Mooie samenwerking in de promotie actie Vakantiegeld Delen 2021

De actie wordt dit jaar ondersteund door een mooi gedicht van de stadsdichter Jacques de Waart en inspirerende schetsen om te preken en te spreken over armoede op de actiezondagen 9 en 16 mei. Geïnspireerd op het gedicht ontwierp Ivar van Loenen de flyer en werkten camera man Willem Bannink met Jennie Harmelink samen aan een promotie filmpje. De werkgroep vakantiegeld delen is blij met deze extra inzet van mensen, want juist in corona tijd blijkt de actie zeer welkom te zijn.

Tot 1 juli 2021 kun je een bijdrage storten op rekeningnummer NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

“Als we nadenken over armoede moeten we erkennen dat er altijd ongelijkheid zal blijven in de mogelijkheden die mensen hebben, de opleiding die ze konden krijgen, de fysieke en psychische capaciteiten die ze willen of kunnen inzetten. En daarmee zal er altijd ongelijkheid in inkomen blijven. Zegt Jezus niet, in navolging van de voorschriften in Deuteronomium (Deut. 15:11): 'De armen hebben jullie altijd bij je en zo vaak je wilt kun je iets voor hen doen?' (Markus 14:7) Maar armoede is ook een gevolg van maatschappelijke keuzes, van waardering, van sociale of minder sociale wetten, vangnetten, regelingen. Bidden blijft daarom een 'gevaarlijke' bezigheid, die nooit gemakkelijk of gratuit zou moeten zijn Iemand vraagt: 'Al dat lijden! Die onrechtvaardige verdeling van welvaart en geluk in de wereld! Waarom laat God dit allemaal toe?' Een ander zegt: 'Vraag het Hem zelf!'

'Ja, maar, ik ben zo bang dat God mij dan iets gaat vragen…'

In een gebed kan de vraag omgedraaid worden. De aangeklaagde wordt aanklager, de verwijten die we dachten God te kunnen maken komen als een boemerang naar ons zelf terug. Wat we God vroegen: ontferming met wie het moeilijk hebben, wordt een opdracht voor onszelf.. ”

ds. Diederiek van Loo

Met de actie “Vakantiegeld Delen” kunnen we concreet iets doen voor mensen, die het financieel moeilijk hebben. Al door een klein stukje te delen van ons vakantiegeld schenken we veel anderen een ontspanning in de vakantietijd, zodat mensen even op adem kunnen komen. Een korte periode waarop mensen die met deze giften even kunnen uitblazen en op adem kunnen komen. Helpt u ook mee om de actie Vakantiegeld Delen tot een mooie gift te maken voor mensen die toe zijn aan een adempauze?
De actie ‘Vakantiegeld delen’ wordt voor de 18e keergeorganiseerd door de diaconieën van de Protestantse gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord in nauwe samenwerking met veel andere kerken en met dank aan Stichting Kinderzorg.

(Flyer met gedicht)

Adempauze

Hier houd ik mijn adem in
moment staat stil verbaasd
een wereld even uitgeraasd
geschrokken stok ik midden in

een zin kijk ik verdwaasd
verwachtingsvol naar nieuw begin
hap ik naar adem vol van zin
verlost te zijn van druk van haast

van de hectiek van alledag
weer even ademhalen mag
vakantie waar ik naar verlang

een kinderdroom en
een moment om bij te komen
adempauze die ik als frisse lucht ontvang

Jacques de Waart 

 

En bekijk hier het filmpje