In de vasten- en paastijd zijn de 7 werken van barmhartigheid van Jeltje Hoogenkamp in de Bergkerk te zien. Ofwel, de zeven wegen tot het in praktijk brengen van ons geloof, in de lijn van de tekst uit Mattheüs 25: 37 – 40: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen?” Vanuit de diaconie wordt in deze maanden aandacht gegeven aan dit thema. Te bezichtigen in maart en april op zondag na de dienst (11.30u) of op afspraak (033- 4617917)