De Job Passie vertelt het verhaal van Salomon Zeitscheck, een eenvoudige kleermaker van voor de Tweede Wereldoorlog én een denker. Na de oorlog overdenkt hij zijn leed en vooral waarom hem dit allemaal is overkomen. Zijn gezin is niet teruggekomen uit de kampen en zijn familie is uitgedund. In zijn brieven richt hij zich tot Job. In drie brieven overdenkt hij wat hem is overkomen, beschrijft hij zijn klacht en zijn aanklacht en roept hij om rechtvaardigheid. Uiteindelijk ontdekt hij een weg om verder te kunnen. Drie rode rozen, symbool voor 'geloof, hoop en liefde', is alles wat hem rest. Het zijn ontroerende brieven afkomstig uit het beroemde boekje 'Drie rode rozen' van Abel Herzberg. Tijdens het concert staan deze brieven, gelezen en gespeeld door acteur en verteller Marius Gosschalk, centraal, omlijst door muziek van Harmonieorkest O.B.K. Zeist. Aanvang 15.00 uur, kaarten € 18,50 jongeren en studenten t/m 18 jaar € 10,- www.ticketkantoor.nl/shop/drieroderozen