Weer in de kapel - Met ingang van woensdag na Pasen (7 april 2021) zullen we het avondgebed weer vieren zoals vóór Kerst 2020: iedere woensdag om 19.30 tot 19.50 uur in de kapel, een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Tegelijk stoppen we met de wekelijkse orde van dienst in pdf-vorm. Voorlopig gaan we uit van een maximum aantal deelnemers van 15 personen. We zullen nog enige tijd niet kunnen zingen, maar op het orgel zal wel de lofzang van Maria gespeeld worden. Ook zullen in de voorbeden weer de namen genoemd worden van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzonder aandacht nodig hebben. Iedereen is van harte welkom.

Zie op de website: Avondgebed