Zondag 11 september 2016 is de Bergkapel na een grondige renovatie weer in gebruik genomen. 

De kapel vormt de ziel van de Bergkerk. Ook in een krimpende kerk, is het juist van belang dat er een kleine groep is die het gebed en de lofzang gaande houden en daaromheen vormen zich allerlei cirkels van betrokkenheid rond Bergkerk activiteiten, van groot tot klein. En er zijn gelukkig vele bergkerk activiteiten, voor brede kringen belangstellenden maar de binnenste kern is de biddende gemeenschap. 

Vijdag 8 mei 1964 (de dag na Hemelvaart), 52 jaar geleden, werd de kapel door ds. Elderenbosch ingewijd. Na de renovatie van 2016 is de kapel weer klaar voor een volgende halve eeuw. Een mijlpaal in de Bergkerk geschiedenis. Het is bijzonder dat een protestantse kerk een kapel heeft. De woorden van Eld serenbosch in 1964: “Ik hoop dat er gedurende de week gebedsdiensten zullen worden gehouden. Het leven van de gemeente is een gebedsgemeenschap als het goed is en ik geloof dat de momenten waarop we ook gedurende de week met elkaar aanbidding en de voorbede voor elkaar tot God brengen, zeer verdiepend in ons gemeenteleven werken”. Deze woorden zijn nog steeds actueel.

Enkele jaren terug is de eerste gedachtevorming gestart over een renovatie van de kapel. Er is met gebruikers een plan van wensen opgesteld. We zijn gaan sparen, de stichting Bergkapel wilde de plannen gaan ondersteunen, er is een eerste ontwerp gemaakt en na wat aanpassingen een definitief ontwerp. De kerkenraad gaf uiteindelijk haar goedkeuring en afgelopen zomer is er hard gewerkt aan verwezenlijking van het plan. Dankbaar kunnen we zijn voor de ondersteuning door de Stichting Amersfoortse Bergkapel. Evenals 52 jaar geleden toen de bouw van de kapel mogelijk was vanwege een legaat en enkele giften, is ook de renovatie van de kapel mogelijk gemaakt door een legaat en enkele ruimhartige giften aan de Stichting Bergkapel. Heel fijn dat we met deze financiële steun tot deze mooie renovatie van de kapel konden komen. In de hoop dat de vernieuwde kapel een impuls mag geven aan het gemeenteleven in en rond de Bergkerk. Dat wij hier onze spiritualiteit mogen voeden. Een pleisterplaats voor onderweg voor onze binnenkant. Een oefenplaats om de lofzang gaande te houden.