Weer in de kapel - Met ingang van woensdag na Pasen (7 april 2021) zullen we het avondgebed weer vieren zoals vóór Kerst 2020: iedere woensdag om 19.30 tot 19.50 uur in de kapel, een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Tegelijk stoppen we met de wekelijkse orde van dienst in pdf-vorm. Voorlopig gaan we uit van een maximum aantal deelnemers van 15 personen. We zullen nog enige tijd niet kunnen zingen, maar op het orgel zal wel de lofzang van Maria gespeeld worden. Ook zullen in de voorbeden weer de namen genoemd worden van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzonder aandacht nodig hebben. Iedereen is van harte welkom.

Zie op de website: Avondgebed

Nu de kerkdiensten alleen online zijn, missen we ook het ‘moment met de kinderen’ op het kleed. Niet alleen voor de kinderen een gemis, maar voor ons allemaal, het waren vaak ontroerende momentjes waar de kern werd aangeraakt waarover het zou gaan op de betreffende zondag. Er zijn voor de kinderen en hun ouders korte filmpjes gemaakt om thuis te bekijken, om toch iets van verbinding te ervaren met de kerk. De filmpjes zijn opgenomen en gemonteerd door ons gemeentelid Joanne van Rossum met muziek van onze cantor-organist Cees-Willem van Vliet.

Nu de diensten in deze ‘coronatijd’ alleen online te volgen zijn, organiseren we aansluitend op de kerkdienst een ‘online Bergkerkcafé’. Fijn om elkaar al is het langs digitale weg toch even te spreken. In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om mee te doen. Met uw eigen kop koffie in de hand, kunt u inloggen bij het ‘online Bergkerkcafé. Alle Bergkerkers zijn van harte welkom. Zo kunnen we toch wat meer contact met elkaar hebben.

In deze lockdown periode zal de predikant (indien mogelijk) elke woensdagavond van 19 tot 20 uur en elke donderdagmorgen van 10 tot 11 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn. De kapel staat open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken. Mocht de predikant verhinderd zijn, dan is een ander beschikbaar voor een gesprek en het openstellen van de kapel. Als u graag iemand wilt spreken dan kunt u bellen met de predikant 06-83951074 of met het pastoraal meldpunt 06-19945139.