Wij willen u hierbij hartelijk danken voor uw aandacht aan en ondersteuning van het straatpastoraat. Het straatpastoraat is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften van kerken, diaconieën, fondsen en van particuliere gevers, zeker in deze Coronatijd. Ook dit jaar wordt een gift van u zeer op prijs gesteld.

Onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad een interview met onze straatpastor Bernadette van Dijk. Dit geeft een goed inzicht  in haar activiteiten: De straatpastor van Amersfoort wil iets toevoegen aan de moeilijke kant van de samenleving.

Lees hier het artikel uit het Nederlands Dagblad

En het jaarverslag