NIEUWSBRIEF 12 mei 2024

Komende erediensten

Zondag 12 mei zevende zondag van Pasen
09.00 uur Dienst van Schrift en Tafel in de kapel.
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed in de kerkzaal.
Voorganger: ds. Diederiek van Loo.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.


Woensdag 15 mei 19.30 uur Avondgebed
Wekelijks is het woensdagavondgebed in de Bergkerk. U bent hartelijk welkom voor de vespers. Om 19.30 uur luidt de klok.

Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.


Vanuit de Kerkenraad

Van de kerkrentmeesters:
Vorige week zijn alle kozijnen van de glas-in-loodramen van de kapel, ook aan de buitenzijde geschilderd. Daarmee is het onderhoud van de kapel afgerond.

Het buitenschilderwerk van de Bergkerk kent achterstallig onderhoud en heeft onze aandacht. Vanwege de kwetsbaarheid van de glas-in-loodramen zijn die met prioriteit opgepakt. De schilder kwam in het zeshoekige venster op de kopgevel veel houtrot tegen en heeft dat kundig hersteld. Zo kunnen we daar er weer even tegenaan.

 

Verder is er - minder zichtbaar, maar wel belangrijk - groot onderhoud nodig. Met de voorbereidingen daartoe zijn we druk bezig. Er gaan werkzaamheden aan de installaties in de kelder plaatsvinden. Daarover vertellen we binnenkort meer.

Een door een extern adviseur opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting heeft ons inzicht gegeven in installatietechnische en bouwkundige zaken die aangepakt moeten worden.

Met de klus-/ tuincommissie worden onderhoudswerkzaamheden die we zelf kunnen doen opgepakt. Zo is er nu bijvoorbeeld overal LED-vluchtverlichting en zijn we in de bovenzalen gestart met het vervangen van TL-lampen voor LED-exemplaren.

 

Van de diaconie

 

Delen is dus dubbel genieten. Op 1 mei zal de drukker de flyers en posters van de Actie Vakantiegeld Delen 2024 aanleveren op het kerkelijk bureau, Groenmarkt 19. Ieder jaar weer een klein feestje voor de werkgroep Actie Vakantiegeld Delen. Want de tijd van delen van een stukje van ons gekregen vakantiegeld breekt weer aan. De werkgroep, met leden uit de verschillende kerken van de PGA en PG-HAN, heeft al vóór 1 april, samen met de administrateur Henk Ruiter, vele adressen verzameld van mensen die in aanmerking komen voor een gift. Deze adressen komen zowel uit de kerken als van organisaties. Dit jaar ontvingen we adressen van Indebuurt033, Voedselbank, Inloophuizen, Kwintes en SOFEE.
 

In 2024 tellen we alweer het 21e jaar van de actie Vakantiegeld Delen. Helaas blijven we elk jaar zeggen dat deze actie nog steeds nodig is. Want achter deze groep adressen schuilen levensverhalen van mensen die te maken hebben met verlies en armoede. Ook nu kunt u een beetje delen van uw vakantiegeld. Graag ontvangen wij deze bijdrage op één van onderstaande bankrekeningnummers: U kunt een bijdrage, liefst voor 1 juli 2024, storten op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort.

 

Vraag vanuit de commissie Eredienst

De commissie Eredienst zal op 13 mei weer vergaderen. Heeft u vragen of suggesties voor de vergadering? Dan kunt u die doorgeven via het e-mailadres van de voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Activiteiten in de Bergkerk

Oproep voor nieuw te vormen gesprekskring ‘Aarden in geloof´ - vanaf september


…en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed… (Gezang 479, Jan de Wit)

 

Achthonderd jaar geleden noemde Franciscus van Assisi de aarde zijn moeder. Het feit dat hij met planten, dieren en mensen omging als met broeders en zusters, was geen romantische houding, maar een principiële keuze voor het evangelie. In de geest van Franciscus hebben al veel mensen zich laten uitdagen om te ‘aarden in geloof’. En in 2024 is deze uitdaging nog steeds een uitnodiging aan ons allen; dat we ‘met open ogen en oren door de wereld mogen gaan’.

Daarom nodigen wij jullie allen uit deel te nemen aan een nieuw op te zetten kring. In de gesprekken zullen we de uitdaging aangaan om evenals Franciscus te ontdekken en te aarden in geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren. Voor de inhoud van de gesprekken kunnen we gebruikmaken van verschillende bronnen. Denk aan publicaties, sprekers, websites etc. Als groep geven we samen vorm aan de inhoud van de gespreksmomenten. We willen in september starten. Ben je nieuwsgierig geworden en denk je aan mogelijke deelname, neem dan contact op met Josien Kieskamp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meelezen voor zondag, woensdag 15 mei, na het avondgebed
In een geconcentreerd uur lezen we de teksten voor de komende zondag in verschillende vertalingen en leggen de link met de mogelijke betekenis van de tekst voor vandaag de dag.
Woensdagavond, aansluitend op het avondgebed, van 20 tot 21 uur in de Bergkerk.

 

Informatie- en welkombijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden 26 mei
Zondag 26 mei na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Na een korte kennismaking volgt er informatie over de Bergkerk en is er volop gelegenheid vragen te stellen. Nieuwe leden van het afgelopen jaar die bij ons bekend zijn - door verhuizing en/of overschrijving - ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit lezen en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkennen, weet u van harte welkom.

 

Seniorencontactbijeenkomst 28 mei 2024 – vanaf 10.15 uur
De Taakgroep Ouderen van de Bergkerk organiseert dit jaar op 28 mei de jaarlijkse seniorencontactbijeenkomst voor gemeenteleden van 85 jaar en ouder. Als u deze leeftijd nog niet hebt bereikt en de bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom. De seniorencontactbijeenkomst, waarin we met elkaar het feest van Schrift en Tafel vieren, heeft plaats op dinsdag 28 mei in de Bergkerk. Ds. Jan van Baardwijk gaat voor in de viering. U bent welkom vanaf 10.15 uur. De bijeenkomst, inclusief een gezellige lunch, duurt van 11 uur tot ongeveer 14.15 uur. Hebt u om welke reden dan ook geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u graag deelnemen, meld u dan voor 12 mei aan bij:
Anthony Melissen, secretaris Taakgroep Ouderen, tel. 06 53 70 03 35 of via de mail.

Expositie Re-connect
Tiny de Graaf exposeert t/m 20 mei viltkunst. Zie voor meer info www.tinydegraaf.com
 

Berichten van buiten de Bergkerk

Jeugddienst van de PGA 12 mei 2024 van 19 tot 21 uur: ‘Waar maak jij je druk over’.

De jeugddienst van het jaar voor alle tieners uit Amersfoort en Leusden.

 

Collectes en internetdiensten
Voor uw bijdrage aan collectes kunt u gebruikmaken van de QR-code die vermeld staat op de website en de orde van dienst, of via een overschrijving op rekeningnummer:
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en ‘Bergkerk’. Tenzij u anders aangeeft wordt het geld gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters.


Komende erediensten
Zondag 19 mei, Pinksteren Vijftigste Paasdag
Feest van ‘ruach’ adem, wind. “Uw adem vernieuwt het gezicht van de aarde” (Psalm 104).
10.30 uur Dienst van Schrift en Belijdenis en Doop.
We zijn als gemeente verheugd dat we op Pinksteren doopgetuigen mogen zijn van de belijdenis en doop van Huib van Helden.

(Er is geen dienst om 09.00 uur).
Voorganger: ds. Jan van Baardwijk


 

Woensdag 22 mei 19.30 uur - Avondgebed
 

AGENDA van activiteiten door de Bergkerk en in de Bergkerk
 

12 mei     19.00 uur PGA jeugddienst in de Fonteinkerk
15 mei
    na avondgebed, meelezen op Zondag
26 mei
     welkomst nieuwe leden
28 mei    
10:15 uur Seniorencontactbijeenkomst

t/m 20 mei Expositie met werk van Tiny de Graaf (viltkunst)

         
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 / 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-1994 5139 - ma-vr 18.00-19.00
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Willem Peuscher (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-44565998)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk