NIEUWSBRIEF 5 mei 2024
 

Komende erediensten
Zaterdag 4 mei oecumenische gebedsviering in de Sint Ansfriduskerk
Dienst, van 18.00 tot 18.40 uur, voorafgaand aan de Dodenherdenking.
De viering is een initiatief van de Sint Ansfriduskerk in samenwerking met Bergkerk, Fonteinkerk en Nieuwe Kerk.
Voorgangers: Arie van der Wiel (Sint Ansfriduskerk) en Leo Koffeman (Fonteinkerk).
Burgemeester Lucas Bolsius spreekt een korte overweging uit.


Zondag 5 mei zesde zondag van Pasen
In verband met vakantie is er geen kapeldienst.
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed in de kerkzaal.
Voorganger: dr. Leo Koffeman.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.


Woensdag 8 mei 19.30 uur Avondgebed
Wekelijks wordt het woensdagavondgebed in de Bergkerk gehouden. U bent hartelijk welkom voor de vespers. Om 19.30 uur luidt de klok.

Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag
9.30 uur Dienst van Schrift en Tafel.
Voorganger: ds. Jan van Baardwijk.


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.


Bereikbaarheid predikant
Van 28 april t/m 5 mei ben ik (JvB) een weekje vrij. Indien nodig kunt u via het pastoraal meldpunt 06 1994 5139 een beroep doen op pastorale zorg of een vervangende predikant.

Berichten vanuit de Bergkerk

Vanuit de Kerkenraad – diaconie; resultaat Sam’s kledingactie
Sam's kledingactie van zaterdag 20 april was een groot succes! De inzamelactie, georganiseerd door de diaconie van de PGA, heeft dit jaar ruim 2040 kilo opgebracht. De opbrengst is deze keer voor verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district, Ethiopië.

Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om kleding en schoenen naar de Fonteinkerk te brengen en we bedanken alle vrijwilligers die zich voor dit project hebben ingezet. Dankzij uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar.
Hartelijke groet,
Gijs Peter Post

 

Vraag vanuit de commissie Eredienst

De commissie Eredienst zal op 13 mei weer vergaderen. Heeft u vragen of suggesties voor de vergadering? Dan kunt u die doorgeven via het e-mailadres van de voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bericht van de commissie Film-op-de-Berg

Film-op-de-Berg gaat door na de zomer! De bezoekers van Film-op-de-Berg zijn zonder uitzondering heel positief over de acht filmavonden die van september 2023 tot en met april 2024 werden gehouden. Driekwart van de bezoekers vulde op de laatste avond een enquête in. De resultaten waren bemoedigend: De informatie vooraf vond men voldoende. Tevoren opgeven verliep probleemloos. De ontvangst op de avond zelf en betaling voorafgaande aan de film verliepen vlot en plezierig. De inleiding voorafgaand aan de film was prettig. De kwaliteit van beeld en geluid was goed. Het nagesprek werd als plezierig ervaren. De mogelijkheid om na afloop nog even iets te drinken en na te praten werd gewaardeerd. De inhoudelijke kwaliteit van de films vond iedereen goed tot heel goed. De totaalindruk was zéér positief. Na zo veel lof konden de initiatiefnemers - Mieke Verstraate, Monica van Vliet, René Rosmolen en Henk Dikker Hupkes - niet anders besluiten dan door te gaan.
In de komende tijd zal een nieuw programma worden samengesteld.

 

Activiteiten in de Bergkerk

Oproep voor nieuw te vormen gesprekskring ‘Aarden in geloof´ - vanaf september


…en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed… (Gezang 479, Jan de Wit)

 

Achthonderd jaar geleden noemde Franciscus van Assisi de aarde zijn moeder. Het feit dat hij met planten, dieren en mensen omging als met broeders en zusters, was geen romantische houding, maar een principiële keuze voor het evangelie. In de geest van Franciscus hebben al veel mensen zich laten uitdagen om te ‘aarden in geloof’. En in 2024 is deze uitdaging nog steeds een uitnodiging aan ons allen; dat we ‘met open ogen en oren door de wereld mogen gaan’.

 

Daarom nodigen wij jullie allen uit deel te nemen aan een nieuw op te zetten kring. In de gesprekken zullen we de uitdaging aangaan om evenals Franciscus te ontdekken en te aarden in geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren. Voor de inhoud van de gesprekken kunnen we gebruikmaken van verschillende bronnen. Denk aan publicaties, sprekers, websites etc. Als groep geven we samen vorm aan de inhoud van de gespreksmomenten. We willen in september starten. Ben je nieuwsgierig geworden en denk je aan mogelijke deelname, neem dan contact op met Josien Kieskamp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meelezen voor zondag, woensdag 15 mei, na het avondgebed
In een geconcentreerd uur lezen we de teksten voor de komende zondag in verschillende vertalingen en leggen de link met de mogelijke betekenis van de tekst voor vandaag de dag.
Woensdagavond, aansluitend op het avondgebed, van 20 tot 21 uur in de Bergkerk.

 

Informatie- en welkombijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden 26 mei

Zondag 26 mei na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- en kennismakingbijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Na een korte kennismaking volgt er informatie over de Bergkerk en is er volop gelegenheid vragen te stellen. Nieuwe leden van het afgelopen jaar die bij ons bekend zijn - door verhuizing en/of overschrijving - ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit lezen en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkennen, weet u van harte welkom.

 

Seniorencontactbijeenkomst 28 mei 2024 – vanaf 10.15 uur
De Taakgroep Ouderen van de Bergkerk organiseert dit jaar op 28 mei de jaarlijkse seniorencontactbijeenkomst voor gemeenteleden van 85 jaar en ouder. Als u deze leeftijd nog niet hebt bereikt en de bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom. De seniorencontactbijeenkomst, waarin we met elkaar het feest van Schrift en Tafel vieren, heeft plaats op dinsdag 28 mei in de Bergkerk. Ds. Jan van Baardwijk gaat voor in de viering. U bent welkom vanaf 10.15 uur. De bijeenkomst, inclusief een gezellige lunch, duurt van 11 uur tot ongeveer 14.15 uur. Hebt u om welke reden dan ook geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u graag deelnemen, meld u dan voor 12 mei aan bij:
Anthony Melissen, secretaris Taakgroep Ouderen, tel. 06 53 70 03 35 of via de mail.

Expositie Re-connect
Tiny de Graaf exposeert t/m 20 mei viltkunst. Zie voor meer info www.tinydegraaf.com


Coördinator voor Jeugd in Amersfoort

Op 1 mei is Christiaan Trommel (28) gestart als coördinator jeugd voor de Raad van de Kerken. Sinds 1,5 jaar ontmoeten Amersfoortse jeugdwerkers van kerken in de volle breedte van het christelijk spectrum elkaar een aantal keer per jaar. Zij delen ervaringen en komen samen rond inhoudelijke thema’s. Vorig jaar zomer was de groep te gast in de tuin van de Bergkerk. Verder delen zij nieuwtjes en activiteiten in een WhatsApp-community en worden er samen activiteiten opgepakt. Christiaans taak is om de onderlinge samenwerking te helpen versterken en de coördinatie op te pakken van enkele stadbrede activiteiten en evenementen. Als Bergkerk hebben we ons ingezet voor dit netwerk en voor de totstandkoming van deze functie die uniek is in Nederland.

Berichten van buiten de Bergkerk

Jeugddienst van de PGA 12 mei 2024 van 19 tot 21 uur: ‘Waar maak jij je druk over’.

De jeugddienst van het jaar voor alle tieners uit Amersfoort en Leusden.

Collectes en internetdiensten
Voor uw bijdrage aan collectes kunt u gebruikmaken van de QR-code die vermeld staat op de website en de orde van dienst, of via een overschrijving op rekeningnummer:
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en ‘Bergkerk’. Tenzij u anders aangeeft wordt het geld gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters.


Komende erediensten
Zondag 12 mei zevende zondag van Pasen
09.00 uur Dienst van Schrift en Tafel in de kapel.
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed in de kerkzaal.
Voorganger: ds. Diederiek van Loo. Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Woensdag 15 mei 19.30 uur - Avondgebed

AGENDA van activiteiten door de Bergkerk en in de Bergkerk
12 mei         19.00 uur PGA jeugddienst in de Fonteinkerk
15 mei
         na avondgebed, meelezen op Zondag
26 mei
         welkomst nieuwe leden
28 mei        
10:15 uur Seniorencontactbijeenkomst
t/m 20 mei   Expositie met werk van Tiny de Graaf (viltkunst)

         
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 / 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-1994 5139 - ma-vr 18.00-19.00
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Willem Peuscher (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-44565998)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk