De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Diaconale collectes en internetdiensten

 

Let op: sinds 12 mei ondervinden wij technische problemen met de internetverbinding. Hierdoor is het niet mogelijk de dienst van 15 mei online te volgen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Er is pas 16 mei een monteur beschikbaar.

 

Zondag 15 mei, 5e van Pasen.

9.00 uur Dienst van Schrift en Tafel,
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Johannes 13,31-35, Voorganger ds Jan van Baardwijk

orde van dienst

Lees meer...

 
Bij de betaling via Tikkie kunt u een bericht toevoegen waarin het doel genoemd kan worden.

De giften worden ontvangen door het kerkelijk bureau en dat verdeelt ze 50/50 over diaconie en rentmeesters, als er geen specifiek doel genoemd wordt.
 

 

Klik hier voor betaalverzoek

of scan deze QR code:

Bij het betaalverzoek of als u de QR code scant, krijgt u te zien dat u geeft aan de collecte van de Bergkerk, zoals in onderstaande voorbeeld.