Deze week hebben alle RK parochies en protestantse gemeente een brief ontvangen van Vastenactie en GroeneKerken met het verzoek om de internationale klimaatpetitie te ondertekenen, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardiger klimaatbeleid. Ook personen kunnen deze petitie ondertekenen en doorsturen naar vrienden en bekenden.
Op 10 oktober is er een grote klimaatmars van Amsterdam naar Hoofddorp, waar ook andere organisaties zich bij aansluiten. René de Reuver (scriba protestantse kerk) en Monseigneur Gerard de Korte (Rooms-Katholieke kerk) geven de petitie met de verzamelde handtekeningen met de pelgrims mee naar de klimaattop.

Meer informatie over het ondertekenen van de klimaatpetitie en de gelovige onderbouwing ervan vindt u op : www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.

De 30 klimaatpelgrims - onderweg vanuit Polen naar Glasgow - komen op donderdag 9 september aan in Bad Sachsa in Duitsland. Ze hebben dan 532 kilometer in 27 etappes afgelegd. Elke dag lopen de pelgrims een route van ongeveer 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad. Plaatselijke kerken zorgen voor onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.

Op 3 september hebben de pelgrims in Halle een actiedag gehouden en aandacht gevraagd voor de klimaatpetitie die tijdens de VN-klimaattop van 1-12 november in het Schotse Glasgow zal worden gehouden.
foto : Erwin Niessen
In Nederland bereiden Vastenactie en GroeneKerken de komst van de klimaatpelgrims voor in samenwerking met lokale kerken. Van 5-7 oktober verblijven de klimaatpelgrims in Het Brandpunt in Amersfoort, waarvoor een speciaal programma wordt voorbereid.

Meer over de klimaatpelgrimstocht : www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
Op deze site kunt u zich ook opgeven om een dag-etappe in Nederland mee te lopen.

De juiste link voor het promotiefilmpje is : https:/www.youtube.com/watch?v=y63vCdLQENg

Hennie Sohl
Pelgrimage werkgroep Amersfoort