NIEUWSBRIEF   12 september 2021
 

 
Zondag 12 september; 16e na Pinksteren - aanvangstijd dienst 10.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel. Evangelielezing Johannes 7, 25-31.
Voorganger ds. Jan van Baardwijk.
Een speciale zondag vanmorgen voor Tjitte en Janny van der Meer, zij delen met ons in de dankbaarheid voor hun 40 jarig huwelijk 16 september a.s. Een mijlpaal om te gedenken en te vieren.
Wij feliciteren hen van harte en genieten na de dienst van de traktatie uit de bakkerij.

Aanmelden voor de dienst van 12 september
De link voor de aanmelding in de kerkdienst van 12 september is:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kerkdienst-168802020387


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk


Autodienst
Voor kerkgangers die op zondag niet zelf naar de Bergkerk kunnen komen, is er de autodienst. Kerkgangers worden thuis opgehaald, naar de Bergkerk gebracht en na de dienst wordt u thuisgebracht. Sinds 4 juli is de autodienst hervat. Als u niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de Bergkerk te komen, maar u zou dat wel graag willen, dan kunt u mij bellen op nummer 06-41123253 of e-mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wilbert Koop


Online Bergcafé – koffie en napraten na de dienst
Op zondag 12 september kunt u weer vanaf 11.30 uur meedoen met het Bergkerkcafé. Met uw eigen kop koffie in de hand kunt u inloggen bij het ‘online Bergkerkcafé’. Deze keer is Irene van ’t Eind uw gastvrouw.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82013033210?pwd=Z2ljMkYxZDRoZ1JiUFNIbWpzVjJWUT09

Meeting ID: 820 1303 3210
Passcode: 352665


Avondgebed 15 september
Woensdagavond 15 september is weer het wekelijkse woensdagavondgebed in de Kapel van de Bergkerk. Even voor half acht luidt de klok, in de kapel staan de stoelen in een kring op voldoende onderlinge afstand. Er is ruimte voor maximaal 15 mensen. We zingen en bidden een psalm, er is een korte lezing volgens het dagelijks leesrooster van de oecumenische gemeenschap in Taizé. Er is stilte om te overdenken en er worden voorbeden gezegd. De namen van zieken uit onze gemeenschap worden uitgesproken. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg.
U bent hartelijk welkom in de kapel voor de vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur.


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken. Wie liever niet wekelijks een bedrag overmaakt, kan dit bijvoorbeeld ééns per maand doen. Vriendelijk verzoek gebruik te maken van het rekeningnummer van de centrale diaconie. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijkelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders aangeeft.


Bezinningsdag kerkenraad
Zaterdag 11 september houdt de kerkenraad een bezinningsdag. Hoe zijn we de afgelopen corona periode doorgekomen? Wat heeft het voor ons betekend? Hoe staan we ervoor? Hoe gaan we verder? We bespreken de vragen van de ‘vitaliteitsscan’ die ons door de PGA zijn voorgelegd. Hoe kijken we naar de komende jaren? Inventariseren van aanvullingen en aanpassingen van het beleidsplan. We hopen op een inspirerende dag.


Zondag 26 september 'Meet & Greet'
Een programma voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. U bent hartelijk uitgenodigd.


Het thema is: ‘Welkom terug’. Er is een proeverij van ontmoetingen.
- Godly play in de Kapel;
- De tuincommissie - de plannen met de tuin en fundraising - locatie tuin;
- De kerkenraad krijgt input, welke gouden tip geef jij de kerkenraad mee?
- Pastoraat & diaconaat - verkopen en schrijven van kaarten voor gemeenteleden;
- Chillen met de tieners op de bank - op het podium in de kerk;
- Kerkrentmeesters en hun verhaal;
- De Bergkerk ‘online’ - verbinding met hen die thuis zitten (vanuit Bergkerk online);
- Voor kleine kinderen is er video en/of er zijn spelletjes;
- Natuurlijk is er de gelegenheid om met elkaar bij te kletsen op verschillende zitjes;
- en …… het is inmiddels al een kleine traditie - natuurlijk staat er een ijscokar op het kerkplein.


Graag opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Meet & Greet. Niet nodig, wel wenselijk.


Kerkdiensten september
Met ingang van de eerste zondag in september verschuift de aanvangstijd van de kerkdienst naar 10.30 uur. In afwachting van de verdere ontwikkelingen van de coronamaatregelen stellen we de start van de diensten in de Kapel nog even uit. Voorlopig is het plan om vanaf zondag 3 oktober weer te starten met de Kapeldiensten. We volgen de richtlijnen van de PKN, met de inmiddels gebruikelijke maatregelen: afstand houden, handhygiëne, ventileren en vooraf aanmelden. We hopen uiteraard op versoepeling van maatregelen, maar moeten dat afwachten. We hopen op uw begrip.


Graag willen we wel het kerkcafé weer gaan opstarten. In de hal van de kerk en buiten op het kerkplein zal op een aantal statafels een kopje koffie of thee te verkrijgen zijn, zodat we op voldoende afstand elkaar na de dienst kunnen ontmoeten. We blijven bij het uitgaan van de dienst de deur onder het orgel gebruiken, zodat er voldoende ruimte voor doorstroming is.
Al ruim anderhalf jaar vieren we het avondmaal zonder gebruik te maken van de beker. We onderzoeken voor de komende zondagen de mogelijkheid van indopen en het gebruik van kleine drinkbekertjes. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.
Ten slotte, we missen al heel lang de kinderen op het kleed. We maken een nieuwe start, met elke zondag aandacht voor de kinderen. Dat kan in de vorm van een kindernevendienst, of een kinderviering met ‘Godly play’ in de kapel of een ouder-kind viering. Op het moment van schrijven zijn we bezig met de planning.


Coffee to come
Tijdens de lockdown zag je die kraampjes met coffee to go.
Maar een kerk met coffee to go is onmogelijk.
Voor kerkgangers is ‘koffie na de dienst’ een begrip. Elkaar ontmoeten en van hart tot hart met elkaar in gesprek gaan. En die ontmoeting gunnen we iedereen!
Vandaar dat we op zaterdag 11 september met veel kerken samen gratis koffie schenken met de boodschap:
DE KERK IS WEER (met de nodige aanpassingen) OPEN!
Weet je welkom en zie www.geloven033.nl/coffee-to-come/ welke kerken je nog meer die koffie aanbieden.
Want een kerkgebouw is nog geen kerk
Het zijn de mensen die daar samenkomen en God zoeken die een gebouw tot een kerk maken.
De Bergkerk draait mee in het team van de kerken van Amersfoort Zuid in het Postzegelpark aan de Leusderweg.


Zondagmiddag 19 september: Evensong in de St. Joriskerk
De Raad van Kerken in Amersfoort organiseert zondagmiddag 19 september om 15.30 uur een Evensong in de St. Joriskerk – met inachtneming van de anderhalve-meter-maatregel. Medewerking verleent een kwartet van de Amersfoortse Cantorij. Voorganger is ds. Freddy Gerkema, organist Arjan Veen. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Gedragsregels voor de vieringen
Voor de diensten in de Bergkerk geldt een maximum van 86 mensen, naast degenen die een taak hebben. De kerkdiensten worden ook via internet – kerkdienstgemist - uitgezonden met geluid en beeld.
Aanmelden voor de kerkdiensten is noodzakelijk. Dit kan met het inschrijvingssysteem op de website of via de link in deze nieuwsbrief. Elke zondag is een coördinator ingeroosterd die de kerkgangers indien nodig instructie geeft. Verder zijn van belang:
1. De 1,5 meter norm die onverkort geldig blijft en huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkzaal staan twee stoelen naast elkaar en op 1,5 meter afstand staat het volgende setje stoelen. Vriendelijk verzoek om niet met de stoelen te schuiven. Als u alleen wilt zitten houd dan de stoel naast u vrij.
2. Gemeenteleden wordt verzocht niet in de kerk met elkaar in gesprek te gaan. Na de dienst is er op het plein voor de kerk, gelegenheid tot gesprek op 1,5 meter afstand.
3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten of verhoging) of zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, wordt verzocht thuis te blijven. Alleen als u ten minste 24 uren klachtenvrij bent, bent u welkom.
4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren, wordt gevraagd te overwegen of zij het verantwoord vinden om naar de kerk te komen.


Juke Hudig: De innerlijke reis van Jonah
Tentoonstelling in de Bergkerk van september t/m november 2021

Te bezichtigen op zondag na de dienst van 11.30 uur of op afspraak (033-4617917).

In de maanden september t/m november worden pastels van Juke Hudig tentoongesteld. Het gaat om de serie die zij maakte naar aanleiding van het verhaal van Jonah.
Het Bijbelboek Jonah is een van de kortste verhalen uit het Oude Testament; het oogt eenvoudig, maar blijkt complex en mysterieus. Jonah gaat een inwijdingsweg. Hij wordt geroepen, maar loopt er voor weg. Opgeslokt door een grote vis, wordt hij in de diepste duisternis opnieuw geroepen door God. ‘Sta op en ga naar Nineveh.’ Jonah gaat op weg, verlost de stad en, nadat hij alles heeft geofferd, wordt hij herboren als volledig nieuw mens.

In 55 pastels tekende Juke Hudig de ‘zoektocht van de ziel’; vurig en verstild.
Pastel is hét medium waarin Juke zich uitdrukt. Zij tekent er ’s zomers de indrukken van de natuur mee en ’s winters haar visioenen. De laatste zijn visualiseringen van innerlijke beelden, van het spirituele, de diepere onzichtbare werkelijkheid. Sinds 1994 werkt zij veel naar teksten, zoals in 2015/ 16 naar Jonah. De Jonah pastels zijn uitgegeven in een boek, waarbij godsdienstfilosoof Daniël van Egmond een uitgebreide beschouwing schreef. Ook zijn ze te koop, 950 euro, ingelijst met museumglas of als kaart.
Verdere informatie: www.jukehudig.nl.
Op donderdag 28 oktober houdt Juke een lezing over Jonah. Verdere informatie volgt nog.


Kroonbede 20 september
Voorafgaand aan Prinsjesdag, 21 september, organiseert de Raad van Kerken Amersfoort een kroonbede op maandag 20-09-2021 om 19.30 uur in de St. Joriskerk. Thema: inclusief samenleven, met speciale aandacht voor de positie van (christen)-migranten. Na de bijeenkomst is er ruimte voor ontmoeting.


Dringende oproep van het beheerdersteam
Omdat Annemarie van den Biezenbos merkt dat drie volle dagen per week de rol van gastvrouw-beheerder in de Bergkerk te vervullen haar zwaar valt, zoeken wij op korte termijn iemand om op de dinsdag- en donderdagmiddag (ca. 14.00 - 17.30 uur) in de kerk dit werk te willen doen. Het werk omvat onze huurders (vaak mensen uit de kerkelijke wereld, maar ook cursisten in de sociale en culturele sector) van koffie en thee te voorzien en na afloop de zaal op te ruimen en schoon te maken (tafels afnemen). Er is niet elke dinsdag en donderdag verhuur, maar we zoeken mensen die in principe bereid zijn op één van die middagen (of beide) als gastheer/gastvrouw te fungeren.


Uiteraard word je pas na een inwerkperiode zelfstandig ingezet. Het werk is niet zwaar of moeilijk en je hebt zeker de tijd om in de keuken een boek of krant te lezen, of iets op je laptop te doen. Belangrijk is dat er een aanspreekpunt is. Het is rustig, maar heel belangrijk werk en je draagt bij aan onze verhuuractiviteiten die een belangrijke bron van inkomsten zijn voor ons als gemeente. Zonder die inkomsten zou de begroting een aanzienlijk gat vertonen. Als je bereid bent hieraan mee te werken, bel of mail met Dik Sanders (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-51609804) of Riemke Leusink (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-30063399).


Aan alle kerken van de classis

Misschien hebt u er al over gelezen.
Overheden spannen zich in om van de pandemie te herstellen en leiders bereiden zich voor op de klimaatbesprekingen van de VN-Klimaattop in november.
In aanloop naar die VN-Klimaattop zijn dertig pelgrims vanuit Polen op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Deze tocht startte op 14 augustus 2021.
Met deze pelgrimstocht benadrukken kerken dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid. In Nederland organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.


Hoe kunt u meedoen? Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Er zijn verschillende manieren om mee te doen.
· Onderteken de internationale klimaatpetitie , waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.
· Loop mee met een klimaatetappe. Kies één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars.
· Van 6 tot en met 8 oktober wordt er gelopen in de provincie Utrecht. Kerken uit onze classis zijn betrokken.
Meer informatie? Over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan:
www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.
Over de klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/  
Wij vonden het belangrijk genoeg deze informatie door te sturen. Als gelovige mensen die de schepping als Gods geschenk zien, mogen wij extra bezorgd zijn over de manier waarop we nu omgaan met de aarde. Ik loop als classispredikant mee op 8 oktober van Zeist naar Utrecht. Loopt u mee?
Ik ontmoet u graag,
ds. Trinette Verhoeven, classis predikant


Komende eredienst
Zondag 19 september – 17e na Pinksteren 10.30 uur: Dienst van Schrift en Gebed.
Gastvoorganger ds. Paul van der Harst. Evangelielezing: Johannes 7, 40-52.

      
 
Facebook
Komende eredienst
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk