Vanaf 26 juni zijn er meer mensen welkom bij de kerkdienst, als gevolg van het ingaan van de volgende stap in het versoepelen van de maatregelen. De Bergkerk volgt het advies van de PKN van 23 juni jl.

Dit betekent dat er maximaal 86 mensen aanwezig kunnen zijn in de kerkdiensten. De basisregels blijven onverkort van kracht, dus reservering van plaatsen, aanhouden van de 1,5 m afstand en bij de geringste aanwezigheid van mogelijke Corona-symptomen bij iemand zelf of in de dagelijkse omgeving, blijft men thuis.

Verder mag er weer meer worden gezongen. In de Orde van dienst wordt aangegeven welke liederen  op ingetogen wijze kunnen worden meegezongen.