NIEUWSBRIEF 12 maart 2023Zondag 12 maart, Oculi, ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer’ (Ps. 25, 15),
3e zondag van de 40-dagen
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Johannes 4, 5 – 26. In de dienst zingt het Vocaal Ensemble Bergkerk. Voorganger is ds. Jan van Baardwijk.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.


Aanvulling rooster Drieluik
In het overzicht van kerkdiensten achterin Drieluik (p. 32 en 33) staat bij 2 april niet vermeld dat er niet alleen om 9.00 uur, maar ook om 10.30 uur een dienst wordt gehouden.


Bloemendienst – hulp gevraagd
Elke zondag staat tijdens de dienst een boeket bloemen in de kerk. Dit boeket wordt door vrijwilligers in onze gemeente (de Bloemendienst) op die zondag bezorgd bij een gemeentelid. Een mooie en dankbare taak. De ontvangers van de bloemen blijken dit gebaar van verbondenheid erg te waarderen.
Recent zijn twee vrijwilligers gestopt. Met nog 5 mensen in de vrijwilligersgroep is die kwetsbaar met het oog op de inroostering die elk kwartaal plaatsvindt. Reden om de bestaande groep met twee mensen te willen uitbreiden.
Op de oproep eind januari hebben we helaas geen reactie gekregen. Daarom nogmaals. Wij zoeken twee vrijwilligers die zich bij de Bloemendienst willen aansluiten. De frequentie van ‘inroostering’ komt, bij een aantal van 7 vrijwilligers, neer op twee- en een enkele keer driemaal per kwartaal. U kunt informatie inwinnen bij de coördinator van het rooster Bloemendienst: Lex Hemels, tel. 06 87 44 47 65 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook Irene van 't Eind, coördinator pastoraat, is beschikbaar om informatie te geven over deze taak, telefoon 06 26 53 89 05 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Onderweg gehoord
In allerlei ontmoetingen en bijeenkomsten worden mij (JvB) vragen gesteld waarvan het zinvol is om het antwoord in een breder forum te bespreken.
In de rubriek ‘Onderweg gehoord’ wil ik daarop ingaan. Een manier om met elkaar in gesprek te blijven. Deze keer over de vraag: "Wat mooi om de bloemen in de kerk een bestemming te geven, maar hoe gaat dat?”

Het is inderdaad een mooie en betekenisvolle geste om de bloemen die tijdens de kerkdienst in de kerk staan, te kunnen geven of te mogen ontvangen. Veel gehoord tijdens een pastoraal bezoek: ‘Dominee, de bloemen uit de kerk blijven zolang mooi!’ Ik bevestig dat met een glimlach natuurlijk gretig, bloemen uit de kerk zijn niet zomaar een bosje bloemen. Die bloemen staan daar in de kerk overigens allereerst voor de eredienst. De bloemen versieren de kerkruimte waar wij (nu zeg ik het wat klassiek) voor het aangezicht van de Eeuwige liturgie vieren. Nog korter gezegd, de bloemen zijn voor God. Vervolgens kun je de bloemen na de dienst ook een bestemming geven. In de maandelijkse vergaderingen van de pastorale zorggroep worden mogelijke kandidaten aangedragen en vanuit de gemeente ontvangen wij eveneens tips en aanvragen. Daar zijn we heel blij mee; blijf dat vooral doen, zo zien we naar elkaar om. Vanuit de pastorale zorggroep worden uiteindelijke de bestemmingen vastgesteld. Nu is bloemen geven één ding, maar de bloemen uit de kerk ontvangen is nog wat anders. Het luistert hier nauw. We kunnen niet uitgebreid met redenen omkleed uitleggen waarom de bloemen een bepaalde bestemming hebben gekregen. De bloemen uit de kerk zijn geen openbare mededeling over ons heel persoonlijke lief en leed. Daarom gebruiken we meestal de aanduiding "ter bemoediging" (er zijn zorgen) of "in verbondenheid" (meer neutraal) of "met een hartelijke felicitatie" (als er iets te vieren is). De bestemming van de bloemen roept ook weer vragen op. Naast de vraag ‘hoe was de dienst?’, wordt ook de vraag ‘voor wie waren de bloemen?’, vaak gesteld. Waarom? Is er iets aan de hand? Hier luistert het nauw hoe we met elkaar omgaan. We willen wel graag met elkaar meeleven, maar tegelijk hoeven we niet alles van elkaar te weten. Mocht u willen meeleven – en dat is heel fijn en goed – en u wilt naar aanleiding van een bloemengroet even iets meer weten, stel uw vraag aan de predikant of pastoraal ouderling. Zij kunnen vaak met inachtneming van wat vertrouwelijk moet blijven, iets meer duiding geven of helpen bij het zoeken van een contactadres.
Overigens is het goed om te vermelden, dat de bloemen niet vanzelf in de kerk komen. Er is een groep gemeenteleden die heel trouw elke zondag zorgt voor bloemen in de kerk, vaak zorgvuldig uitgezocht, passend bij het seizoen. En daarnaast is er een groep gemeenteleden die de bloemen op zondag na de dienst gaat bezorgen. Tenslotte moet je zeggen, het gaat uiteindelijk niet om de bloemen zelf, maar om waar de bloemen naar verwijzen, namelijk onze onderlinge verbinding en onze verbinding met de Aanwezige. Vandaar dat de bloemen uit de kerk zolang mooi blijven!
Hebt u andere prangende vragen of een brandende kwestie, ik hoor ze graag om in ‘Onderweg gehoord’ op in te gaan.

Informatiebijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden
Zondag 26 maart na de dienst van 10.30 uur is er een informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Mocht u dit lezen en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkennen, weet u van harte welkom.

Kleine liturgiek
Bestemd voor wie meer wil weten over de achtergronden van de liturgie. Wat gebeurt er in de samenkomst van de gemeente in de eredienst. In twee avonden bespreken we de geschiedenis en betekenis van de viering van Pasen. Woensdagvond 22 en 29 maart om 20.00 uur (aansluitend op het avondgebed).
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Job Passie op zondag 2 april, Palmzondag

Bij het begin van de Stille Week voor Pasen lezen we uit het Bijbelboek Job. De Job Passie vertelt het verhaal van Salamon Zeitscheck, een eenvoudige kleermaker én een denker. Na de oorlog overdenkt hij zijn leed en vooral waarom hem dit allemaal is overkomen. Zijn gezin is niet teruggekomen uit de kampen en zijn familie is uitgedund. In zijn brieven richt hij zich tot Job. In drie brieven overdenkt hij wat hem is overkomen, beschrijft hij zijn klacht en zijn aanklacht en roept hij om rechtvaardigheid. Drie rode rozen, symbool voor 'geloof, hoop en liefde', is alles wat hem rest. Het zijn ontroerende brieven afkomstig uit het beroemde boekje 'Drie rode rozen' van Abel Herzberg. Tijdens het concert staan deze brieven, gelezen en gespeeld door acteur en verteller Marius Gosschalk, centraal, omlijst door muziek van Harmonieorkest O.B.K. Zeist.

Plaats Bergkerk, zondag 2 april. Inloop vanaf 15.00 uur, aanvang 15.30 uur, kaarten € 18,50 jongeren en studenten t/m 18 jaar € 10,- Kaarten: www.ticketkantoor.nl/shop/drieroderozen

Choral Vesper zondag 26 maart, 16.00 uur, Tristis est anima mea
Met passiemuziek van Hongaarse componisten, psalmen in ‘anglican chant’ en hymnen en een Magnificat om mee te zingen. Van harte welkom op het late middaguur. Bergkerk Vocaal Ensemble o.l.v. Cees-Willem van Vliet, Jan Jansen, orgel.
Toegang vrij, collecte na afloop.

Nieuws over het beheer van de Bergkerk
Hier volgt een update over het beheer van de Bergkerk. Zoals u weet hebben wij, Annemarie van den Biezenbos en Dik Sanders, vanaf december 2019 de beheerderstaken overgenomen van Remy John. Het was een bijzondere periode, want we stonden aan de vooravond van corona. Nu zijn we enkele jaren verder en gelukkig hebben we niet te klagen over de verhuur van de zalen in de Bergkerk. Daarom zijn we blij met onze vrijwilligers (gastvrouwen en -heren) die ons ondersteunen in het verhuurwerk. Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van Hilda Koning als gastvrouw op de dinsdagmiddag, gelukkig vervangt Teddy Vogel haar diensten. En ook Riemke Leusink heeft recent ons team verlaten, zij wordt vervangen door Laura Krieckaert en Lieke van Vliet op de vrijdag. We zijn blij met hen en we danken Hilda en Riemke voor hun inzet. De huidige gastvrouwen en gastheren zijn:
maandag: Jan Koevoet, Dik Sanders
dinsdag: Annemarie van den Biezenbos, Teddy Vogel
woensdag: Annemarie van den Biezenbos, Gijs Peter Post
donderdag: Annemarie van den Biezenbos, Melis Melissen
vrijdag: Laura Krieckaert, Lieke van Vliet
zaterdag: Dik Sanders

Om het werk goed over de vrijwilligers te kunnen spreiden – en om bij vakanties van vrijwilligers de vervanging goed op te kunnen vangen, zijn we altijd op zoek naar meer vrijwilligers voor overdag en soms ook een avond. (Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten). Als u ook graag een dagdeel per week in dit team actief wilt zijn, dan bent u van harte welkom! Mail voor meer informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We nemen dan contact met u op.
Annemarie van den Biezenbos en Dik Sanders


Beeld in binnentuin kerk
Op initiatief van de tuingroep is onlangs, ter verfraaiing van de binnentuin, een beeld geplaatst. Het bevindt zich aan de linkerkant van het terras in het gazon. Het is een zogenaamd ‘waterbeeld’. De Amsterdamse beeldhouwer, Gerard Höweler (1940-2021) heeft met zijn waterbeelden enige faam gemaakt. De zwerfsteen waaruit het beeld is gemaakt is van rode graniet. Zwerfstenen komen oorspronkelijk uit Scandinavië en het Oostzeegebied en zijn tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, achtergebleven in Noord Nederland waar de grens van het landijs lag.


Gerard Höweler (broer van Dorothée Segaar) heeft aan de bovenzijde van de nagenoeg ontoegankelijke granieten steen ruimte gemaakt door er een geometrisch bekken in aan te brengen in de vorm van een driehoek. De driehoek kan zich vullen met regenwater. Het water in de steen kan dan de omgeving, de lucht en het licht weerkaatsen. Verder kunnen tuinvogels er hun dorst komen lessen.
De beeldhouwer heeft zijn opleiding genoten aan de Rietveld Academie bij Carel Kneulman. Daarna was hij docent aan de Rietveld Academie en Academie Minerva. Er staan van hem heel wat beelden in de openbare ruimte in binnen- en buitenland, door zijn deelname aan beeldhouwerssymposia in onder andere Duitsland, Italië en Japan. In 1991 heeft Gerard, vanuit BK², stenen beelden geëxposeerd in de Bergkerk onder de titel ‘Tegenstelling en Harmonie’. Hij exposeerde ook in 1975 en 1987 in het Kapelhuis in Amersfoort. Het geplaatste beeld komt nu dus weer, min of meer, thuis in de Bergkerk. Een ander beeld van Gerard is te zien in het water van de Albert Schweitzersingel in Zielhorst ter hoogte van de percelen 164 en 166.
Tot slot: Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Dorothée en Tom Segaar. Het beeld is door hen, geheel belangeloos, geschonken. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.
Lex Hemels


Nieuws van de tuingroep
In de binnentuin achter het kerkgebouw staat een flink aantal zomereiken. Deze soort is een algemene loofboom in Midden- en West-Europa. De bomen doen het in de tuin goed en zijn vanuit ecologisch oogpunt van belang voor het insecten- en dierenleven. Eiken zijn gevoelig voor de eikenprocessierups. Vanwege deze gevoeligheid zijn drie mezenkasten opgehangen. Twee direct achter het kerkgebouw en één in het talud aan de voorzijde van de Bergherberg. De kasten zijn aangekocht bij Natuurmonumenten en zijn gemaakt van 100% FSC-hout. Nu maar hopen dat de kasten dit jaar worden bevolkt. De ondernomen actie past goed bij ‘de groene kerk’.


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken, bijvoorbeeld ééns per maand. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u een andere verdeling aangeeft.


Tentoonstelling Zeven wegen van barmhartigheid door Jeltje Hoogenkamp
In de vasten- en paastijd zijn de 7 werken van barmhartigheid van Jeltje Hoogenkamp in de Bergkerk te zien. Ofwel, de zeven wegen tot het in praktijk brengen van ons geloof. Dit alles in de lijn van de tekst uit Mattheüs 25: 37 – 40. Haar werk wordt gecombineerd met teksten van theologe Corrie Kopmels.
De kunstenares is geen onbekende voor de Bergkerk. Al eerder hingen haar geboortestaties hier en een paar jaar geleden werk naar aanleiding van liederen uit het nieuwe liedboek.
Vanuit de diaconie wordt in deze maanden aandacht gegeven aan dit thema. In de hal van de kerk vindt u informatie over wat binnen de Bergkerk gebeurt op het gebied van de 7 werken van barmhartigheid. Het is mogelijk om u bij 1 van de projecten aan te sluiten in kerkverband. Ook is er voor geïnteresseerden een boekje van de Raad van Kerken over het thema Barmhartigheid.
Periode: maanden maart en april.
Te bezichtigen op zondag na de dienst (11.30 uur) of op afspraak (033 461 7917).

Zomerexpositie door gemeenteleden


De Balk en de Splinter
In de Bergrede van dit jaar door Dilara Bilgiç stond het thema ‘de Balk en de splinter’ centraal: ‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt’ (Mattheus 7: 3).
Naar aanleiding van deze Bergrede en dit thema vragen we gemeenteleden om hun gedachten te laten gaan over eigen kunstwerken of uitingen in een creatieve vorm die hierbij aansluiten. In de zomerperiode willen we graag een tentoonstelling met deze werken organiseren in de kerk.
Nadere informatie volgt nog, maar we willen iedereen graag alvast inspireren.
Namens de kunstcommissie,
Lianne ter Maat en Myrthe Kroes


Actie herverdeling energiekostencompensatie ‘Amersfoort geeft warmte’
Begin 2022 werd duidelijk dat voor veel huishoudens de energierekening onbetaalbaar werd. De Amersfoortse Raad van Kerken startte in maart 2022 een actie waarin mensen die hun energiecompensatie – van eerst € 400 en daarna nog eens twee maal € 190 – konden missen, een donatie konden geven aan mensen, die door de stijging van energiekosten niet rondkomen. De actie zou aanvankelijk een maand duren maar werd voortgezet. Uiteindelijk (17 februari 2023) werd € 152.797 gedoneerd. Hiermee werden met hulp van gemeenteambtenaren en de Voedselbank – die een toets uitvoerden - bijdragen verleend aan huishoudens die dit nodig hadden. Enkele groepen ontvingen radiator-ventilatoren en cadeaubonnen. Er is nog een bedrag over van € 31.175 dat nog wordt uitgegeven. De solidariteitsactie is een groot succes geworden. Er bleek een grote bereidheid om te geven; de opbrengsten waren hoger dan de Initiatiefgroep verwachtte. De actie heeft zeker ook veel goodwill opgeleverd voor kerken. En we kregen veel hartelijke bedankjes van de ontvangers van giften.

Momentum
Momentum speelt zich af tijdens de open St Joriskerk op de zondagmiddagen van 1 mei tot 1 oktober. We doen dit al 10 jaar lang en willen hier nog lang mee doorgaan.
Die zondagmiddagen is de kerk open tussen 14.30 en 17 uur. Bezoekers zijn welkom voor een gesprekje, een moment van stilte, bezichtiging van de kerk of, waar wij onze naam vandaan hebben, het deelnemen aan Momentum om 15 uur of 16 uur.
Wat is Momentum?
Een kwartier van gezamenlijke bezinning, met muziek, een korte Bijbellezing, stilte en gebed in het koor van de kerk. Momentum, een tijd, een plek om stil te worden. Voor winkelend publiek, voor toeristen en voor zoekers. Zo laten we iets zien van de levende kerk. De kerk is ineens niet meer alleen een mooi Middeleeuws gebouw met een inspirerende tentoonstelling, maar begint te leven.
We merken dat dit in een behoefte voorziet. Zo bezochten het afgelopen jaar over zo’n 20 zondagen verdeeld, bijna 4000 mensen de Joriskerk. Wil dit blijvend lukken, dan hebben we vrijwilligers nodig. Want vrijwilligers komen maar ze gaan ook. Dus zoeken we vers bloed.
Wat vragen we van de vrijwilligers?
Tijd om een paar middagen per seizoen mee te draaien met 2 of 3 anderen op de zondagmiddag.
Een open houding naar ieder die binnenkomt. En zowel oud als jong is welkom.
Meld je snel aan en stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  dan hoor je meer.
Christien Manni, coördinator

Film Maria Magdalena
In de 40-dagen tijd zal in het Brandpunt de film Mary Magdalena worden vertoond, op vrijdag 17 maart om 19.30 uur. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Brandpunt, Laan van Emiclair 101.
De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd na afloop.
Na de film is er gelegenheid om onder het genot van koffie en thee met elkaar na te praten. Van harte welkom.
Hierbij een link naar de trailer en een recensie over de film:
https:/youtu.be/x18fgYITXwc


Komende erediensten
Zondag 19 maart, Laetare, “Verheugt u met Jeruzalem”
4e van de 40-dagen
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Johannes 9, 1 – 13 en 26 – 39.
Voorganger is ds. Jan van Baardwijk.
Voor de kinderen is er ‘godly play’ kinderviering in de kapel.

 
Agenda
Datum Activiteit Tijd Plaats
17 mrt Film Maria Magdalena 19.30 Laan van Emiclair 101
mrt/apr Tentoonstelling 7 wegen van barmhartigheid   Bergkerk
22 en 29 mrt Cursus kleine liturgiek 20.00 Bergkerk
26 mrt Choral Vesper Vanaf 15.00 Bergkerk
2 apr Job Passie Vanaf 15.00 Bergkerk
30/4-7/5 Reis naar Taizé voor 15-25 jarigen
 

 
 
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 / 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-1994 5139 - ma-vr 18.00-19.00
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk