NIEUWSBRIEF 17 september 2023

Zondag 17 september, 16e na Pinksteren


Lezing uit Jona 1, 2. Voorganger is ds. Paul van der Harst.
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in de kapel.
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed in de kerkzaal.


Komende twee zondagen lezen we uit Jona. Het kleine profetenboek Jona heeft in Joodse traditie een plek gekregen op ‘Grote Verzoendag’ dit jaar zondag 24 september.
Jona, een profeet die niet wil luisteren, een verhaal vol humor en ernst. God zag wat de inwoners van Ninevé deden, zij bekeerden zich van boze daden’. Ook Jona moet zich omkeren om deze onmogelijke mogelijkheid te zien. En dat levert een prachtig verhaal op. Twee zondagen Jona.


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.Avondgebed
Vanaf 6 september wordt het woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk weer gehouden. U bent hartelijk welkom voor de vespers; om 19.30 uur luidt de klok.


Zondag 1 oktober ‘Meet and Greet’ van 11.30 - 13.15 uur
Aansluitend op de dienst ontmoeten we elkaar bij mooi weer op het terras of in de kerk.
Het programma voor komend najaar wordt gepresenteerd. Ook de inschrijving voor de groothuisbezoeken gaat van start. Het accent ligt op de onderlinge ontmoeting en de verbinding tussen generaties. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en een speels programma. Opgeven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv. ‘Meet & Greet’.


Meelezen voor zondag
Wat hebben de woorden van de bijbel ons te zeggen? Is het de moeite waard om deze oude teksten nog eens opnieuw te beluisteren? Daarom maandelijks op woensdagavond ‘meelezen met de predikant’. In een geconcentreerd uur lezen we de teksten voor de komende zondag in verschillende vertalingen en leggen de link met de mogelijke betekenis van de tekst voor vandaag. Een interactieve bijeenkomst waardoor je misschien op een andere en verrijkende manier gaat kijken naar de Bijbelverhalen.
Op woensdagavond aansluitend op het avondgebed van 20.00 – 21.00 uur in de Bergkerk.
Woensdagen: 4-10, 1-11, 6-12, 31-1, 6-3, 10-4, 15-5 Wie mee wil doen schuift aan.
Eerste keer, woensdagavond 4 oktober van 20.00 – 21.00 uur. In verband met het aantal kopieën graag opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Start Rond de 15
De jongeren van Rond de 15 zijn dit jaar zonnig met elkaar gestart. Het was super gezellig in de kano´s op het Valleikanaal.
Onderwijl werd er ´gekwist ´met vragen over de Bergkerk en bijbelse verhalen.
Ook dit seizoen komen we 2x per maand bij elkaar voor ontmoeting, leren rondom geloofsonderwerpen en steken we onze handen diaconaal uit de mouwen.
Heeft u een leuke bijdrage voor onze groep; ideeën voor een diaconaal uitje, een verhaal of presentatie aan de groep, iets ondernemen met de jongeren , dan horen we het graag.
Met een groet Casper en Josien , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Berichten uit tuin en kerk
Vanuit de Tuin- en klusgroep hebben we een aantal zaken te melden.
De vraag om een kleine steun van en naar de keuken heeft een antwoord gekregen: een korte trapleuning aan de rechterkant (bergopwaarts).
Langs de Prins Frederiklaan wordt een natuurlijke 'afscheiding' gemaakt. We hopen hiermee de hondenontlasting en het storten van tuinafval te verminderen.
Aan de voorzijde van het kerkgebouw - tussen kerk en parkeerplaatsen - worden enkele borders gemaakt met o.a. daglelies.

In de kapel is een 'muurtje' geplaatst om zo een opbergruimte te creëren. Deze 'muur' is nog niet gestuct, dat zal over enige tijd plaatsvinden. Wel hebben we alle losse spullen alvast een plek gegeven zodat de kapel een prachtige meditatieve ruimte blijft. Losse spullen (zoals stoelen, tafels, mandjes, kaarsen, rommel achter het orgel) hebben nu een vaste plek gekregen. In de opberg-nis worden verrijdbare kasten gemaakt waar alle benodigdheden van de andere gebruikers van de kapel een plaats krijgen.
De stof- en roetvegen boven de radiatoren in de kapel hebben de aandacht. Door de structuur van de muren is het verwijderen van deze 'walmen' een pittige klus. We hopen daarvoor binnenkort met een betere oplossing te komen.
Voor het terras is een parasol uitgezocht. Het 'inplanten' van de parasolvoet heeft ook wat voeten in de aarde. De noodzaak van plaatsing op dit moment is wat minder groot (de zon gaat snel schuil achter de bomen). Later in het jaar staat dit op de agenda.

EIke maandagmiddag zijn we met z'n achten aan de slag om het complex te onderhouden en impulsen te geven. Om half drie (in die buurt) drinken we koffie en thee en zijn we in gesprek.
Wilt u meedoen en/of heeft u trek in 'een bakje', loop eens aan. U bent 'gewoon' welkom!!

Namens de Tuin- en Klusgroep,

Jan Bosman


Kroonbede maandag 18 september 19.30 uur in de Sint-Joriskerk
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Amersfoort een kroonbede aan de vooravond van de troonrede op de derde dinsdag van september. Spreker is Gert-Jan Segers over ‘Macht dienstbaar maken aan de machteloze’.
Muziek op de Berg
Zondag 24 september 2023, 16.00 uur | ChoralVespers | Arvo Pärt

De eerste ChoralVespers van het najaar met het Bergkerk Vocaal Ensemble, met muziek van Arvo Pärt.


Uitnodiging van de diaconie van de Bergkerk
Van 9 t/m 13 oktober is de Week tegen Armoede. Deze week wordt ondersteund door Kerk in Actie. De diaconie van de Bergkerk roept de gemeente op om concreet iets te doen aan de armoede in Amersfoort.
Oproep 1. Vanaf zondag 8 oktober is de Bergkerk inzamelpunt voor de voedselbank. In de hal komt een voorziening waar u als gemeentelid elke zondag meegebrachte houdbare (!) levensmiddelen en producten kunt schenken. Daarnaast wordt ons kerkgebouw inzamelpunt voor buurtbewoners, voorlopig op maandagochtenden.
Oproep 2. Op zondag 8 oktober organiseert de diaconie een lunch voor alle gemeenteleden. We willen het gebaar van "inzamelen en uitdelen" vormgeven door tijdens die lunch onze meegebrachte houdbare producten bijeen te leggen. Wilt u deelnemen, schrijft u zich dan in op het whiteboard in de hal.
Oproep 3. De jongeren van Rond de 15 maken voor deze lunch graag een soep van door u meegebrachte groenten. Voorafgaand aan de dienst kunt u deze inleveren bij de jongeren. Dit kan in de hal.

Jan Koevoet, diaken


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door bijvoorbeeld één keer per maand geld over te maken. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u een andere verdeling aangeeft.


Symposium Bergkerk 13 november 2023 (10.30 - 16.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur)

Omdat we van onszelf geen huis zijn
Rutger Kopland dichtte ooit: ‘Omdat we van onszelf geen huis zijn’. Deze regel raakt aan het thema van ons nieuwe symposium: We willen op zoek gaan naar bouwstenen voor een spiritualiteit van ouder worden in tijden van vervreemding, versnelling en klimaatverandering.
  • Hoe ziet het spirituele huis van de ouderdom er uit?
  • In welke woorden kun je wonen?
  • Wat nemen we mee, waarvan nemen we afscheid?
  • Welke (oude) woorden blijven kostbaar, welke nieuwe inzichten verrijken ons?
  • Welke waarden dragen bij aan de toekomstige bewoonbaarheid van onze aarde?

Vier sprekers geven wij het woord:
  • Frits de Lange ontvouwt een geheel nieuwe spiritualiteit in zijn laatste boek ‘Overweldigend’.  Waar kunnen we ons volgens hem nog thuis voelen als we geen grond meer onder de voeten hebben?
  • Renée van Riessen: Huizen in het grensgebied: reflecties over de spiritualiteit van het ouder worden aan de hand van gedachten van Emmanuel Levinas en gedichten van Ida Gerhardt.
  • Willem Jan Otten: over het Christelijk geloof dat hij op een heldere manier niet probeert te begrijpen.
  • Rabbijn Awraham Soetendorp: Levenslessen van hoop.

Aanmelden bij Sija van de Minkelis, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. aanmelding Symposium 13 november.

Kosten: € 60,- (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje). Overmaken op de rekening van de Stichting de Amersfoortse Bergkapel IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72 o.v.v. aanmelding Symposium 13 november.
Info ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)/
ds. René Rosmolen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Evensong in de Sint-Joriskerk 17 september
Op zondag 17 september om 15.30 uur vindt er in de Sint-Joriskerk weer een Evensong plaats. Medewerking verleent het Vocaal Ensemble Voxtet onder leiding van Lydia Liefting met organist Rien Donkersloot. Voorganger is ds. Jan Wolswinkel.

Deze Evensongs worden georganiseerd door de werkgroep Kerkmuziek van de Raad van Kerken in Amersfoort. U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint-Joriskerk. De Evensong duurt ruim drie kwartier en is vrij toegankelijk. Collecte na afloop en via QR-code.
Zie ook: www.evensongsamersfoort.nl


Raad van Kerken Momentum
Tussen 1 mei en 1 oktober is de St. Joriskerk in de Amersfoortse binnenstad elke zondagmiddag gratis toegankelijk van 14.30 - 17.00 uur. Om 15.00 uur en om 16.00 uur is er een Momentum van 15 minuten, van livemuziek, lezing van enkele Bijbelteksten en stilte.


Oecumenisch Liedfestival Utrecht
Welkom zaterdag 14 oktober 2023 in de Lutherse Kerk van Utrecht
Het XXIIe oecumenisch liedfestival (13.30 – 17.00 uur)
dat als experiment eindigt met een volledig Nederlandstalige Choral Evensong/Avondzang, waarvan elke gezongen noot ‘van overzee’ komt.

De middag is gevuld met
- het zingen van veel (vertaalde) hymnes;
- gesproken gedachten over het Engelse ‘erfgoed’;
- een stoomcursus ’psalm-chanting’;
met: dirigent/cantor: Daniel Rouwkema, het koor: Chorale Haganum, teksten/presentatie: Sytze de Vries, Over de Choral Evensong: Hanna Rijken, over de hymnes: Dirk van Leeuwen. Organist: Christiaan de Vries.

VOOR MEER INFO: WWW.LIEDFESTIVAL.NL


Open dag AZC
Op zaterdag 23 september is er weer een Open Dag op het Amersfoortse AZC, op locatie BW laan 53.
Van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen daar welkom om een kijkje te nemen, bewoners en medewerkers te ontmoeten en een indruk te krijgen van het dagelijks leven op het AZC. Ook de mensen van de Gezelligheid en de Vrolijkheid vertellen graag over hun werk met de kinderen en jongeren. Van harte uitgenodigd!

Marijke Visser


Komende erediensten
Zondag 24 september, 17e na Pinksteren
Lezing Jona 3, 4 Voorganger ds. Jan van Baardwijk
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel in de kapel.
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel in de kerkzaal.
De schola zingt in de dienst.AGENDA
Zondag 17 september               Sint-Joriskerk Evensong 15.30 uur
Maandag 18 september            Sint Joriskerk, kroonbede
Zaterdag 23 september             Open dag AZC
Zondag 24 september               Muziek op de Berg 16.00 uur.
Zondag 1 oktober                      Meet en Greet van 11.30 tot 13.15.
Woensdag 4 oktober                 Meelezen voor zondag, 20 uur
Zondag 8 oktober                      Start inzamelactie tbv de voedselbank
                                                  Lunch voor alle gemeenteleden
Zaterdag 14 oktober                 Oecumenisch liedfestival (Utrecht)
Maandag 13 november             Symposium Bergkerk 10.30 uur
   
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 / 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-1994 5139 - ma-vr 18.00-19.00
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Riemke Leusink (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk