NIEUWSBRIEF 7 juli 2024

Komende erediensten
Zondag 7 juli zevende na Pinksteren
10.00 uur: dienst van Schrift en Gebed.
Lezing: Marcus 6, 1 – 6.
Voorganger: ds. Geertien Morsink.
Voor de kinderen is er aan het begin van de zomervakantie een spelletjesochtend
.

Geen Avondgebed

In de zomermaanden juli en augustus wordt het avondgebed niet gehouden.
Woensdag 4 september pakken we de draad weer op.

 

Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.
 

Nieuwsbrief

In de vakantietijd verschijnt de Nieuwsbrief om de twee weken, zodat de ‘redactie’ (Melis Melissen, Gijs Peter Post, Willem Peuscher en Pieter Spits) even wat meer vrije tijd heeft.
De verschijningdata zijn: 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 25 augustus.
De wekelijkse Nieuwsbrief start weer op 8 september. Dan wordt eveneens de serie interviews weer opgepakt.

 

Bergkerklunch

In de vakantieperiode gaan de reguliere Bergkerklunches niet door. Maar Kerken-in-Zuid organiseren soortgelijke bijeenkomsten. Over deze activiteiten volgt later meer informatie. Wij doen daaraan mee met een lunch op 21 augustus in de Bergkerk. Ook deze lunch wordt van harte aanbevolen!

Afscheid en zomerafsluiting Rond de 15
Zondag 23 juni sloten we het seizoen van R15 af met een mini barbecue in de tuin van de kerk. Vooraf stond de bijeenkomst in de Herberg in het teken van het afscheid van Ruben en Jesper.

We deden dit met het thema ´Zegen´. In de bijeenkomsten Rond de 15 staan we vaak stil bij waar we ons gezegend in voelen en hoe we tot zegen kunnen zijn. En verder sluiten we R15 altijd af met de zegen in de dienst. We deden eerst ruilhandel met zegenteksten uit de Bijbel.

 Gezellig in de tuin met mooi weer

Na afloop kozen Ruben en Jesper een tekst die ze als zegen meenemen voor hun afscheid. Ook deden we een spel ´zegen of regen´. Gelukkig kregen alle jongeren zegen en was alleen Anje de klos voor de regen. Tot slot deelden we de herinneringen aan R15 en wat indruk heeft gemaakt. We wensen de afscheidnemers alle goeds toe nu ze uitvliegen en hopen ze nog weer te ontmoeten in de kerk op andere momenten.

R15 heeft nu zomerpauze en start weer in september. Alvast een welkom aan de overvliegers. Een goede zomer gewenst namens Anje, Casper en Josien.

Activiteiten in de Bergkerk

De kerkenraad heeft begin dit jaar besloten om, zoals andere jaren gebruikelijk was, de vrijwilligers te bedanken voor al hun werk voor de Bergkerk. Echter er zijn zo veel vrijwilligers dat besloten is alle Bergkerkleden en vrienden uit te nodigen. Een klein comité heeft de organisatie op zich genomen. In eerdere nieuwsbrieven is hierover al gecommuniceerd. Zie hierbij een vervolgbericht.

Vrijdag 30 augustus voor leden en vrienden van de Bergkerk - Feest op de Berg!

We starten met een inloop om 17.30 uur en verwachten rond 21.30 uur af te sluiten. Het feest kent twee hoofdelementen: een maaltijd en een film. Daarnaast en tussendoor is er natuurlijk ontmoeting en samenzijn!

Verloop van de avond: na een drankje en een woord van welkom, gaan we aan het voorgerecht. Dan kijken we naar het eerste deel van de film en nemen een flinke pauze voor het hoofdgerecht, namelijk een lopend koud buffet van (pasta-) salades, hartige taarten en meer. Vervolgens het tweede en laatste deel van de film, waarna het nagerecht klaar staat. De film spreekt voor zichzelf: geen inleiding en erover napraten mag u onderling doen.

Zoals we in het vorige bericht schreven, komen we graag terug op onderdelen van het geplande feest. Allereerst iets over de Deense film ‘Babettes gæstebud’, van Gabriel Axel uit 1987, of ‘Babettes Feast’ zoals de internationale titel luidt. De film is gemaakt naar een kort verhaal van Karen Blixen, een Deense schrijfster, die onder meer bekend werd door haar roman Out of Africa, waarvan de Amerikaanse verfilming (met onder anderen Meryl Streep en Robert Redford) in 1986 zeven Oscars opleverde. Onze veel kleinere en kortere Deense film won in 1988 de Oscar voor beste buitenlandse film. Wij vertonen de film in twee delen.

Het verhaal deel 1
De film vertelt het verhaal over een kustdorpje op het Deense Jutland waar alles draait om een autoritaire dominee en de door hem gestichte gemeenschap van gelovigen. Zijn twee vrijgezelle dochters Martina en Phillipa staan hun vader trouw bij en na zijn dood zetten de zussen het werk voort. Maar al snel blijkt dat door de afwezigheid van de grote leider de inmiddels bejaarde sekteleden zich tegen God en elkaar keren.

Terwijl de oude Martina en Phillipa de erfenis van hun vader met lede ogen uiteen zien vallen, arriveert een mysterieuze Française genaamd Babette. Babette is gevlucht uit het roerige Parijs van 1871 en wordt door de zussen als kok aangenomen. Veertien jaar lang kookt Babette de bescheiden maaltijden die de zussen wensen en maakt zij zich hun taal en cultuur eigen. Haar enige band met Frankrijk is een loterijbriefje dat Babette elk jaar trouw laat vernieuwen. Dan breekt het jaar aan waarin de honderdste geboortedag van de dominee wordt herdacht. Het wordt tevens een bijzonder jaar voor Babette als zij de Franse loterij wint en zodoende 10.000 francs te besteden heeft. Zij besluit dit geld te bestemmen voor - aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst – het koken van een overheerlijk Frans diner voor de gemeenschap.
(Op dit punt onderbreken we de film voor het hoofdgerecht van óns feest.)

Het verhaal deel 2
Het tweede deel toont de maaltijd en we zullen hier niet verklappen hoe die verloopt. De toon van het verhaal en de beeldelementen sturen de vertelling richting een sprookje. Een fiks aantal knipogen en een moralistische boodschap die flink wordt aangezet, werken hieraan mee. Maar de kwaliteit van het acteerwerk en de verfilming tillen de film uit boven een smaakvolle kookfilm met een suikerrandje. Het is bovendien een fijngevoelige vertelling over keuzes in het leven en typisch religieuze thema’s als hoop, geloof, gemeenschapszin en vergeving.

Oecumenische film
Niet voor niets rekent Paus Franciscus Babettes Feast tot een van zijn meest favoriete films. De enscenering van de maaltijd doet sterk denken aan het iconische schilderij van het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci.
Al is het feestmaal van Babette niet bedoeld als een religieus ritueel, dat wordt het wonderlijk genoeg wel. Aan de tafel vloeien twee christelijke tradities samen. Een ascetisch-protestantse gemeenschap, wars van het seksuele en culinaire, komt in contact met de levensvreugden van het zuidelijke, katholieke Parijs. Langzaamaan wordt de maaltijd een plaats van oecumene, dankzij de dankbaarheid van de katholieke vluchtelinge die ooit gastvrij werd ontvangen in de kleine protestantse gemeenschap.

Tijdig aanmelden
Komt het zien en eet met ons mee! Geef je op voor ‘Feest op de Berg!’ via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 23 augustus. Vermeld ook of je eventueel een bijdrage wilt leveren aan het koud buffet of iets lekkers bij de koffie/thee na afloop.

Het Voorbereidingscomité
Corinne van Dis, Dik Sanders, Henk Dikker Hupkes en Jacqueline van der Beek

De beknopte historie van BK2, iets uitgebreider verwoord in deze tekst

Het stukje over BK2 in de vorige nieuwsbrief (interview met mevrouw Hermien Segaar) was niet compleet weergegeven. Zie hier de completer versie.

BK2 is omstreeks 1998 opgericht door Jan van der Eijk (toenmalig predikant Bergkerk en nog altijd lid van de Bergkerk samen met zijn vrouw Wytske) en Walter Kramer (architect). Er werden enkele andere Bergkerkleden gezocht. Hermien Segaar - Lion Cachet werd gevraagd vanwege haar interesse in kunsthistorie. Zij vertelde dat haar grootvader, C.A. Lion Cachet, een ontwerper en kunstenaar was die werkte in de Art Nouveau stijl en dat dat haar altijd had aangetrokken. Het was eertijds totaal nieuw om in de kerk kunst te tonen. Via het Caterijnen convent werden eertijds stukken te leen gegeven van Hercules Seghers (circa 1590 - 1640) een Nederlands schilder, graficus en kunsthandelaar. Seghers wordt als dé vernieuwer van de grafiek gezien. Dit was best uniek omdat dit een kostbare verzameling was. Later werd een opkomend Amsterdamse kunstenares Karien Deroo benaderd en werd haar werk tentoongesteld. Op bemiddeling van Jan Maarten Boll uit Amsterdam (destijds was zijn moeder lid van de Bergkerk) kwam een overzichtstentoonstelling van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Marlene Dumas (1953) in de Bergkerk te hangen. Er waren werken op heel dik papier met dikke lagen verf. Marlene is later wereldberoemd geworden en haar werken worden internationaal tentoongesteld. Jan Maarten Boll heeft later een schilderij van Jan Mulder (1895-1988) aan de Bergkerk geschonken (dit is het schilderij in het liturgisch centrum – dat een gebrandschilderd raam voorstelt).

In 1991 exposeerde de beeldhouwer Gerard Höweler in de Bergkerk. Als kind zat hij daar ooit bij de “Westhill”. De titel van de expositie was: “Tegenstelling en Harmonie, expositie in steen”. Hij had daarvoor een aantal waterstenen gemaakt. Een van deze waterstenen is onlangs geschonken door zijn zusje Dorothee Segaar – Höweler (echtgenote van Tom Segaar) voor de tuin van de Bergkerk.

BK2 is nog altijd een bloeiende commissie in de Bergkerk die steeds wisselende tentoonstellingen organiseert van aankomende of gerespecteerde kunstenaars. Zo heeft de verbinding tussen geloof, verwondering, muziek en kunst in de Bergkerk plaats.


Berichten van buiten de Bergkerk
Ons Bergkerklid Rienk Rietveld is betrokken bij SchuldHulpMaatje in Amersfoort. Onlangs verscheen een mooie jaarrapportage en daarom hebben we Rienk gevraagd in de Nieuwsbrief een stukje te schrijven rondom SchuldHulpMaatje.

SchuldHulpMaatje - wat doet deze organisatie?

De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland bestond in 2023 12,5 jaar. Deze organisatie is indertijd opgericht om mensen met beginnende of zware financiële problemen te helpen. Het initiatief is genomen door voormalig CU-kamerlid Cynthia Ortega, die een meerderheid van het parlement achter zich kreeg met het voorstel om vrijwilligers een rol te geven bij schuldhulpverlening; het project kreeg € 5 miljoen Rijkssubsidie mee. Er zijn maatjes die een coachende rol hebben en persoonlijke ondersteuning bieden. Minister Carola Schouten van Armoedebestrijding zei vorig jaar op een congres dat zij haar werk als minister niet kon doen zonder maatschappelijke organisaties zoals SchuldHulpMaatje. De vrijwilliger, het maatje, komt bij mensen thuis en kan rust brengen door er gewoon te zijn en een luisterend oor te bieden. In 2023 hebben ruim 10.000 mensen hulp gekregen van een maatje, ruim 44.000 mensen kregen preventieve hulp. Er zijn ruim 3000 betrokken vrijwilligers in 161 burgerlijke gemeenten. SchuldHulpMaatje is een waardevolle aanvulling op de beroepsschuldhulpverlening, omdat men mensen bereikt die soms door de beroepsorganisaties (nog) niet werden bereikt.

SchuldHulpMaatje Amersfoort is opgericht in 2011, als onderdeel van de taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken. Toenmalig diaconaal opbouwwerker Joke Koolhof heeft een belangrijke ondersteunende en stimulerende rol gespeeld bij het opzetten van de organisatie. Partners en medeoprichters zijn de diaconieën van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort en Caritas van de RK-parochie. De GKV-kerken dragen ook financieel bij, de stuurgroep SHM probeert andere kerken te betrekken bij het werk van SchuldHulpMaatje. De gemeente geeft via Inde Buurt financiële steun.

In 2023 waren 24 maatjes actief in deze stad, er waren 54 hulpvragen en 45 dossiers in behandeling. Bij een crisissituatie of bij schulden boven de € 5000,- wordt altijd overlegd met Stadsring en/of Geldloket. De stuurgroep SHM bestaat uit 5 bestuursleden, een coördinator en adviseur Jennie Harmelink. Verder zijn er contacten met de Voedselbank, sociale wijkteams en Humanitas Eemland. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvrager is een belangrijke doelstelling van SchuldHulpMaatje, hij of zij moet tenslotte leren om zelf de handen uit de mouwen te steken de problemen op te lossen. Zoals een maatje opmerkt in het zojuist verschenen jaarverslag: “de hulpvrager komt tot nieuwe inzichten en hij/zij maakt een bredere persoonlijke ontwikkeling door. Dit heeft een uitwerking op veel meer facetten van het leven”. Meer informatie is te vinden op de website: www.shm-amersfoort.nl

Rienk Rietveld

Collectes en internetdiensten
Voor uw bijdrage aan collectes kunt u gebruikmaken van de QR-code die vermeld staat op de website en de orde van dienst, of via een overschrijving op rekeningnummer:
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en ‘Bergkerk’. Tenzij u anders aangeeft, wordt het geld gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters.
 

 

Komende erediensten

Zondag 14 juli achtste na Pinksteren

10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel

Lezing: Marcus 6, 7 – 13.

Voorganger ds. Jan van Baardwijk.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.

AGENDA van activiteiten door de Bergkerk en in de Bergkerk
21 augustus lunch in de Bergkerk, georganiseerd door Kerken in Zuid

30 augustus Feest op de Berg

         
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 / 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-1994 5139 - ma-vr 18.00-19.00
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Willem Peuscher (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-44565998)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk