Delen is dus dubbel genieten.

Op 1 mei zal de drukker de flyers en posters van de Actie Vakantiegeld Delen 2024 aanleveren op het kerkelijk bureau, Groenmarkt 19. Ieder jaar weer een klein feestje voor de werkgroep Actie Vakantiegeld Delen. Want de tijd van delen van een stukje van ons gekregen vakantiegeld breekt weer aan. De werkgroep, met leden uit de diverse kerken van de PGA en PG-HAN, heeft al vóór 1 april, samen met de administrateur Henk Ruiter, vele adressen verzameld van mensen die in aanmerking komen voor een gift. Deze adressen komen zowel uit de kerken als van organisaties. Dit jaar ontvingen we adressen van Indebuurt033, Voedselbank, Inloophuizen, Kwintes en SOFEE.

In 2024 tellen we al weer het 21 e jaar van de actie Vakantiegeld Delen. En helaas blijven we ieder jaar zeggen dat deze actie nog steeds nodig is. Want achter deze groep (de teller staat op 203) adressen schuilen levensverhalen van mensen die te maken hebben met verlies en armoede.

Ook nu kunt u een beetje delen van uw vakantiegeld. U kunt een bijdrage, liefst voor 1 juli 2024, storten op onderstaande rekeningnummer:

NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort