Wij willen u hierbij hartelijk danken voor uw aandacht aan en ondersteuning van het straatpastoraat. Het straatpastoraat is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften van kerken, diaconieën, fondsen en van particuliere gevers, zeker in deze Coronatijd. Ook dit jaar wordt een gift van u zeer op prijs gesteld.

Onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad een interview met onze straatpastor Bernadette van Dijk. Dit geeft een goed inzicht  in haar activiteiten: De straatpastor van Amersfoort wil iets toevoegen aan de moeilijke kant van de samenleving.

Lees hier het artikel uit het Nederlands Dagblad

En het jaarverslag

In het AD van afgelopen weekend staat een mooi artikel over onze predikant Jan van Baardwijk:

https://www.ad.nl/amersfoort/normaal-zijn-er-stoelen-tekort-in-de-kerk-nu-zit-er-vijf-man-in-de-zaal-toch-houdt-predikant-jan-hoop~a2801e5c/

En nog een artikel:

In de Stad Amersfoort staat een mooi interview met Jan van Baardwijk over de kapel van de Bergkerk.

Lees hier het artikel uit Stad Amersfoort

Zondag 7 februari collecteren we voor het Hospice voor daklozen in Centraal-Azië. Riek en Peter zijn uitgezonden door hun thuisgemeente, de Joriskerk. Zij zullen met ondersteuning vanuit GZB het hospice opbouwen.

Lees nu de diaconale nieuwsbrief van februari 2021.

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN brengt hierin het diaconale nieuws in en vanuit de Protestantse kerken Amersfoort. De vorige nieuwsbrieven vindt u in het bericht Diaconale nieuwsbrief.

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten