NIEUWSBRIEF 20 november 2022

 

Zondag 20 november 2022 – 24e zondag na Pinksteren

9.00 uur Kapel – dienst van Schrift en Tafel.
10.30 uur Kerkzaal – dienst van Schrift en Gebed.
Lezingen: 2 Koningen 13, 14 - 21 en Lucas 21, 5 – 19.
Gastvoorganger is ds. Sytze de Vries.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Houd rekening met de lage temperatuur in de kerk. Een tijdlang is gewacht op een nieuw onderdeel van de kapotte verwarming. Aangezien dit niet gelukt is, is inmiddels een nieuwe verwarmingsinstallatie besteld. Deze installatie voldoet aan alle eigentijdse eisen. Helaas is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verwarming geleverd gaat worden. We moeten ons dus nog enige tijd behelpen met de lage temperatuur in de kerk. U kunt uw jas aanhouden en er zijn dekentjes aanwezig. De andere zalen van de kerk zijn wel verwarmd.

Corona is nog altijd onder ons. Als u liever enige afstand hebt tot degene die naast u zit, kunt u een liedboek of iets anders op de stoel naast u leggen.


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.Autodienst
De autodienst draait. Mocht u ’s zondags naar de dienst in de Bergkerk willen gaan en u hebt geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Wilbert Koop, coördinator van de autodienst (tel. 06 41123253 of email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Avondgebed
Kort voor half acht op woensdag luidt de klok voor het wekelijkse avondgebed in de kapel. We bidden en zingen mee met de psalmen. Een korte lezing volgens het dagelijkse leesrooster van Taizé wordt gehouden. Er is stilte om te overdenken en voorbeden worden gezegd. De namen van zieken uit onze gemeenschap worden uitgesproken.
U bent hartelijk welkom om het doorgaande gebed in de kapel mee te bidden.Advent

Met het krimpen van het licht, neemt de liturgie ons mee om uit te zien naar wat komt. Adventus! Je moet maar durven. 'De nacht is haast ten einde' is een vertaling van het Duitse kerklied 'Die Nacht ist vorgedrungen'. De tekst is geschreven door Jochen Klepper (1903-1942) en vertaald door Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995). De melodie is gecomponeerd door Johannes Petzold (1912-1985).

De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden de held’re morgenster.
Wie schreide in het duister begroet zijn klare schijn,
als hij met al zijn luister straalt over angst en pijn.

Eerste strofe Duitse versie:
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern.
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.

Jochen Klepper (1903-1942) studeerde eerst enige tijd theologie, maar koos later voor de journalistiek en de literatuur. Hij woonde vanaf 1932 in Berlijn en was getrouwd met een Joodse vrouw die uit haar eerste huwelijk twee dochters meebracht. Toen in 1942 de deportatie van zijn jongste stiefdochter dreigde, koos hij met zijn gezin vrijwillig voor de dood. Te midden van de duisternis van zijn tijd en zijn eigen leven schreef hij een lied over het licht. De nacht is haast ten einde, gebaseerd op Romeinen 13: 11 - 14a, schetst het contrast tussen de dreigende duisternis en het licht dat zal overwinnen.


Bereikbaarheid
Maandag 21 november vult mijn dag zich met een studiedag in Nieuw Hydepark te Doorn. Goed om met een aantal collega's ons te verdiepen in de laatste ontwikkelingen rond palliatieve zorg, pastorale zorg in de laatste levensfase.
Met vriendelijke groet,
ds. J. van Baardwijk


Speculaasactie Hospice Dome
Op zondag 6 november zijn de jongeren van ‘Rond de 15’ op bezoek geweest bij Hospice Dome. Dit bezoek was gepland vanwege de voorafgaande week van Allerheiligen en Allerzielen. We hebben uitleg gehad over het verzorgen van mensen in de laatste fase van hun leven. Ook hebben we met elkaar van gedachten gewisseld aan de hand van de vragenkaartjes van tafelgesprekken ´Leven en dood´ Leven & dood - Tafelgesprekken’.
Zomaar een zondagochtend waarop we stil stonden bij allerlei levensvragen. Als dank verkopen de jongeren speculaas in de Bergkerk. De dozen die we meenamen na afloop werden direct verkocht. Omdat niet iedereen speculaas kon kopen, verkopen de jongeren zondag 20 november opnieuw speculaas na de dienst. Voor 4 Euro ontvangt u heerlijke speculaas en gunnen we het Hospice onze bijdrage. Leuk om familie en vrienden te verwennen rondom de Sinterklaasdagen.


11 december 2022 Viering van Lessons & Carols:
‘Er is een lijn van vrouwen'

Op de derde zondag van de Advent, 11 december, vindt er om 10.45 uur weer een Viering van Lessons & Carols plaats in Het Brandpunt, Laan naar Emiclair 101, Amersfoort.
We roepen iedereen die graag zingt op om mee te doen met het Carolkoor o.l.v. Marijke van Leerzem. Er komen vier repetities. Op dit moment is er vooral behoefte aan tenoren!

De vier repetities zijn op maandagavond 21 en 28 november en verder op maandag 5 en vrijdag 9 december, steeds van 20.00 – 22.00 uur.
In de viering zal het Carolkoor begeleid worden door Dick van der Niet op de vleugel, Gonda van Dijk als fluitiste en Carla van der Heijden op viool.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan door zo snel mogelijk een mail met vermelding van stemsoort (alt, sopraan, tenor, bas) te sturen naar Marijke van Leerzem: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kosten bedragen € 25,00 vooraf over te maken op NL34 RABO 0123 0518 00, ten name van PG Hoogland-Amersfoort Noord o.v.v. Carolkoor Brandpunt.
De partituren en oefenbestanden worden je zo snel mogelijk na aanmelding toegestuurd.
KOMT EN ZINGT HET VOORT!


Kolen voor de Voedselbank - net als Boaz
God laat bij de akkerbouwers op het land kolen groeien in elk formaat. Maar, de supermarkt wil geen te grote bloemkolen. En ook geen te kleine rode kolen. Wat daarmee gebeurt dan? Omploegen! Ja, heel simpel: wat niet naar wens van de maatschappij is, wordt niet geoogst maar onder de grond geploegd. De Wijkraad van de Joriskerk heeft nu contact met akkerbouwers bij wie wij als vrijwilligers deze laatste kolen mogen oogsten, waarna ze naar de Voedselbank gaan. Hoe gaaf is dat! Net als Boaz deed: een beetje van de oogst laten liggen voor Ruth.

Hoe het werkt?
1. Je meldt je aan als vrijwilliger (zie hieronder) en wordt in een pool opgenomen (Whatsapp-groep).
2. Er worden een oogstmoment en plaats georganiseerd en bekend gemaakt in de pool.
3. Je laat in de pool weten of je beschikbaar bent op dat moment.
4. Na aanmelding ga je op de dag zelf een paar uur op het land aan de slag, samen met andere vrijwilligers. Hoe groter de pool hoe gemakkelijker dit te organiseren is!

Aanmelding en meer informatie bij diaken Jelle Rients Jacobs, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 10408826.

Fietsen gezocht voor minderjarige asielzoekers in Amersfoort
Veertig jonge minderjarige asielzoekers verblijven al enige tijd in het Van der Valk Hotel in Amersfoort. Aangezien voor hen gelegenheid komt om naar school te gaan, is er een dringende behoefte aan fietsen. Gemeenteleden die thuis een fiets kunnen missen, kunnen contact opnemen met de manager van de locatie minderjarige asielzoekers Hans Waalwijk telefoon 06 21668035 en email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken. Wie liever niet wekelijks een bedrag overmaakt, kan dit bijvoorbeeld ééns per maand doen. Vriendelijk verzoek gebruik te maken van het rekeningnummer van de centrale diaconie. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u een andere verdeling aangeeft.
Een Iraanse jongeling in Amersfoort”
Presentatie ervaringsverhaal Johanneskerk en dialoog over de inzet en hulp van kerken voor mensen zonder papieren.


Vrijdagmiddag 25 november 2022
Locatie: Fonteinkerk Robert Kochstraat 4 Amersfoort
Van 15.00 uur- 17.00 uur, inloop vanaf 14.30


Uitreiking en presentatie van het verslag van de reis van een kerk die op weg ging met een jonge ongedocumenteerde Iraanse vluchteling. Het verslag beschrijft een ruim twee jaar durende begeleiding van een ‘Iraanse jongeling’ zonder papieren.
Eind 2019 verschijnt er opeens een onbekende jongeman in de vrijzinnige Johanneskerk in Amersfoort. Betrokken gemeenteleden begroeten hem en horen dat hij geen officiële papieren heeft. Door ieders inzet, niet in de laatste plaats door de moed van de jongeman zelf, komt daarin verandering en krijgt hij een verblijfsvergunning.
De Johanneskerk beseft dat het gelopen traject onmogelijk was geweest zonder de kennis en wetenschap van vele anderen. Die kennis en die wetenschap wil men met dit verslag met anderen delen. Tijdens de inleiding en de bespreking willen we ingaan op de succes- en faalfactoren: waarom lukt het bij de één wel en de ander niet?
Graag uw opgave per mail voor 21 november aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bericht van de Taakgroep Ouderen
Op donderdagmiddag 15 december organiseert de Taakgroep Ouderen van de Bergkerk een adventsbijeenkomst voor gemeenteleden van 85 jaar en ouder. Als u deze leeftijd nog niet hebt bereikt, of als u om welke reden dan ook geen uitnodiging hebt ontvangen, maar wel graag wilt deelnemen aan deze middag, bent u bij deze uitgenodigd en van harte welkom.

Vanaf 13.30 uur is de kerk open, waarna het programma begint om 14.00 uur, met muziek, gedicht, verhaal, zang en natuurlijk tijd voor aanhalen of vernieuwen van onderling contact onder het genot van een kopje koffie of thee. Afsluiting omstreeks 16 uur.
Als u wilt deelnemen aan deze middag, dan kunt u zich opgeven voor 1 december bij:
Anthony Melissen telefoon nummer 06 53700335 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Expositie BK2
Kunstwandeling ‘Landschappen uit Den Treek en omgeving’
Tot en met 20 november zijn de schilderijen van Cornelijne van Meeteren-Bos te zien in de Bergkerk op zondagochtend na 11.45 uur. De schilderijen zijn ontstaan in coronatijd. Zij wandelde op het landgoed Den Treek en heeft verschillende doorkijkjes vastgelegd.
De schilderijen vormen de basis voor een wandeling van ongeveer een uur door het gebied.


Betrokkenheid tonen bij vervolgde christenen
In meer dan 50 landen brengt het uitkomen voor je geloof in Jezus Christus je in grote problemen. Je wordt met de nek aangekeken en je wordt bedreigd en mishandeld zonder dat iemand daarvoor straf krijgt.
Toch blijven de meer dan 360 miljoen christenen die dit overkomt, over het algemeen trouw aan hun keuze en ze zullen er ook van blijven getuigen. Ze kunnen niet anders! Onze betrokkenheid en onze gebeden blijken voor deze broeders en zusters van groot belang. En ook de hulp en ondersteuning van de Stichting ‘Open Doors’, die zich voor hen inzet.
Wij zoeken in de Amersfoortse kerken mensen die zouden willen helpen om dit onderwerp in de gebeden, via de lectuurtafels en via hun medewerking aan bijvoorbeeld de Nacht van het Gebed in hun gemeente onder de aandacht te brengen.
De afgelopen twee jaar is er een Nacht van Gebed voor vervolgde christenen gehouden in De Hoeksteen en in De Brug. Mocht u aan dit belangrijke werk een steentje willen bijdragen, dan nodigen we u graag uit contact op te nemen met Bernard Bussemaker, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: 06-24405740.

Voortzetting actie AMERSFOORT GEEFT WARMTE
Amersfoortse kerken namen begin 2022 het initiatief voor de Actie Herverdeling Energiecompensatie. Deze solidariteitsactie waaraan iedereen kan meedoen, startte op 6 maart en blijft doorlopen zolang als nodig is. Het is fijn dat er nog steeds bedragen binnenkomen. En met het oog op de stijging van de energiekosten is er alle reden om de actie voort te zetten. De inflatie en energierekeningen rijzen immers de pan uit.
Alle huishoudens in Nederland met een elektriciteitsaansluiting krijgen in november en december via hun energiebedrijf een bijdrage van € 190 per maand. Via onze actie willen wij ook nu weer ieder die het geld kan missen, in staat stellen én oproepen om de ontvangen bijdrage te doneren aan huishoudens die het echt hard nodig hebben.
Donaties zijn nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft warmte”. (Dit is een ANBI rekening.)
Voor meer info zie de website www.bergkerk.nl

Komende erediensten
Zondag 27 november, 1e zondag van de Advent
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel.
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel.
Lezingen: Jesaja 2,1 – 5 en Mattheus 24, 32 – 44. Voor de kinderen is er kindernevendienst.


Choral vespers
Zondag 27 november 16.00 uur Choral vespers.
De aloude liturgie van de vespers met psalmen, lezingen en gebeden, met anglican chant en veel koormuziek, dat zijn de Choral Vespers. Het koor van de Bergkerk zingt de psalmen van de dag en een drietal koorwerken die het begin van Advent markeren. Kom aan het eind van de zondag nog even tot rust en laaf u aan de rijke traditie van liturgie en kerkmuziek. Reserveren is niet nodig, de toegang is vrij, een bijdrage na afloop is zeer welkom. Met cantorij van de Bergkerk en voorganger ds. Jan van Baardwijk


   
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk