NIEUWSBRIEF   25 april 2021
 
Zondag 25 april, 10.30 uur de vierde van Pasen
Voorganger ds. Jan van Baardwijk Dienst van Schrift en Tafel.
Evangelielezing Johannes 10, 11-16.

Voor kinderen is er om 10.30 uur in de kapel een 'Godly Play viering', het Bijbelverhaal wordt op speelse wijze verteld.
Beste ouders en kinderen van de Westhill,
Zondag 25 april organiseren we weer een Godly Play viering voor de kinderen in de Bergkapel. Helaas is het nog niet mogelijk om hier ook de ouders bij uit te nodigen, maar zij kunnen natuurlijk wel naar de reguliere kerkviering in de grote kerkzaal komen (hiervoor moeten de ouders wel zelf reserveren).

We hopen de kinderen allemaal weer te zien. We halen de kinderen op beneden buiten voor de kerk om iets voor half elf. Hier brengen we ze na de dienst ook weer terug (rond 11:30 uur). Het is fijn als jullie even laten weten of jullie erbij zijn of niet.
Alvast voor in de agenda: ook op eerste Pinksterdag (zondag 23 mei) zal er een Godly Play viering zijn in de Bergkapel voor de kinderen.
Graag tot zondag! Namens de Westhill,

Susanne en Myrthe

De link voor het reserveren van een plek in de dienst van 25 april:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kerkdienst-151098797571


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de BergkerkKennismaken met stagiair kerkmuziek
Beste Bergkerkers,
In de maand mei hoop ik als stagiair kerkmuziek mee te draaien in de Bergkerk. Ik ben Floris van Gils en ben begin vorig jaar met mijn vrouw in Nijkerk komen wonen. Als kerkmusicus ben ik verbonden aan de oudkatholieke Gertrudiskathedraal in Utrecht en de Johanneskerk in Amersfoort. Ook leid ik de cantorij van de dorpskerk van Nigtevecht. Doordeweeks ben ik aan het studeren. Ik heb theologie gestudeerd in Amsterdam en hoop mijn Master Orgel dit jaar te behalen bij Jos van der Kooy (Den Haag). De opleiding kerkmuziek, waar deze stage onderdeel van is, volg ik aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Ik zie er naar uit om op zondagen van Nijkerk naar Amersfoort te fietsen, de Berg op te gaan, te participeren in de liturgie en mijn bijdrage te leveren aan de kerkmuzikale invulling hiervan. Ik ben dankbaar voor de geboden mogelijkheid van deze stage en hoop veel kennis en vaardigheden op te doen. Hopelijk tot ziens bij de diensten in de Bergkerk en anders via de digitale weg tot ziens.
Hartelijke groet, Floris van Gils
Beeld en geluid 
Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder sinds de camera’s in de kerkzaal voor het eerst meedraaiden en daarmee de diensten nog meer rechtsreeks in de huiskamers brengen. Hoe fijn is het ook om vanuit de gemeente te horen dat daarmee de beleving tijdens de diensten een extra dimensie heeft gekregen. Reacties die ook zichtbaar zijn op de bankrekening van de kerk. De teller stond begin deze week op ruim € 4200,-. Een werkelijk schitterend bedrag waarvoor wij u zeer dankbaar zijn. En, zoals u weet, gaan we door met het verder verbeteren van het streamen van de diensten. Zo hopen we, als de financiële middelen voldoende vertrouwen geven voor een verantwoorde stap, toch op redelijk korte termijn het geluid verder te professionaliseren. Ook daarom zijn we zo vrij u er op te attenderen dat het rekeningnummer van onze kerk (NL 22 INGB 0000 5259 46) nog steeds openstaat voor giften voor ‘Beeld en geluid'.


Woensdagavondgebed
In de week na Pasen zijn de wekelijkse Woensdagavondgebeden in de kapel weer opgestart. We hanteren hiervoor geen inschrijving, maar in de kapel kunnen maximaal 15 mensen aanwezig zijn. We gaan er van uit dat we met elkaar de beperkte toegang zullen respecteren. U bent hartelijk welkom voor de vespers; elke woensdagavond om 19.30 uur luidt de klok.


Reactie van online kerkganger
Voordat ik U zocht 
had U mij reeds lang 
gevonden. 
Ik hoefde alleen 
maar om mij 
heen te kijken 
om U te 
zien.

Joop Romijn


Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo op 24 april
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is gekozen voor hulp aan de Democratische Republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot, thuis of bij een bedrijf, school of kerk.
Bij een vroege ontvangst van deze Nieuwsbrief kunt u op zaterdag 24 april tussen 10 en 12 uur in Amersfoort op negen locaties uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren. Zie ook het bericht in de Nieuwsbrief van 18 april.


Online Bergkerkcafé – koffie en napraten na de dienst
Online Bergkerkcafe - koffie en napraten na de dienst.
Zondag 25 april is er na de dienst weer gelegenheid voor digitaal koffiedrinken.
Mieke Verstraate is gastvrouw.
 
Vanaf 11.30 uur kunt u meedoen door op onderstaand link te klikken.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89274512896?pwd=N1BuemhFYlloQ0hTNnJJNWRXSjdyZz09
Meeting ID: 892 7451 2896 Passcode: 335614


Gedragsregels voor de vieringen in de Bergkerk
Vanaf 14 maart 2021 geldt voor de diensten in de Bergkerk een maximum van 30 mensen, exclusief degenen die een taak hebben te vervullen. De kerkdiensten worden ook via internet te weten via kerkdienstgemist uitgezonden met geluid en beeld.

Aanmelden voor de kerkdiensten is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door middel van het inschrijvingssysteem op de website of via de link in deze nieuwsbrief. Elke zondag is een coördinator ingeroosterd (in herkenbaar hesje). De coördinator zal de kerkgangers bij binnenkomst instructie geven en in de kerkzaal waar nodig aanwijzingen geven. De volgende zaken zijn van belang:
1. De 1,5 meternorm is onverkort geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkzaal staan steeds 2 stoelen naast elkaar, op 1,5 meter afstand van het volgende setje. Verzoek om niet met de stoelen te gaan schuiven. Wilt u graag alleen zitten, houd dan de stoel naast u vrij.
2. Hoewel het uit oogpunt van verbinding na zoveel weken begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat binnen de kerk niet mogelijk. Maar buiten, op het plein voor de kerk zijn er met inachtneming van 1,5 meter afstand mogelijkheden tot gesprek, mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.
3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.
4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.
5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen, bijvoorbeeld als gemeenteleden verregend binnenkomen, zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.
6. Gemeenteleden maken alleen in het uiterste geval - in overleg met de coördinator - gebruik van de toiletten.


Op afstand in gesprek
Het is inmiddels een jaar geleden dat wij werden opgeschrikt door de covid-19 pandemie. Ineens werd alles anders, we werden op afstand gezet van elkaar, onze samenleving ging gedeeltelijk op slot. Ook de kerk ging op slot, Pasen, Pinksteren en Kerstmis vierden wij online. En nog steeds kunnen we niet bij elkaar komen. Wat doet deze crisis met de manier waarop wij leven? Hoe gaat het met ons? Wat betekent het? Wat vraagt het van ons? Wat brengt het ons?
Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de online gesprekskring ‘op afstand in gesprek’.
Doel van het gesprek is onze ervaringen delen in deze coronatijden.
U kunt zich met een e-mail aanmelden voor één van de gespreksmiddagen of avonden.
De gesprekken zijn online, via ZOOM. Na aanmelding ontvangt u een link.
Opgave bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Data:
Maandagavond 19 - 4, 20.00 – 21.30 uur
Dinsdagavond 27 - 4, 20.00 – 21.30 uur


Liederen uit het liedboek door Jeltje Hoogenkamp-Jansen
Tentoonstelling in de Bergkerk, van april t/m augustus 2021
Jeltje Hoogenkamp-Jansen werd in1946 in Sneek geboren. Zij volgde haar opleiding aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam.
Ze exposeert vaak, soms in een galerie, maar meestal in de openbare ruimte, in een ziekenhuis, universiteit of bibliotheek en vooral in kerkelijke gebouwen.
Zij werkt bij voorkeur rondom een thema, bijvoorbeeld het zonnelied van Franciscus van Assisi, de werken van barmhartigheid, de 10 woorden (vreugde der wet) en mantels der lofzang. Verder maakte ze een serie voor de 40 dagen tijd en een advent reeks (de geboortestaties).
De komende maanden hangen in de Bergkerk 20 werken van Jeltje, die ze maakte naar aanleiding van liederen uit het nieuwe liedboek, uitgave 2013.
Het is voor de toeschouwer de kunst om tekst, beeld en melodie te combineren.
https://www.deroosvanculemborg.nl


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken. Wie liever niet wekelijks een bedrag overmaakt, kan dit bijvoorbeeld ééns per maand doen. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken. U kunt de QR-code gebruiken op de website en op de orde van dienst. Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders aangeeft.


Komende eredienst
Zondag 2 mei 2021
Dienst van Schrift en Gebed – voorganger ds. Jan van Baardwijk
Evangelielezing: Johannes 15 1 – 8Berichten voor deze Nieuwsbrief sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20 uur.

       
 
Facebook
Komende eredienst
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk