De zondag is het wekelijkse moment van samenkomen in de Bergkerk. Iedere zondag is er om 9:30 uur een dienst van schrift en tafel in de kapel van de Bergkerk. In de maanden juni, juli en augustus en op bijzondere zondagen komen deze kapeldiensten te vervallen.

De kapeldiensten om 9.30 uur starten vanaf zondag 6 september weer op. De stoelen in de kapel zijn in een kring op 1,5 meter opgesteld. Er kunnen maximaal 15 kapelgangers aanwezig zijn. We gaan uit van het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt. Vanwege de beperkte ruimte in de kapel zullen we vooralsnog niet zingen.

Met de link hieronder kunt u zich aanmelden voor de kapeldienst, hier kunt u ook zien of u nog terecht kunt.

Reserveer hier voor de kapeldienst van 6 september. Dit kan vanaf 23 augustus.

Reserveer hier voor de kapeldienst van 13 september. Dit kan vanaf 6 september.

We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.
Naast het overmaken van collectes via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

Aanmelden voor de dienst
Zolang de beperking van het aantal kerkgangers van kracht is, werken wij met een reserveringsysteem. Hiermee kunnen maximaal 60 mensen zich aanmelden. Zie voor een handleiding de Toelichting reserveringen.

 

Let op! In de maanden juni, juli en augustus geldt het zomerrooster. Aanvang van de dienst 10.00 uur.

Zondag 20 juni, mw. ds E. Boot
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 60 kerkgangers, aanmelden via website)
orde van dienst

Zondag 27 juni, ds K.Holwerda
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (online en max. 60 kerkgangers, aanmelden via website)
orde van dienst

Zondag 4 juli, mw. ds. G. Morsink
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 60 kerkgangers, aanmelden via website)
orde van dienst