Woensdagavond 1 september is na de zomerbreak het wekelijkse woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk weer begonnen. Even voor half acht luidt de klok, in de kapel staan de stoelen in een kring op voldoende afstand van elkaar.  Er is ruimte voor max. 15 mensen. We zingen en bidden een psalm en er is een korte lezing volgens het dagelijks leesrooster van de oecumenische gemeenschap in Taizé. Er is stilte om te overdenken en er worden voorbeden gezegd. Er klinken namen van zieken uit onze gemeenschap. Een intiem moment. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U bent hartelijk welkom in de kapel voor de vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur.