De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Diaconale collectes en internetdiensten

 

Zondag 28  november. 1e zondag van advent. Ds. J. van Baardwijk
9.00 uur. Kapel. Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur. Kerkzaal. Dienst van Schrift en Tafel.
orde van dienst

digitaal koffiedrinken

Meeting ID: 867 9670 3923
Passcode: EZTD9

 

Lees meer...

Naar aanleiding van de persconferentie van de regering op 12 november heeft het moderamen besloten het koffiedrinken na de kerkdienst op te schorten gedurende de periode van de zg. lichte lockdown . Ook wordt verzocht om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk. De aandacht voor ventilatie blijft onverlet.
Verder wijzen we op het belang om de basisregels: houd 1.5 m afstand; bij klachten bv verkoudheid, keelpijn blijf thuis; geef andere mensen geen hand en was vaak en goed uw handen. De inrichting van de kerkzaal verandert niet, setjes van 1 of 2 stoelen staan op gepaste afstand. Collectes blijven gehouden worden met mandjes bij de uitgang. Voorkom eventuele opstoppingen en geef elkaar de ruimte.