De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Zondag 3-12
9.00 uur Schrift en Tafel
10.30 uur Schrift en Gebed
Ds. J. van Baardwijk
orde van dienst


Zondag 10-12
9.00 uur Schrift en Tafel
10.30 uur Schrift en Gebed
Ds. J. van Baardwijk

Diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken, bijvoorbeeld ééns per maand. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken.
U kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

U kunt ook gebruik maken van bijgaande QR-code, dan zijn collectedatum en wijkgemeente automatisch gevuld. Hierbij is de verdeling altijd 50/50. De QR-code staat ook op de orde van dienst.

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen, zie de website van het Kerkelijk Bureau Amersfoort.