Zondag 11 september 2016 is de Bergkapel na een grondige renovatie weer in gebruik genomen. 

De kapel vormt de ziel van de Bergkerk. Ook in een krimpende kerk, is het juist van belang dat er een kleine groep is die het gebed en de lofzang gaande houden en daaromheen vormen zich allerlei cirkels van betrokkenheid rond Bergkerk activiteiten, van groot tot klein. En er zijn gelukkig vele bergkerk activiteiten, voor brede kringen belangstellenden maar de binnenste kern is de biddende gemeenschap. 

The Passion en de Bergkerk

De processie waarin vele honderden mensen het helverlichte kruis begeleiden startte bij de Bergkerk, waar de deelnemers ontvangen werden met koffie/thee. Ook enkele jongeren en volwassenen uit de Bergkerk liepen mee in de processie.  Vanuit de Bergkerk werd aan de deelnemers een folder uitgereikt met de betekenis van Pasen, korte info over de Bergkerk en een zegenbede voor onderweg.

Hier onder vindt u een korte sfeer impressie van The Passion in de Bergkerk.

In de bergherberg van de Bergkerk wordt van september tot juli elke week les gegeven, voor een betere beheersing van de Nederlandse taal. Deze ochtenden worden in eerste instantie bezocht door mensen die wonen in het Asielzoekerscentrum. De Bergkerk heeft daarin een jarenlange traditie opgebouwd. Daarnaast zijn er ook mensen die via, via gehoord hebben dat op de dinsdagochtend een mogelijkheid is om in een groep de Nederlandse taal beter te leren spreken en begrijpen.

Deze groep bestaat uit dan ook uit een gemengd gezelschap van mensen met en zonder verblijfsvergunning.

Er zijn twee groepen, de beginners en de wat meer gevorderden. Behalve het beter leren van de taal, is het sociale element heel belangrijk. Wat genieten deze mensen van een ochtend buiten de kleine ruimte van het AZC en het contact met anderen, waaronder soms landgenoten (ze spreken dan even dezelfde taal). Samen ervaren dat zo’n ochtend fijn, gezellig en leerzaam is.

Behalve de lessen, besteden we ook aandacht aan een uitje, binnen of buiten de regio.

In de regio maakten we een na een gezellig koffiemoment in de stad Amersfoort een boottochtje met de Waterlijn door de grachten van Amersfoort.

In een bomvolle Bergkerk hield Joris Luyendijk op 2 februari een indrukwekkende rede naar aanleiding van zijn boek “Het kan niet waar zijn” over hoe de financiële wereld in elkaar zit. Er volgde een betrokken discussie met de aanwezigen onder leiding van ds Jan van Baardwijk, die de microfoon stevig in de hand hield.

Deze Bergrede trok landelijke aandacht. Naast Elsevier met een interview met Luyendijk werd de integrale tekst opgenomen in Trouw en plaatste het Reformatorisch Dagblad een verslag met foto.

Onderstaand vindt u links naar de artikelen en foto's van de Bergrede.

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten