‘Geef elkaar de ruimte’ is het motto van het advies van de landelijke PKN voor de verruiming van maatregelen met ingang van 25 september. De 1,5 meter maatregel is opgeheven, echter gepaste afstand blijft nodig. Dus ‘Geef elkaar de ruimte’. Het moderamen van de Bergkerk volgt dit advies. Het betekent:
• Het reserveringssysteem voor de kerkdiensten vervalt. Reserveren is niet meer nodig.
• De inrichting van de kerkzaal blijft onveranderd, setjes van 1 of 2 stoelen op gepaste afstand.
• Gemeenteleden kunnen hun jas weer ophangen in de garderobe
• Collectes blijven plaats vinden via mandjes bij de uitgang.
• Koffie/thee na afloop van de dienst wordt in de hal en buiten geschonken.
• Voorkom opstoppingen en volg daartoe aanwijzingen die worden gegeven. Geef elkaar de ruimte.