In een tot de laatste stoel geheel gevulde Bergkerk sprak essayist, columnist Bas Heijne zijn bergrede uit. Heijne weet zich aangesproken door de uitspraak van Jezus in de Bergrede: ‘Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan?’

De tekst van de bergrede 2018 door Bas Heijne is uitgegeven in een boekje en verkrijgbaar in de Bergkerk. In de NRC van 7 april 2018 is een bekorte versie opgenomen.” www.nrc.nl/handelsblad/2018/04/07/#204.

Van de gemeente-avond van februari jl. zijn twee verslagen gemaakt; één over het geheel van de avond en één met betrekking tot het onderwerp vrijwilligersbeleid. U kunt deze bekijken door op de onderstaande links te klikken.

Verslag-gemeenteavond-21-febr.-2018168.pdf

Resultaat-World-cafe-Bergkerk-februari-2018167.pdf

Elk jaar vraagt de Bergkerk aan een opiniemaker om een hedendaagse Bergrede uit te spreken, geïnspireerd door de bekende bergrede van Jezus uit het Bijbelboek Mattheüs.  In 2017 vieren we ons 2e lustrum, de 10e Amersfoortse bergrede wordt uitgesproken door ecoloog en filosoof Matthijs Schouten. 

Professor Schouten is bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken, hij publiceerde hierover onder meer het boek 'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief'. Samen met prinses Irene scheef hij het boek ‘Leven in verbinding’, over de verbinding met de uiterlijke en de innerlijke natuur. 

In een bomvolle Bergkerk hield Joris Luyendijk op 2 februari een indrukwekkende rede naar aanleiding van zijn boek “Het kan niet waar zijn” over hoe de financiële wereld in elkaar zit. Er volgde een betrokken discussie met de aanwezigen onder leiding van ds Jan van Baardwijk, die de microfoon stevig in de hand hield.

Deze Bergrede trok landelijke aandacht. Naast Elsevier met een interview met Luyendijk werd de integrale tekst opgenomen in Trouw en plaatste het Reformatorisch Dagblad een verslag met foto.

Onderstaand vindt u links naar de artikelen en foto's van de Bergrede.

29 november 2013: SYMPOSIUM: ‘Ouderdom als STAAN IN HET EINDE’

In dit symposium wilden wij ons bezinnen op het levenseinde. Daarbij denken wij echter niet primair aan het medische, juridische en praktische discours die bij dit thema vaak aan de orde gesteld worden.

Wij wilden het begrip levenseinde verbreden en verbinden met het existentiële gegeven dat mensen vergankelijk zijn en dat wij ons als gevolg daarvan te ver-houden hebben met dood en eindigheid, (zowel die van onszelf als die van anderen). De steeds langer wordende fase van de ouderdom biedt daartoe in onze ogen een kans. Ouderen staan ‘in het einde’ (aldus Andriessen) en in hun bezinning op kwetsbaarheid en eindigheid kunnen zingeving en innerlijke groei een belangrijke rol spelen.

Tegelijk roept dit thema ook vragen op die steeds actueler worden. Welke begrippen zijn gangbaar en bruikbaar met betrekking tot het levenseinde? Hoe wegen wij woorden als autonomie, zelfbeschikking en maakbaarheid? Wat is voltooid leven en waardig sterven?

Is er ook ruimte voor het lijden en het tragische? Welke rol spelen rouw en verlies in de ouderdom? Kunnen wij stervenskunst beschouwen als een vorm van levenskunst?

Dit symposium gaf een aanzet tot visie ontwikkeling. We zijn niet op zoek naar antwoorden, maar we willen woorden bekloppen en vragen onderzoeken. We hopen dat deelnemers gestimuleerd werden tot bezinning op hun eigen positie ten aanzien van dit thema.

Op het symposium kregen vijf sprekers het woord:

  • Prof. dr. Frits de Lange: (Prot. Theologische Universiteit): hoe ziet het speelveld er uit? Weging van de woorden: autonomie, zelfbeschikking en voltooid leven.
  • Ds. Carel ter Linden: leren omgaan met rouw en verlies
  • Dr. Bert Keizer  (TROUW columnist): ervaringen van een SCEN arts 
  • Drs. Gijsbert van Es (NRC redacteur): over ‘Het laatste woord’: de kunst van het leven met de dood
  • Dr. Jean Jacques Suurmond (TROUW columnist): Sterven als laatste daad van overgave