NIEUWSBRIEF 29 mei 2022

 

Zondag 19 juni - 2e zondag na Pinksteren
10 uur Kerkzaal – dienst van Schrift en Gebed
Voorganger is dr. Albert Jan Stam uit Leusden, lezing Ruth 4.Bereikbaarheid predikant ds. J. van Baardwijk
Van 13 juni t/m 10 juli ben ik uit het gemeentewerk. We hopen te genieten van enkele weken zomerverlof. In voorkomende gevallen kunt u via het pastoraal meldpunt 0619945139 een beroep doen op pastorale zorg of een vervangende predikant.

Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan.
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist.
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.

Autodienst
De autodienst is actief. Mocht u ’s zondags naar de dienst in de Bergkerk willen gaan en u hebt geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Wilbert Koop, coördinator van de autodienst (tel. 06 41123253 of email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Avondgebed
Halverwege de week, op woensdagavond, is er in de kapel van de Bergkerk het avondgebed. U bent hartelijk welkom in de kapel voor de vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur luidt de klok.
Woensdag 29 juni is het laatste avondgebed voor het zomerreces.

Nu Aandacht voor Zomerplezier straks!
Juist nu de inflatie omhoog is gegaan,
de wekelijkse boodschappen duurder zijn geworden,
de energiekosten wellicht nog meer zullen stijgen,
is voor sommige mensen een gift uit de actie ‘Vakantiegeld Delen’ nodig om straks een beetje zomerplezier te kunnen bekostigen.

Dwars door de grote wereldellende heen, willen wij oog blijven houden voor de financiële uitdagingen van die ene mens. Al lijkt de gedachte aan vakantie ver weg, met oorlog, vluchtelingen en energiekosten op het netvlies. We vragen nu uw aandacht voor deze actie om straks anderen een beetje zomerplezier te gunnen.
De actie ’Vakantiegeld Delen’ wordt voor de 19e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord, in nauwe samenwerking met veel andere kerken en met dank aan de Stichting Caritas, Jeugdzorg Utrecht. Tot 1 juli 2022 kunt u een bijdrage van uw vakantiegeld storten op één van de onderstaande rekeningnummers:
NL11 INGB 0000 1314 51 t.n.v. Diaconie van de Dorejo Gemeente te Amersfoort
NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort
NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort-Noord


Dichtbundel
De opbrengst van de verkoop van de dichtbundel Tegenstroom van Tom Segaar, na de dienst op Pinksteren, bedraagt € 779. De opbrengst is bestemd voor hetStraatpastoraat, de Voedselbank en de AZC Gezelligheid (zie hierna).
Mocht u nog een exemplaar willen aanschaffen, dan kan dat via Jolijne Viergever (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)AZC De Gezelligheid
Marijke Visser verzorgt al lange tijd activiteiten voor de kinderen van asielzoekers die in het AZC aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort wonen. Kinderen die vaak helemaal niets hebben en in afwachting zijn van uitzetting naar het land van herkomst. Als diaconie van de Bergkerk zijn wij blij en dankbaar dat Marijke, geholpen door andere vrijwilligers, zorgt voor de broodnodige afleiding en vertier voor deze kinderen. Voor de aanschaf van limonade, koekjes, snoep, knutsel- en speelbenodigdheden is ongeveer € 500 per jaar nodig. In de coronajaren hebben de collectes helaas maar € 250 per jaar opgeleverd en nu is het geld voor deze activiteit bijna op. Om die reden vragen wij u om een gift teneinde de pot weer te vullen en het goede werk van Marijke voor de kinderen voort te kunnen zetten.
U kunt uw gift overmaken op de bankrekening van de Diaconie Bergkerk, NL77 INGB 0004 9582 44, o.v.v. gift AZC De Gezelligheid.
Namens Marijke en de Diaconie van de Bergkerk alvast hartelijk dank!

Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken. Wie liever niet wekelijks een bedrag overmaakt, kan dit bijvoorbeeld ééns per maand doen. Vriendelijk verzoek gebruik te maken van het rekeningnummer van de centrale diaconie. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijkelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders aangeeft.

Wake voor vluchtelingen in de Johanneskerk op 18 en 19 juni
Op 18 en 19 juni (14.00 – 14.00 uur) wordt er een wake van 24 uur voor vluchtelingen georganiseerd door de Johanneskerk, in samenwerking met de Raad van Kerken. Zaterdagmiddag en zaterdagavond is er onder meer een maaltijd en ontmoeting met bewoners van het AZC en vluchtelingen uit Oekraïne. Ook is er vanaf 15.30 uur een netwerkbijeenkomst Kerk en Nieuwkomers.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Kerk en Nieuwkomers ‘Wat kerken kunnen betekenen voor vluchtelingen/nieuwkomers in Amersfoort’. Zaterdag 18 juni van 15.30 tot 17.30 uur in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Deze netwerkbijeenkomst sluit aan bij het programma van “de Nacht van de vluchteling” in Amersfoort. www.deraadvankerkenamersfoort.nl

Programma (deur open 15.15 uur):
15.30 uur Opening.
15.40 uur Korte presentaties van diverse initiatieven waar kerken aan mee kunnen doen.
16.00 uur Keuze 1: gespreksgroep rond een project/initiatief. 16.30 uur Keuze 2: gespreksgroep rond een project/initiatief 17.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting. 17.30 uur Mogelijkheid tot deelname aan de maaltijd “tafel van Hoop” (opgave van tevoren verplicht).
Opgave deelname voor 12 juni, tevens vermelden wel/niet deel te nemen aan de tafel van Hoop. Informatie Jennie Harmelink, diaconaal opbouwweker PGA: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nachtlicht
24 juni is er van 20 tot 23 uur in de Sint-Joriskerk weer Nachtlicht.
Je kunt dan in de kerk een kaarsje branden, genieten van mooie muziek en een moment van bezinning beleven. Nachtlicht is gratis en iedereen is welkom.
Tussen 20 en 22 uur wisselen Mieke Keizer (dwarsfluit) en LEAD (vier singer-songwriters) elkaar af. Om 22 uur is er Gregoriaanse muziek (de nachtmis voor Johannes) van de Schola Cantorum o.l.v. Cees-Willem van Vliet.
Om 22.45 uur is de afsluiting met een avondgebed. U bent van harte welkom!
Stadsdominee ds. Diederiek van Loo


Tuin met terras
Op woensdag 15 juni werd door een stratenmaker en onze tuincommissie de laatste hand gelegd aan het terras. Op de Meet en Greet, die gepland staat voor zondag 11 september, wordt het terras officieel in gebruik genomen, maar ook daaraan voorafgaand kunt u er een kijkje komen nemen!Nieuws van de tuingroep
Eindelijk is het zover: het terras in de tuin is bestraat. Vanaf nu is het mogelijk vanuit de kerkzaal de tuin in te gaan, zowel lopend via een paar treden als via een hellingbaan.
Nu de tuin op deze manier bereikbaar is, kan iedere bezoeker zien wat er nog meer in de tuin gebeurd is. Zo is er een meditatiepad aangelegd tussen de bomen en langs allerlei planten die door gemeenteleden zijn aangeboden. De jongeren van Rondom de 15 hebben er met Pinksteren teksten opgehangen, ter overdenking.
Verder lopend blijkt er een composthoop te zijn, belangrijk voor de duurzaamheid van de tuin en voor vitalisering van de niet zo vruchtbare grond van de borders voor en achter.
Natuurlijk is er ook het nodige onderhoud gepleegd: wieden van onkruid, uitdunnen van het bos, het accentueren van de traptreden bij de entree aan de voorzijde.
De volgende plannen zijn nog in wording:
  • het plaatsen van bijenkasten, van een plaatselijke imker;
  • een vuurplaats op het terras, voor paasvuur en bbq;
  • permanente teksten ter meditatie.
Een groep enthousiaste mensen is elke maandag en soms vaker aan het werk in de tuin. Zin om mee te doen? Kom een keer langs.
Geen mogelijkheid om mee te doen, een financiële ondersteuning kan ook via het bekende nummer, onder vermelding van: tuin.


Feestelijk concert in de kerkzaal
Op zondagmiddag 12 juni zat de kerkzaal vol: op uitnodiging van de Lionsclub Amersfoort waren ruim 80 mensen, die door hun hoge leeftijd of door lichamelijke beperking bijna nooit meer de deur uit komen, te gast in de Bergkerk. Een bevlogen zangeres en een pianist die onze vleugel tot leven bracht, gaven een concert voor deze mensen en de vele vrijwilligers die hen begeleidden. Zij werden gebracht in circa twintig Rode Kruis busjes, de vele rollators stonden aan de tuinzijde, en iedereen heeft intens genoten. Prachtig om te ervaren hoe dankzij de medewerking van chauffeurs van onder andere Connexion, welzijnsorganisaties en het Rode Kruis, met sponsoring van tal van verschillende Amersfoortse bedrijven en organisaties en uitgevoerd door een ploeg betrokken Lions leden zoveel mensen konden genieten van een middagje ‘uit’.


En wat is het dan fijn dat ons beheerteam op zo’n middag werd ondersteund door een van onze Rond-de-15 jongeren die afgelopen week in het kader van zijn maatschappelijke stage een soort bliksemcarrière tot assistent-beheerder heeft gemaakt! Helaas moet hij nu weer gewoon naar school….
Riemke Leusink


Een volle kerk!
en heel wat rollators


26 juni 2022 - Muziek op de Berg | Bach Motetten – Sjostakovitsj Preludes
Muziek op de Berg sluit een wederom bijzonder seizoen af met Bachs onovertroffen motetten ‘Der Geist hilft unsere Swachheit auf’ en ‘Lobet den Herren alle Heiden’, uitgevoerd door kamerkoor Vocaliber o.l.v. Richard Vos, dat al meerdere malen in onze serie optrad. Cees-Willem van Vliet wisselt de vocale werken af met een selectie uit de verzameling van 24 preludes en fuga’s, voor elke toonsoort één, die Dmitri Sjostakovitsj schreef naar analogie van zijn grote voorbeeld: het Wohltemperiertes Klavier van Bach, dat dit jaar precies 300 jaar bestaat. De toegang tot het concert is dit keer gratis, een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanvang is 16 uur, na afloop wordt u een drankje aangeboden. Van harte welkom!


Komende eredienst
Zondag 26 juni 10 uur: 3e na Pinksteren. Dienst van Schrift en Tafel.
voorganger ds. R. Brouwer.
      
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk