NIEUWSBRIEF 19 november 2023

Komende erediensten
Zondag 19 november, 25e na Pinksteren
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in de kapel.
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed in de kerkzaal.
Lezing Matteüs 25, 31 – 46. Voorganger is ds. M.D. van Loo.
Voor de kinderen is er een Godly Play viering in de kapel.


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.Avondgebed
Wekelijks wordt het woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk gehouden.
U bent hartelijk welkom voor de vespers; om 19.30 uur luidt de klok.
Symposium 'Omdat we van onszelf geen huis zijn'
Wij zijn van onszelf geen huis, maar in welke woorden kunnen wij wonen? Dit was (vrij naar een dichtregel van Rutger Kopland) de kernvraag op het drukbezochte symposium afgelopen maandag 13 november, over de spiritualiteit van het ouder worden. Met bijdragen van Frits de Lange over ‘leven met wat je overweldigt’. Met Renée van Riessen lazen we gedichten van Ida Gerhardt over het ‘Grensgebied’ en ‘raken aan de zomen van het licht’. Ruud Bartlema nam ons mee in de inspirerende ontmoetingen met Martin Buber en prachtige beelden en verhalen bij de druksels van Hendrik Werkman. De dag werd afgesloten met een zeer indrukwekkend en emotioneel geladen betoog van rabbijn Awraham Soetendorp over ontmoeting en vrede. Een bewogen voordracht, hoe in elke ontmoeting een kans schuilt op een nieuw begin. Hij ontving een staand applaus. Een heel mooie dag. Veel dank aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt.
Cursus Kleine Liturgiek
Hoewel liturgie op de eerste plaats gevierd wil worden, is het goed voor een beter inzicht om in het leerhuis bezig te zijn met de achtergronden van de liturgie. De jaarlijks terugkerende cursus Kleine Liturgiek wil hierin een handreiking zijn. Praten over liturgie betekent dat een veelheid van onderwerpen aan de orde komt, van eigen ervaring en spiritualiteit tot dogmatiek en kerkgeschiedenis. Door goed te luisteren naar de teksten en naar elkaar, proberen we de verborgen lagen van de liturgie op het spoor te komen.
Vorig jaar stond de viering van Pasen centraal, dit jaar willen we ons concentreren op de tijd van Advent. Twee woensdagavonden 22-11 en 29-11 aansluitend op het avondgebed, van 20.00 – 22.00 uur in de Bergkerk. U bent welkom. In verband met het aantal kopieën graag uw komst opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Choral Vespers 26 november 2023 van 16.00 – 17.00 uur in de Bergkerk.
Zondag Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het koor Vocaliber onder leiding van Richard Vos treedt op en brengt onder meer het motet ‘Komm, Jesu Komm’ van J.S. Bach.Bergkerklunch
Op woensdag 25 oktober werd voor de eerste keer de Bergkerklunch georganiseerd.
We waren uiteindelijk met een groep van achttien personen. Het was een geslaagde bijeenkomst; geanimeerde gesprekken en een lekkere lunch. De volgende kerklunch staat gepland op 29 november (weer de laatste woensdag van de maand). U bent allen van harte welkom. Vanaf 12.15 uur inloop; start om 12.30 uur in de Bergkerk.
Graag uw komst even opgeven bij Jacqueline van der Beek, tel. 06-14944880 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bericht van de Taakgroep Ouderen
Op maandagmiddag 18 december 2023 organiseert de Taakgroep Ouderen van de Bergkerk een adventsbijeenkomst voor de oudere gemeenteleden van de Bergkerk. Gemeenteleden van 85 jaar en ouder hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Als u deze leeftijd nog niet hebt bereikt, of als u om welke reden ook geen uitnodiging hebt ontvangen, maar wel graag wilt deelnemen aan deze middag, bent u bij deze uitgenodigd en van harte welkom.

Vanaf 13.30 is de kerk open, waarna het programma begint om 14.00 uur, met muziek, gedicht, verhaal, zang en natuurlijk tijd voor aanhalen of vernieuwen van onderling contact onder het genot van een kopje koffie of thee. Afsluiting omstreeks 16 uur.

Als u wilt deelnemen aan deze middag, kunt u zich opgeven voor 4 december bij Anthony Melissen telefoonnr. 06 53700335 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kaarsen voor de Stichting Mikondo
Zoals u wellicht weet gieten wij, vanuit de Fonteinkerk, al jaren kaarsen, van kaarsrestanten, voor de Stichting Mikondo in Congo. Deze stichting geeft kansarme Congolese jongeren de mogelijkheid om onderwijs en een beroepsopleiding te ontvangen. Dit helpt hen aan een betere toekomst. De financiële nood is daar altijd heel hoog.(zie www.mikondo.nl)
Er komt gedurende de Adventsweken een tafel te staan met daarop de geprijsde kaarsen.
Op het pakket ziet u een briefje met mijn:
- IBAN nummer NL39 INGB 0004 926821
- t.n.v. L. v.d. Ham- v.d. Hart
Gelieve het bedrag over te maken op bovenstaande IBAN. Donaties zijn ook zeer welkom!
Wilt u ook kaarsrestanten voor ons sparen? U kunt ze in uw kerk inleveren bij de beheerder.
Loes van der Ham. Mobiel: 0636100338


Expositie Bergkerk
Tot en met zondag 26 november is de expositie MIJMERINGEN, door Lieke van Vliet in de Bergkerk te zien. Als kunstcommissie zijn we erg blij kunst van één van onze Bergkerkleden te kunnen tonen. Zij schrijft het volgende over haar werk.
“De laatste 15 jaar schilder ik alleen maar bomen, in al hun facetten. Die passie ontstond tijdens de wandel- en fietstochten met mijn man. De zon die bijna onder gaat, de vogels die nog wat na kwinkeleren en het moment dat een weldadige rust over het bos komt - daar word je stil van. Door het kijken naar bomen zie je de schoonheid en de afwisseling van de schepping. De vier jaargetijden in ons land zijn prachtig. De zomer met de schaduwen en de koelte van het bos. De herfst met z’n prachtige kleuren. En dan de winter, vol verstilling, wachtend op het voorjaar als de lente uitbarst in alle tinten groen.
Het is die verwondering die ik vorm wil geven door middel van kwasten, verf en een doekje.
Ik blijf kijken! Kijk mee en verwonder je …”
Bij verkoop gaat de opbrengst naar de Hypofysestichting en Muziek op de Berg.


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes sinds de internetdiensten zijn mogelijk door bijvoorbeeld één keer per maand geld over te maken. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage eveneens overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u een andere verdeling aangeeft.


Leven op een afvalberg
In Bantar Gebang (letterlijke betekenis: "afvalberg") leven mensen van het verzamelen van plastic en andere recyclebare producten van de vuilnisbelt. De families waaruit deze kinderen komen, wonen aan de rand van deze vuilnisbelt bij Jakarta in erbarmelijke omstandigheden. De ouders werken vaak 12 uur per dag op de vuilnisbelt, vaak al drie generaties achter elkaar. Voordat de scholen voor de kinderen werden opgericht, hadden de kinderen vrijwel geen enkele kans op enige educatie. Bantar Gebang is één van de grootste vuilnisbelten ter wereld en het leefklimaat is er zeer ongezond.

Het project "LIFE" waar PGA Amersfoort zich twee jaar aan verbindt, heeft tot doel om de kinderen van deze ouders te onderwijzen en van gezonde voeding te voorzien, zodat er voor hen een betere toekomst is weggelegd, weg van deze vuilnisbelt.
Wij zijn als werkgroep PGA werelddiaconaat voortdurend in contact met Ds. Yusup, die zich inzet voor betere levensomstandigheden in dit gebied en met Rein Meyer. Rein is voormalig Amersfoorter en destijds lid van het Brandpunt.
Ds. Yusup bedankt ons persoonlijk in dit filmpje.

Meer informatie over dit project vindt u in de diaconale nieuwsbrief van november.
Naast de collecte kunt u ook zelf in actie komen om zelf geld in te zamelen voor dit mooie project. Zoek contact met elkaar en kom met een voorstel! Geef dit door aan de projectgroep, dan zorgen wij voor de coördinatie. U kunt reageren in een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kijk voor ideeën in het draaiboek of bedenk een leuke actie.
U kunt uw gift storten op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, o.v.v. Bantar Gebang.
Zondag 19 november is de diaconale collecte bestemd voor dit project.
De opbrengst tot op heden is € 15.975

Met vriendelijke groet,
Gijs Peter Post, diaken


Komende erediensten
Zondag 26 november, 25e na Pinksteren
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in de kapel.
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel in de kerkzaal.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
voorganger: ds. J. van Baardwijk
Lezing Matteüs 25, 31 – 46.AGENDA
Tot en met 26 november    Tentoonstelling Mijmeringen – Lieke van Vliet
22 november     20 uur       Bijeenkomst Kleine Liturgiek
23 november     20 uur       Groothuisbezoekbijeenkomst
26 november     16 uur       Choral vespers mmv koor Vocaliber olv Richard Vos
28 november     10 uur       Groothuisbezoek
29 november     12.30 uur  kerklunch in Bergkerk
                          20 uur       Bijeenkomst Kleine Liturgiek
30 november     20 uur       Groothuisbezoekavond
18 december     14 uur       Adventsbijeenkomst oudere gemeenteleden    
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 / 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-1994 5139 - ma-vr 18.00-19.00
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk