NIEUWSBRIEF   2 mei 2021
 

Zondag 2 mei, 10.30 uur de vijfde van Pasen

Voorganger ds. Jan van Baardwijk Dienst van Schrift en Gebed.

Evangelielezing Johannes 15, 1-6.

 

De link voor aanmelden voor de dienst van 2 mei:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kerkdienst-151555321045Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de BergkerkOntvangen reacties van online kerkgangers
Even laten weten dat het afgelopen zondag een mooie viering was. De liederen, de gedachtenis, de preek en de muziek; fijn om digitaal mee te kunnen vieren. Wat doen ook de mensen van beeld en geluid geweldig werk. Mooi hoe de beelden rond de tafelviering gedeeld werden. Het is warm, zorgvuldig en ingetogen. Thuis konden we goed meeleven en meevieren. Dank.


Alle dank voor de dienst met weer een prachtige liturgie. ik werd getroffen door de zorg voor de overledenen. Ik had net bij Luther gelezen dat de overledenen nog gewoon bij de gemeente horen. Bij Luther slapen ze slechts. Je zou dus kunnen spreken van slapende leden! Goede week.


Als
de avond valt,

het lied verstomt,
de kaars dooft
gaat
U
ons dan
lichtend voor
naar
waar de vrede
is.

Joop Romijn


Kennismaken met stagiair kerkmuziek
Beste Bergkerkers,
Deze maand mei hoop ik als stagiair kerkmuziek mee te draaien in de Bergkerk. Ik ben Floris van Gils en ben begin vorig jaar met mijn vrouw in Nijkerk komen wonen. Als kerkmusicus ben ik verbonden aan de oudkatholieke Gertrudiskathedraal in Utrecht en de Johanneskerk in Amersfoort. Ook leid ik de cantorij van de dorpskerk van Nigtevecht. Doordeweeks ben ik aan het studeren. Ik heb theologie gestudeerd in Amsterdam en hoop mijn Master Orgel dit jaar te behalen bij Jos van der Kooy (Den Haag). De opleiding Kerkmuziek, waar deze stage onderdeel van is, volg ik aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Ik zie er naar uit om op zondagen van Nijkerk naar Amersfoort te fietsen, de Berg op te gaan, te participeren in de liturgie en mijn bijdrage te leveren aan de kerkmuzikale invulling hiervan. Ik ben dankbaar voor de geboden mogelijkheid van deze stage en hoop veel kennis en vaardigheden op te doen. Hopelijk tot ziens bij de diensten in de Bergkerk en anders via de digitale weg tot ziens.
Hartelijke groet, Floris van Gils
Beeld en geluid 
Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder sinds de camera’s in de kerkzaal voor het eerst meedraaiden en daarmee de diensten nog meer rechtsreeks in de huiskamers brengen. Hoe fijn is het ook om vanuit de gemeente te horen dat daarmee de beleving tijdens de diensten een extra dimensie heeft gekregen. Reacties die ook zichtbaar zijn op de bankrekening van de kerk. De teller stond begin deze week op ruim € 4200,-. Een werkelijk schitterend bedrag waarvoor wij u zeer dankbaar zijn. En, zoals u weet, gaan we door met het verder verbeteren van het streamen van de diensten. Zo hopen we, als de financiële middelen voldoende vertrouwen geven voor een verantwoorde stap, toch op redelijk korte termijn het geluid verder te professionaliseren. Ook daarom zijn we zo vrij u er op te attenderen dat het rekeningnummer van onze kerk (NL 22 INGB 0000 5259 46) nog steeds openstaat voor giften voor ‘Beeld en geluid'.


Woensdagavondgebed
In de week na Pasen zijn de wekelijkse Woensdagavondgebeden in de kapel weer opgestart. We hanteren hiervoor geen inschrijving, maar in de kapel kunnen maximaal 15 mensen aanwezig zijn. We gaan er van uit dat we met elkaar de beperkte toegang zullen respecteren. U bent hartelijk welkom voor de vespers; elke woensdagavond om 19.30 uur luidt de klok.

Kerk – zijn, nu en straks
Wat leren we van Corona?

zoombijeenkomst maandag 10 mei van 20.00 tot 21.30 uur.
Hoe zal Corona doorwerken naar de kerken? Inleiders voor deze bijeenkomst zijn:
- Jan Hoogland bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Universiteit Twente;
- Marieke den Braber, predikant De Hoeksteen;
- Josephine van Pampus, pastor parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Gespreksleider is Wiebo Spoelstra, vicevoorzitter Raad van Kerken Amersfoort.

Na deze inleidingen gaan we met elkaar en met de inleiders in gesprek in breakoutrooms.
Organisatie: Raad van Kerken Amersfoort en Spiritueel Cultureel Centrum
Informatie en opgave:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken. Wie liever niet wekelijks een bedrag overmaakt, kan dit bijvoorbeeld ééns per maand doen. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken. U kunt de QR-code gebruiken op de website en op de orde van dienst. Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders aangeeft.

Collecten – vriendelijk verzoek medewerkers Kerkelijk Bureau
We ontvangen dagelijks bedragen voor collecten op onze rekening en daar zijn we heel erg blij mee! Om de collecten op een juiste en tijdige manier te kunnen verwerken, hebben we de volgende (bekende) verzoeken aan u:
  1. Wilt u (zondagse) collecten overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort.
  2. Wilt u de collecten in de lopende maand overmaken.
  3. Wilt u de collectedatum erbij vermelden en de wijkgemeente waartoe u behoort.
Alvast veel dank voor uw medewerking! Liesbeth Schipper


Taakgroep Ouderen
Beste medegemeenteleden van de Bergkerk,
Meestal wordt u in november benaderd met de vraag of u wilt meehelpen om de kerstattenties te bezorgen bij de vele 84+ senioren van de Bergkerk. Rond mei/juni werd er dan een seniorenbijeenkomst georganiseerd voor deze groep ouderen. Vorig jaar kon die niet doorgaan vanwege de corona pandemie en ook dit jaar kan daar door de nog steeds geldende beperkende maatregelen geen sprake van zijn. Om de onderlinge band vast te houden of te versterken heeft de Taakgroep Ouderen voor een alternatief aandachtmoment gekozen in de vorm van een boekje voor de gemeenteleden van 84 jaar of die dat dit jaar worden en ouder. U voelt de vraag al aankomen denk ik, wilt u meehelpen om die boekjes te bezorgen.
Dinsdag 18 mei tussen 10 en 12 uur kunnen we gebruik maken van de gemeentezaal om de boekjes op te halen, dan liggen ze voor u klaar. Het zou fijn zijn als de boekjes voor Pinksteren (23 en 24 mei) zijn bezorgd. Graag hoor ik voor 5 mei ’21 of u wel of niet in de gelegenheid bent om mee te helpen, dan kan ik een indeling maken van bezorger/ontvanger.
Hartelijke groet, Anthony Melissen, Secretaris Taakgroep Ouderen tel. 06 53700335
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Online Bergkerkcafé – koffie en napraten na de dienst
Op zondag 2 mei kunt u weer vanaf 11.30 uur meedoen met het Bergkerkcafé. Met uw eigen kop koffie in de hand kunt u inloggen bij het ‘online Bergkerkcafé’. Deze keer is Gertjan Schutte gastheer
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92268330922?pwd=R1lSWDNrMjJFSjdqeGl0UmVHWFhvUT09
Meeting ID:  922 6833 0922 -- Passcode:  ED40s1

Gedragsregels voor de vieringen in de Bergkerk
Voor de diensten in de Bergkerk geldt een maximum van 30 mensen, buiten degenen die een taak vervullen. De kerkdiensten worden eveneens via internet, te weten kerkdienstgemist, uitgezonden met geluid en beeld.
Aanmelden voor de kerkdiensten is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door middel van het inschrijvingssysteem op de website of via de link in deze nieuwsbrief. Elke zondag is een coördinator ingeroosterd (in herkenbaar hesje). De coördinator zal de kerkgangers bij binnenkomst instructie geven en in de kerkzaal waar nodig aanwijzingen geven. De volgende zaken zijn van belang:
1. De 1,5 meter norm is onverkort geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkzaal staan steeds 2 stoelen naast elkaar, op 1,5 meter afstand van het volgende setje. Verzoek om niet met de stoelen te gaan schuiven. Wilt u graag alleen zitten, houd dan de stoel naast u vrij.
2. Hoewel het uit oogpunt van verbinding na zo lange tijd begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat binnen de kerk niet mogelijk. Maar buiten, op het plein voor de kerk zijn er met inachtneming van 1,5 meter afstand mogelijkheden tot gesprek, mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.
3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.
4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.
5. De garderobe wordt niet gebruikt; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen, bijvoorbeeld bij regenbuien, zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.
6. Gemeenteleden maken alleen in het uiterste geval - in overleg met de coördinator - gebruik van de toiletten.

Oecumenische gebedsviering bij Dodenherdenking dinsdag 4 mei 2021
Sint Ansfriduskerk

Op dinsdag 4 mei 2021 van 18.00-18.40 uur vindt in de Sint Ansfriduskerk, een oecumenische gebedsviering plaats in verband met Dodenherdenking. Met stilte, woord, gebed en muziek worden de doden herdacht.
De viering is een initiatief van de Sint Ansfriduskerk in samenwerking met de protestantse wijkgemeenten in Amersfoort-Zuid (Bergkerk, Fonteinkerk en Nieuwe Kerk). Voorgangers zijn ds. Gerard Kansen en Arie van de Wiel.
Burgemeester Bolsius zal bij de viering aanwezig zijn en spreken.
In verband met de coronamaatregelen kunnen slechts 30 mensen de viering in de kerk bijwonen. U kunt een plaats reserveren via de website https://katholiekamersfoort.nl/reserveren/. De viering is ook te volgen via de livestream www.kerkdienstgemist.nl Sint Ansfridus.Liederen uit het liedboek door Jeltje Hoogenkamp-Jansen
Tentoonstelling in de Bergkerk, van april t/m augustus 2021
Jeltje Hoogenkamp-Jansen werd in1946 in Sneek geboren. Zij volgde haar opleiding aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam.
Ze exposeert vaak, soms in een galerie, maar meestal in de openbare ruimte, in een ziekenhuis, universiteit of bibliotheek en vooral in kerkelijke gebouwen.
Zij werkt bij voorkeur rondom een thema, bijvoorbeeld het zonnelied van Franciscus van Assisi, de werken van barmhartigheid, de 10 woorden (vreugde der wet) en mantels der lofzang. Verder maakte ze een serie voor de 40 dagen tijd en een advent reeks (de geboortestaties).
De komende maanden hangen in de Bergkerk 20 werken van Jeltje, die ze maakte naar aanleiding van liederen uit het nieuwe liedboek, uitgave 2013.
Het is voor de toeschouwer de kunst om tekst, beeld en melodie te combineren.
https://www.deroosvanculemborg.nl


Bereikbaarheid
In de week van 3 t/m 9 mei is ds. Jan van Baardwijk afwezig. In voorkomende gevallen kunt u via het pastoraal meldpunt 0619945139 een beroep doen op pastorale zorg of een vervangende predikant.


Komende eredienst
Zondag 9 mei, 6e van Pasen
Dienst van Schrift en Tafel, evangelielezing Johannes 15, 9-17 Gastvoorganger Dr. Hanna Rijken


Berichten voor deze Nieuwsbrief sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20 uur.
        
 
Facebook
Komende eredienst
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk