenis van euthanasie. Ik had respect voor zijn kwetsbare opstelling naar de hoorders. 

De vierde spreker: Gijsbert van Es gaf een weerslag van de interviews die hij had gehouden  met ernstig zieken, of mensen die gingen sterven. Hij was aangedaan en dat gaf zijn verhaal een speciale dimensie.

Tot slot kwam Jean Jaqeues Suurmond aan het woord. Hij vertelde over de ouderdom als roeping en verwees naar de profeten, die hun roeping ook niet wilden…

Tijdens de lunchpauze was er uitgebreid tijd om te kletsen en er was gelegenheid de stilte te zoeken in de kapel. Ik ontmoette vele mensen, zoals (aankomend) geestelijk verzorgers, belangstellenden, ouderen uit de bergkerk, ouderen van her en der en ook had ik een ontmoeting met iemand van een uitvaartonderneming. 

Ik vond het een inspirerende dag met goede en hoopvolle woorden. Het ging over de ouderdom, en was vooral georganiseerd voor ouderen. Maar het is aan mij als niet-oudere om te zien naar iemand die in deze levensfase is en geroepen is oud te zijn.

Ik ben gisteren naar de bijeenkomst “Ouderdom ....” geweest. Ik heb de ontvangst en de lezingen zeer gewaardeerd, maar detail van de lezingen gingen aan mij voorbij, mede omdat ik een gehoorprobleem heb.

Daarom heb ik het zéér gewaardeerd dat wij als afscheid het boekje kregen met de, vrij complete, tekst van de lezingen!

Ik heb het boekje, dat fraai is verzorgd, in één adem uitgelezen en het heeft voor mij belangrijke puntjes op de i gezet. 

Ik dank u hartelijk dat u dit voor de deelnemers heeft willen doen