De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.
Naast het overmaken van collectes via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

Aanmelden voor de dienst
Zolang de beperking van het aantal kerkgangers van kracht is, werken wij met een reserveringsysteem. Hiermee kunnen maximaal 60 mensen zich aanmelden. Zie voor een handleiding de Toelichting reserveringen.

 

Let op! In de maanden juni, juli en augustus geldt het zomerrooster. Aanvang van de dienst 10.00 uur.

Zondag 20 juni, mw. ds E. Boot
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 60 kerkgangers, aanmelden via website)
orde van dienst

Zondag 27 juni, ds K.Holwerda
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (online en max. 60 kerkgangers, aanmelden via website)
orde van dienst

Zondag 4 juli, mw. ds. G. Morsink
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 60 kerkgangers, aanmelden via website)
orde van dienst

Lees meer...

Aanmelden voor de dienst

Reserveren kan steeds een week voorafaand aan de dienst. U kunt zich aanmelden door op de link te klikken die bij de betreffende dienst staat vermeld.

Met de groene knop Registeer wordt getoond hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Klik vervolgens in dat scherm op de rode knop Registreer om u aan te melden. U ontvangt een e-mail van Eventbrite met de bevestiging van uw reservering.

 

Annuleren van een reservering

Mocht u verhinderd zijn de dienst bij te wonen waarvoor u zich heeft aangemeld, verzoeken wij u de reservering te annuleren. Dan komt uw plaats vrij voor iemand anders.

Om te annuleren klikt u in de bevestigingsmail op "Jouw bestelling online Bekijken en beheren", dit staat onderaan de mail van Eventbrite. Daarmee wordt de reservering op de website van Eventbrite getoond en daar staat een knop Annuleren.