Bij de betaling via Tikkie kunt u een bericht toevoegen waarin het doel genoemd kan worden.

De giften worden ontvangen door het kerkelijk bureau en dat verdeelt ze 50/50 over diaconie en rentmeesters, als er geen specifiek doel genoemd wordt.
 

 

Klik hier voor betaalverzoek

of scan deze QR code:

Bij het betaalverzoek of als u de QR code scant, krijgt u te zien dat u geeft aan de collecte van de Bergkerk, zoals in onderstaande voorbeeld.