De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals

 

Zondag 26 maart, Judica, ‘Doe mij recht o God.’ (Ps.43), 5e van de 40-dagen.
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel
Evangelielezing Johannes 11,1-44.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.

orde van dienst

Lees meer...

De afgelopen weken is de website bijgewerkt en is de indeling op een aantal punten gewijzigd. Wij hopen hiermee de verschillende onderwerpen eenvoudiger vindbaar te maken en beter geschikt voor gebruik op een mobiele telefoon. In de menustructuur is een aantal zaken op een andere plaats te vinden dan u gewend was.

Het kopje Downloads is gewijzigd in Documenten. Hier vindt u recente ordes van dienst, preken en nieuwsbrieven.

De rubriek Onder de Vijgeboom is te vinden onder het kopje Activiteiten.