• Zondag 29 januari 2023, 16.00 uur | ChoralVespers | O nata lux

ChoralVespers aan het eind van de tijd van Epifanie: het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (ook wel 'Maria Lichtmis'). Met Engelse koormuziek, psalmen en hymnen om mee te zingen. Van harte welkom op het uur tussen licht en donker om mee te bidden en zingen en je onder te dompelen in de rijke traditie van liturgie en kerkmuziek.
Gezongen koormuziek: Tallis - O nata lux; Smith - Nunc dimittis; Parsons - Ave Maria. Anglican chant: Psalmen 103, 45 en 96. Hymnen: LB 470 en 517
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, met Jan Jansen, orgel

Toegang vrij, collecte na afloop
 
• Zondag 26 februari 2023, 16.00 uur | Kris Oelbrandt – Catharsis

Componist Kris Oelbrandt, destijds monnik in de abdij van Maria Toevlucht in Zundert, schreef de pianocyclus ‘Catharsis’ op basis van het zevende hoofdstuk van de Regels voor monniken van Sint-Benedictus (480-547). Daarin staat hoe een monnik in twaalf stappen kan opstijgen naar ware nederigheid. De pianocyclus begint zeer luidruchtig, maar eindigt in uiterste sereniteit; men ervaart de muziek als een pad van contemplatie, zuivering en catharsis. Een prachtig, hedendaags werk aan het begin van de Veertigdagentijd. Cees-Willem van Vliet zal het uitvoeren, de componist zal bij de verschillende delen korte meditaties uitspreken en bovendien voorafgaand aan het concert (om 15.15 uur) een inleiding verzorgen over zijn werk.
Programma: Kris Oelbrandt - Catharsis
Uitvoerende: Cees-Willem van Vliet, piano
Tickets à € 15,- 
 
• Zondag 26 maart 2023, 16.00 uur | ChoralVespers | Tristis est anima mea
ChoralVespers op de eerste passiezondag. Met indringende passiemuziek van Hongaarse componisten, psalmen in ‘anglican chant’ en hymnen en een Magnificat om mee te zingen. Van harte welkom op het late middaguur om mee te bidden en zingen en je onder te dompelen in de rijke traditie van liturgie en kerkmuziek.
Gezongen koormuziek: Ernö Lányi – Adoramus te; Deák-Bardos – Parasceve (delen); Ferenc Kersch – Tristis est anima mea. Anglican chant: Psalmen 142, 86 en 43. Hymnen: LB 239 en LB 547.
Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel
Toegang vrij, collecte na afloop
 
• Zondag 23 april 2023, 16.00 uur | Herman Finkers | Sint Jorismis
Herman Finkers componeerde ter gelegenheid van zijn huwelijksinzegening in 1990 een Latijnse mis, de Missa In Honorem Sancti Georgii oftewel de Sint Joris Mis. Later schreef hij er ook een Credo bij en maakte andere bewerkingen. In de loop der jaren groeide zijn behoefte aan een intiemere versie. Hij herschreef zijn mis in een versie voor strijkkwintet, hobo, harp, klavecimbel en koor. Deze laatste versie zal in de Bergkerk ten gehore worden gebracht, in combinatie met de gezangen die in de middeleeuwse Joriskerk van Amersfoort hebben geklonken op de feestdag van Sint Joris (23 april).
Voorafgaand aan het concert, om 15.00 uur, zal Joris Vercammen, emeritus aartsbisschop van de Oudkatholieke Kerk een voordracht houden over zijn heilige naamgenoot en wat de gedachtenis van Sint Joris voor onze samenleving van vandaag zou kunnen betekenen.
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble en instrumentalisten o.l.v. Cees-Willem van Vliet
Tickets à € 15,- via https://sintjorismis.eventbrite.nl

• Zondag 28 mei 2023, 16.00 uur | ChoralVespers | Loquebantur variis linguis
ChoralVespers op Pinksteren. Met schitterende koormuziek van Thomas Tallis, waaronder diens beroemde ‘Loquebantur variis lingiis’ over de verschillende talen van het Pinksterverhaal. Daarnaast psalmen in ‘anglican chant’, hymnen en Magnificat. Van harte welkom om mee te bidden en zingen en je te laten inspireren door de rijke traditie van liturgie en kerkmuziek.
Gezongen koormuziek: Tallis – O Lord, give thy holy Spirit; Tallis – Loquebantur variis linguis; Tallis – Laudate Dominum. Anglican chant: Psalmen 27, 107 en 104. Hymnen: LB 360 en ‘O holy Spirit, Lord of grace’
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel
Toegang vrij, collecte na afloop

• Zondag 25 juni 2023, 16.00 uur | Leipzig 1723 – Sint Jan
Een dag na de feestdag van Sint Jan een reconstructie van de viering van die dag zoals die er kon hebben uitgezien in het eerste jaar dat Bach als cantor werkte aan de Thomaskirche in Leipzig. O.a. klinkt zijn eerste solocantate uit de Leipziger tijd ‘Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe’ en er klinken motetten die Bach zelf uitvoerde van Gabrieli, Steuccius en Vicentius. Gezongen koralen en orgelwerken completeren het geheel. Een bijzonder programma in midzomertijd.
Uitvoerenden: Bergkerk Vocaal Ensemble en barokorkest o.l.v. Cees-Willem van Vliet; Jan Jansen, orgel
Tickets à € 15,- aan de deur of via https://sintjan1723.eventbrite.nl

• Vrijdag 28 juli 2023, 20.00 uur | Bach op de Berg | Leipzig 1723
Ieder jaar houden we op sterfdag van J.S. Bach (Leipzig 28 juli 1750) een herdenkingsconcert. We spelen en luisteren naar zijn muziek, en heffen het glas op zijn werk dat nog steeds springlevend is. 300 jaar oude muziek uit Leipzig 1723 | Inventionen | Sinfonia’s | Amore Traditore | Leipziger Choräle. Met bas, orgel, klavecimbel en strijkinstrumenten.

• Zondag 24 september 2023, 16.00 uur  | ChoralVespers | Arvo Pärt
De eerste ChoralVespers van het najaar met het Bergkerk Vocaal Ensemble met muziek van Arvo Pärt.

• Zondag 29 oktober 2023, 16.00 uur | Thomas Luis de Victoria | Requiem 1605

De beroemde Requiemmis van Tomás Luis de Victoria (1605) door het Bergkerk Vocaal Ensemble Bergkerk. Prachtige koormuziek uit de Spaanse Renaissance!

• Zondag 26 november 2023, 16.00 uur 
| ChoralVespers | Bach
Zondag Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar met Bergkerk Vocaal Ensemble.

Zondag 17 december 2023, 16.00 uur –  Advent Carol Service