NIEUWSBRIEF 19 maart 2023Zondag 19 maart, Laetare, “Verheugt u met Jeruzalem”
4e zondag van de 40-dagen
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Johannes 9, 1 – 13 en 26 – 39.
Voorganger is ds. Jan van Baardwijk.
Voor de kinderen is er ‘godly play’ kinderviering in de kapel.


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.


Aanvulling rooster Drieluik
In het overzicht van kerkdiensten achterin Drieluik (p. 32 en 33) staat bij 2 april niet vermeld dat er niet alleen om 9.00 uur, maar ook om 10.30 uur een dienst wordt gehouden.


Avondgebed
Kort voor half acht op woensdag luidt de klok voor het wekelijkse avondgebed in de kapel. We bidden en zingen mee met de psalmen. Een korte lezing volgens het dagelijkse leesrooster van Taizé wordt gehouden. Er is stilte om te overdenken en voorbeden worden gezegd. De namen van zieken uit onze gemeenschap worden uitgesproken.
U bent hartelijk welkom om het doorgaande gebed in de kapel mee te bidden.


Bloemendienst – hulp gevraagd
Elke zondag staat tijdens de dienst een boeket bloemen in de kerk. Dit boeket wordt door vrijwilligers in onze gemeente (de Bloemendienst) op die zondag bezorgd bij een gemeentelid. Een mooie en dankbare taak. De ontvangers van de bloemen blijken dit gebaar van verbondenheid erg te waarderen.
Recent zijn twee vrijwilligers gestopt. Met nog 5 mensen in de vrijwilligersgroep is die kwetsbaar met het oog op de inroostering die elk kwartaal plaatsvindt. Reden om de bestaande groep met twee mensen te willen uitbreiden.
Op de eerdere oproep hebben we helaas geen reactie gekregen. Daarom nogmaals. Wij zoeken twee vrijwilligers die zich bij de Bloemendienst willen aansluiten. De frequentie van ‘inroostering’ komt, bij een aantal van 7 vrijwilligers, neer op twee- en een enkele keer driemaal per kwartaal. U kunt informatie inwinnen bij de coördinator van het rooster Bloemendienst: Lex Hemels, tel. 06 87 44 47 65 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook Irene van 't Eind, coördinator pastoraat, is beschikbaar om informatie te geven over deze taak, telefoon 06 26 53 89 05 of e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bergrede 2023

Het was woensdagavond 8 maart een mooie avond. In een bomvolle Bergkerk sprak Dilara Bilgiç haar Amersfoortse Bergrede uit. Hoe kun je in tijden van steeds diepere polarisatie het verticale afgunstig positioneren doorbreken en elkaar opener tegemoet treden door uit de eigen bubbel te stappen. Een pleidooi voor meer horizontaliteit. ‘Of je nu achterstanden of voorrechten hebt gestapeld, buiten je bubbel treden werkt verrijkend. Voor je brein, voor je levenservaringen, voor je aannames, en daarmee voor hoe je de werkelijkheid ziet.’
De Bergrede 2023 is via kerkdienstgemist op de website van de Bergkerk nog terug te kijken. Er is nog een beperkt aantal Bergrede boekjes beschikbaar, te verkrijgen bij Peter Coenen, zijn e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatiebijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden
Zondag 26 maart na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Mocht u dit lezen en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkennen, weet u van harte welkom.

Kleine liturgiek
Bestemd voor wie meer wil weten over de achtergronden van de liturgie. Wat gebeurt er in de samenkomst van de gemeente in de eredienst. In twee avonden bespreken we de geschiedenis en betekenis van de viering van Pasen. Woensdagvond 22 en 29 maart om 20.00 uur (aansluitend op het avondgebed).
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Choral Vesper zondag 26 maart, 16.00 uur, Tristis est anima mea
Met passiemuziek van Hongaarse componisten, psalmen in ‘anglican chant’ en hymnen en een Magnificat om mee te zingen. Van harte welkom op het late middaguur. Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel.
Toegang vrij, collecte na afloop.


Job Passie op zondag 2 april, Palmzondag

 
Bij het begin van de Stille Week voor Pasen lezen we uit het Bijbelboek Job. De Job Passie vertelt het verhaal van Salamon Zeitscheck, een eenvoudige kleermaker én een denker. Na de oorlog overdenkt hij zijn leed en vooral waarom hem dit allemaal is overkomen. Zijn gezin is niet teruggekomen uit de kampen en zijn familie is uitgedund. In zijn brieven richt hij zich tot Job. In drie brieven overdenkt hij wat hem is overkomen, beschrijft hij zijn klacht en zijn aanklacht en roept hij om rechtvaardigheid. Drie rode rozen, symbool voor 'geloof, hoop en liefde', is alles wat hem rest. Het zijn ontroerende brieven afkomstig uit het beroemde boekje 'Drie rode rozen' van Abel Herzberg. Tijdens het concert staan deze brieven, gelezen en gespeeld door acteur en verteller Marius Gosschalk, centraal, omlijst door muziek van Harmonieorkest O.B.K. Zeist.
Plaats Bergkerk, zondag 2 april. Inloop vanaf 15.00 uur, aanvang 15.30 uur, kaarten € 18,50 jongeren en studenten t/m 18 jaar € 10,- Kaarten: www.ticketkantoor.nl/shop/drieroderozen

Coming soon!
Film op de Berg
 Een initiatiefgroep wil filmkijken in de Bergkerk opnieuw mogelijk maken. Samen naar een film kijken en daarover napraten kan zowel een belevenis als verrijkend zijn. Veel films lenen zich ervoor om er samen over door te praten, omdat ze een maatschappelijk of moreel probleem aan de orde stellen, of aspecten van het menselijk zijn behandelen die voor iedereen herkenbaar zijn. In filmkunst komt heel veel samen: script, acteerwerk, dialoog, cameravoering, beelduitsnede, geluid, muziek… Kijken in een donkere zaal met goed beeld en geluid zorgt ervoor dat een film veel indringender bij je binnenkomt dan dat je thuis op tv, laptop of mobieltje kijkt. En samen kijken, ervaringen uitwisselen en inzichten delen leidt tot verdieping.

Eerst proefdraaien
Wij zijn van plan om eerst proef te draaien met twee films, een in april en een in mei. In september gaan we van start met een jaarprogramma van acht films, vier in de periode september-december 2023 en nog eens vier in de periode januari t/m mei 2024. Ongeveer een keer per maand dus. Voorlopig denken we aan de dinsdagavond als een geschikt moment, maar dat kan nog veranderen.

De proef
Aansluitend bij de workshop in de Bergkerk over Simone Weil (1909-1943) willen we in de proeffase films draaien over twee andere vrouwelijke filosofen die grofweg in dezelfde tijd hebben geleefd, namelijk Iris Murdoch (1919-1999) en Hannah Arendt (1906-1975). Hoewel er het nodige gezegd en geschreven is over de overeenkomsten en beïnvloeding van deze drie denkers, gaan de twee films daar overigens niet over.


Dinsdagavond 11 april 2023 - Iris (2001), regie Richard Eyre
Met Kate Winslet & Hugh Bonneville, en Judi Dench & Jim Broadbent als resp. de jonge en oude Iris en John. Het scenario is gebaseerd op de boeken van haar man John Bayley over samenleven met Iris, over de moeizame begintijd in de jaren ’50 en vooral ook over de ontluistering die intreedt als Iris eind jaren ’90 dement wordt. Een prachtig liefdesverhaal over twee mensen die ondanks hun tegenstellingen er toch voor kiezen om samen oud te worden. Buitengewoon goed gespeeld (een Oscar!). Duur: 90 minuten.Dinsdagavond 23 mei 2023 - Hannah Arendt (2012), regie Margarethe von Trotta
De joodse Hannah Arendt (Barbara Sukowa) vlucht in 1933 voor de nazi’s. Via Frankrijk komt ze in 1941 in de VS waar ze gaat werken als journalist en docent filosofie. Als Israël de  beruchte nazi Adolf Eichmann oppakt en gaat berechten, wordt zij door de New Yorker gevraagd om het proces in Jeruzalem te verslaan. De resultaten van haar bevindingen vat zij samen in het boek ‘Eichmann in Jeruzalem – De banaliteit van het kwaad’. Ze maakt daarmee een enorme controverse los. Duur: 113 minuten.Aanvang film: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Koffie en thee staan klaar. De films worden kort ingeleid. Na de film en een korte pauze praten we 15 tot 30 minuten na. Tevoren opgeven is niet nodig; we denken aan een bijdrage in de kosten van circa € 7,50.

De initiatiefgroep: Monica van Vliet, Mieke Verstraate en Henk Dikker Hupkes.
Wil je helpen of meer weten, spreek ons aan of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Beeld in binnentuin kerk
Op initiatief van de tuingroep is onlangs, ter verfraaiing van de binnentuin, een beeld geplaatst. Het is een zogenaamd ‘waterbeeld’ van de Amsterdamse beeldhouwer, Gerard Höweler (1940-2021). De zwerfsteen waaruit het beeld is gemaakt is van rode graniet. Zwerfstenen komen oorspronkelijk uit Scandinavië en het Oostzeegebied en zijn tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, achtergebleven in Noord Nederland waar de grens van het landijs lag. G erard Höweler (broer van Dorothée Segaar) heeft aan de bovenzijde van de granieten steen ruimte gemaakt door er een geometrisch bekken in aan te brengen in de vorm van een driehoek. Die driehoek kan met regenwater worden gevuld en tuinvogels kunnen er hun dorst lessen.
Er staan van Höweler heel wat beelden in de openbare ruimte in binnen- en buitenland. In 1991 heeft hij vanuit BK², stenen beelden geëxposeerd in de Bergkerk onder de titel ‘Tegenstelling en Harmonie’. Hij exposeerde ook in 1975 en 1987 in het Kapelhuis in Amersfoort. Het geplaatste beeld komt nu dus weer, min of meer, thuis in de Bergkerk.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Dorothée en Tom Segaar. Het beeld is door hen geschonken en wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.
Lex Hemels


Nieuws van de tuingroep
In de binnentuin achter het kerkgebouw staat een flink aantal zomereiken. Deze soort is een algemene loofboom in Midden- en West-Europa. De bomen doen het in de tuin goed en zijn vanuit ecologisch oogpunt van belang voor het insecten- en dierenleven. Eiken zijn gevoelig voor de eikenprocessierups. Vanwege deze gevoeligheid zijn drie mezenkasten opgehangen. Twee direct achter het kerkgebouw en één in het talud aan de voorzijde van de Bergherberg. De kasten zijn aangekocht bij Natuurmonumenten en zijn gemaakt van 100% FSC-hout. Nu maar hopen dat de kasten dit jaar worden bevolkt. De ondernomen actie past goed bij ‘de groene kerk’.


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken, bijvoorbeeld ééns per maand. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u een andere verdeling aangeeft.


Tentoonstelling Zeven wegen van barmhartigheid door Jeltje Hoogenkamp
In de vasten- en paastijd zijn de 7 werken van barmhartigheid van Jeltje Hoogenkamp in de Bergkerk te zien. Ofwel, de zeven wegen tot het in praktijk brengen van ons geloof. Dit alles in de lijn van de tekst uit Mattheüs 25: 37 – 40. Haar werk wordt gecombineerd met teksten van theologe Corrie Kopmels.
De kunstenares is geen onbekende voor de Bergkerk. Al eerder hingen haar geboortestaties hier en een paar jaar geleden werk naar aanleiding van liederen uit het nieuwe liedboek.
Vanuit de diaconie wordt in deze maanden aandacht besteed aan dit thema. In de hal van de kerk vindt u informatie over wat binnen de Bergkerk gebeurt op het gebied van de 7 werken van barmhartigheid. Het is mogelijk om u bij één van de projecten aan te sluiten in kerkverband. Tevens is er voor geïnteresseerden een boekje van de Raad van Kerken over het thema Barmhartigheid.
Periode: de maanden maart en april.
Te bezichtigen op zondag na de dienst (11.30 uur) of op afspraak (033 461 7917).

Zomerexpositie door gemeenteleden
In de Bergrede van dit jaar door Dilara Bilgiç stond het thema ‘de balk en de splinter’ centraal: ‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt’ (Mattheus 7: 3).
Naar aanleiding hiervan vragen we gemeenteleden om hun gedachten te laten gaan over eigen kunstwerken of uitingen in een creatieve vorm die hierbij aansluiten. In de zomerperiode willen we graag een tentoonstelling met deze werken organiseren. Nadere informatie volgt, maar met dit bericht hopen we u alvast te inspireren.

Namens de kunstcommissie, Lianne ter Maat en Myrthe Kroes


Raad van Kerken Amersfoort
De Raad van kerken brengt de volgende voorstellingen in de 40 dagen onder de aandacht:


Zondag 19 maart, 15.30 uur: Evensong in de Sint-Joriskerk
Medewerking verleent de Amersfoortse Cantorij. Toegang vrij, collecte na afloop.
Voor meer info: www.evensongsamersfoort.nl.

(12 en) zaterdag 25 maart: Etty Hillesum, een muzikaal theaterstuk 
project Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort, Protestantse wijkgemeente de Brug en het Brug combo. Van de twee uitvoeringen rest nog:
zaterdag 25 maart, 15.00 uur, in de St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 29, Amersfoort.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage.
Voor meer info:  www.sccamersfoort.nl

Woensdag 5 april 20.15 uur: De Vrouw van Pilatus - een muzikale vertelling
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort.
Een vertelconcert, waarbij een passieverhaal wordt omlijst en ondersteund door klassieke en eigentijdse muziek.
Voor meer informatie op: www.hetbrandpunt.net/muziek/vrouw-pilatus/
Kosten €18,50Kaarten: https://mucobra.weticket.com

Komende erediensten
Zondag 26 maart, Judica, ‘Doe mij recht o God.’ (Ps.43), 5e van de 40-dagen.
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel
Evangelielezing Johannes 11, 1-44. In de dienst zingt de Schola.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.

 
Agenda
Datum Activiteit Tijd Plaats
19 mrt Evensong  15.30 Joriskerk
mrt/apr Tentoonstelling 7 wegen van barmhartigheid   Bergkerk
22 en 29 mrt Cursus kleine liturgiek 20.00 Bergkerk
25 mrt Etty Hillesum  15.00 Franciscus Xaveriuskerk
26 mrt Choral Vesper 16.00 Bergkerk
26 mrt Informatiebijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden Na de dienst Bergkerk
2 apr Job passie 15.30 Bergkerk
5 apr De vrouw van Pilatus 20.15 Het Brandpunt
11 apr Film: Hannah Arendt 19.30 Bergkerk
30/4-7/5 Reis naar Taizé voor 15-25 jarigen
 

 
 
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 / 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-1994 5139 - ma-vr 18.00-19.00
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk