Al sinds 1973 doet o.a. de Protestantse Kerk in Nederland in de tweede helft van januari een beroep op haar eigen plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Ook voor de Bergkerk zal het pas begonnen jaar 2023 financiële uitdagingen brengen. De begroting voor 2023 kunt u vinden via deze link.

Deze begroting is vanzelfsprekend een schatting en op het moment dat deze ingediend moest worden waren de energieprijzen voor ons contract voor 2023 nog niet bekend. Dat betekent dat we nu al kunnen concluderen dat het tekort in werkelijkheid groter zal zijn, omdat de daadwerkelijke energiekosten hoger gaan uitvallen dan wij hadden aangenomen. Er zullen meer kostenposten zijn die vanwege de inflatie hoger uit zullen vallen. U mag ervan uitgaan dat we de kosten zullen beheersen: we zijn al aan de slag om ons kerkgebouw verantwoord energiezuiniger te maken.

Aan de opbrengstenkant hopen dat u samen met ons een bijdrage wilt leveren in de vorm van uw financiële steun voor het functioneren van de Bergkerk, zodat niet alleen het gebouw, maar ook de geloofsgemeenschap kan blijven functioneren.

Voor meer informatie over de actie Kerkbalans verwijzen wij u naar www.kerkbalans.nl

Ook voor de Bergkerk zijn de opbrengsten van de actie van levensbelang!
Wellicht kunt u een Periodieke Schenking overwegen.

De actieperiode van Kerkbalans 2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari.