Vanaf 5 juni zijn er meer mensen welkom bij de kerkdienst, als gevolg van het ingaan van de volgende stap in het versoepelen van de maatregelen. De Bergkerk volgt het advies van de PKN van 2 juni jl.

Dit betekent dat er maximaal 60 mensen aanwezig kunnen zijn in de kerkdiensten. De basisregels blijven onverkort van kracht, dus reservering van plaatsen, aanhouden van de 1,5 m afstand en bij de geringste aanwezigheid van mogelijke Corona-symptomen bij iemand zelf of in de dagelijkse omgeving, blijft men thuis.

Verder mag er weer beperkt worden gezongen. Dat betekent dat er twee coupletten van het slotlied op ingetogen wijze mogen worden meegezongen.